Plano interactivo do parque: P.E. 415-Palas de Rei

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
2 4 6-8 10 16 14 12 18 20 25 27 29 31 33 35 28 30 32 34 36 38 40 ZONA VERDE ZONA DEPORTIVA 03-21 EQ. SOCIAL

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 415-Palas de Rei

Características urbanísticas

Provincia
Lugo
Promotor
IGVS
Superficie total (m2)
75.473,00
Superficie parcelas (m2)
45.441,00
Número de parcelas
46

Servizos

Enerxía eléctrica en BT
Alumeado público
Rede telefonía e telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento
Pluviais
Rede de Gas

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

Con data 5 de setembro de 1992, o IGVS e Concello de Palas de Rei asinan un protocolo para a promoción dun Parque Empresarial cunha superficie aproximada de 80.000 m2.
A creación deste parque situado na nacional N-547 de Lugo a Santiago, quedou paralizado durante cinco anos pola tramitación dos instrumentos de planeamento. Retomado o seu desenvolvemento, adquiridos os terreos, e redactado o planeamento, rematáronse as obras da primeira fase no ano 2004.

Galería fotográfica


Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea