CONCURSO PARA CONTRATO EN ALUGUER DE NAVE SITA NO PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO


Obxecto: aluguer dunha nave industrial, propiedade de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A., no parque empresarial de O Campiño Pontevedra Rúa Mámoas número 9.

Prego de bases e documentación:

O prego de bases polo que se fixan os criterios de aluguer e demais documentación, poderá ser examinado na páxina web www.xesturgalicia.com e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 09:00 a 14:00 horas, sitas en:


- Sede Central: As Fontiñas. Área Central. Local 25-Z-1º Andar. C.P.15707 Santiago de Compostela. Tlf: 981541949

Unidade Territorial Norte:
Oficina A Coruña: Ronda de Nelle, 12 bis-1º. C.P.15005 A Coruña. Tf: 981151464
Oficina de Lugo: Avda. Ramón Ferreiro, 28, 1º. C.P.27002 Lugo. Tf: 982889260.

Unidade Territorial Sur:
Oficina Ourense: Rúa Valente do Casar, 2. C.P. 32003 Ourense. Tf: 988788683.
Oficina Pontevedra: Pza. Maruja Mallo 1. C.P. 36206 Vigo. Tf: 986266477.

01-Bases concurso arrendamento

02-ANEXO-I.1_Planos e descricpción

03-ANEXO-I.2_Croquis Catastral FXCC_4353015NG3945S

04-ANEXO II Detalle de prezos arrendamento

05-ANEXO III.- Modelo de Contrato aluguer nave

06-ANEXO IV Modelo Solicitude

07-ANEXO V.-Modelo de Declaracion

Presentación de proposicións: As solicitudes presentaranse en sobre pechado, indicando o nome do concurso e o nome do solicitante. O prazo de presentación de proposicións para participar no concurso, rematará o 25 de Outubro de 2023, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00h. do derradeiro día de prazo.

Apertura de proposicións: A apertura de proposicións realizarase o día 7 de Novembro de 2023 ás 11:00 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A.Santiago de Compostela a  25 de Setembro de 2023

María Doporto Santos

Xerente