Perfil do contratista

1. Instrucións internas reguladoras dos procedementos de contratación celebrados por Xestur Galicia, S.A.

Instruccións Internas de Contratación de Xestión do Solo de Galicia – Xestur S.A.

2. Contratos en licitación.

EXPLANACION DA PLATAFORMA K3 E EXECUCION DO VIAL EIXE 0 DO PARQUE ARTEIXO

3. Contratos adxudicados.

REMATE DA OBRA DE REHABILITACION DA UE 150517 RUA MIÑO 16

URBANIZACIÓN PARCELA Z-14 PARQUE OFIMÁTICO A CORUÑA

OBRAS URBANIZACIÓN POLÍGONO D DO PARQUE EMPRESARIAL DE QUIROGA

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN INTERNA E REMATE DO ALUMEADO PÚBLICO NO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA

OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA DP-0512 DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO

4. Contratos anulados.

5. Información Xeral.

Para solicitar calqueira información relativa a materiais ou servizos de contratación, deberá dirixirse a área de Servizos Xerais e Contratación, ubicadas en Polígono Fontiñas Área Central Local 25Z Primeiro Andar, 15707 Santiago De Compostela.

Para máis información pode solicitala a través da nosa sección de Contacto.