ACTO DE APERTURA DO SOBRE D “OFERTA ECONÓMICA” DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE SOLO RESIDENCIAL O 7 DE XULLO DE 2023


A Mesa de Contratación de Xestión do Solo de Galicia – Xestur SA., celebrada o 3 de xullo de 2023, acordou realizar o acto de apertura do sobre D, “oferta económica”,  o día 7 de xullo de 2023,  ás 12:00 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela). A asistencia a este acto público, poderá ser presencial ou tamén a través de medios telemáticos; neste caso, será preciso, con carácter previo e antes do referido 7 de xullo,  enviar un correo electrónico solicitando a asistencia telemática, á seguinte dirección: unidade.central@xesturgalicia.com, dende a que remitiran o enlace correspondente.