P.E. 405-O Corgo

O municipio de O Corgo plantexouse como prioridade a creación de emprego e texido industrial que permitira unha diversificacíón e un crecemento da súa actividade ecónomica, e debido á súa proximidade á capital lucense, a soamente 10 km, aportar á área de Lugo unha actuación industrial que produza un efecto vertebrador garantizando o desenvolvemento económico da rexión.
O 16 de abril de 2002, o Concello de O Corgo asinou co IGVS un protocolo para promover unha actuación urbanística industrial. O enclave escollido cunha extension de 14 hectáreas, encóntrase en terreos situados na marxe esquerda da Autovía A-6 (A Coruña-Madrid), proporcionando unha excelente comunicación coas redes de transporte que dotan a esta actuación dun enorme potencial como elemento aglutinador de actividades secundarias e terciarias asociadas á funcionalidade dos accesos e ás infraestruturas de transporte.
Este parque constitúe na actualidade un área industrial e comercial cualificada de actividades produtivas, situado estratexicamente no municipio e en relación coa área de influencia de Lugo a través da Autovía A-6.

Video

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
144.159,00
Superficie parcelas (m2)
92.284,00
Número de parcelas
36

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado Público
Rede telefonía e telecomunicacións (fribra óptica)
Abastecemento
Saneamento
Pluviais
Depuradora
Rede de gas

Plano interactivo do parque:

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
01 02 03 04 05 06 07 08-09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 34 35 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 19 Eq. 37 38 39 ZV 1 P-B 36.1 36.2 36.3 36.4

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

Galería fotográfica

Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea