CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS NOS PARQUES EMPRESARIAIS DE ORTIGUEIRA E A SIONLLA


Obxecto: Venda das parcelas 38,61,62,64,65,71,84,85,86 e EQ-C do Parque Empresarial de Ortigueira e as parcelas D4b01a-1, D4b01a-2, D4b01a-3, D4b01a do Parque Empresarial de A Sionlla.

Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demási documentación poderá ser examinada na páxina web www.xesturgalicia.com (http://www.xesturgalicia.com/) e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 9:00 a 14:00 horas, sitas en:

Sede Central.- Polígono de Fontiñas Área Central, 1º andar, local 25-Z CP 15707, Santiago de Compostela. Tlf. 981541949

Unidad Territorial Norte:

Oficina de A Coruña: Ronda de Nelle nº12 bis-1º. C.P. 15005 A Coruña. Tlf. 981151464

Oficina de Lugo: Avda. Ramón Ferreiro, 28. C.P. 27002 Lugo. Tlf. 982889260

Unidade Territorial Sur:

Oficina de Pontevedra: Pza. Maruja Mallo nº1. C.P. 36206 Vigo. Tlf.986266477

Oficina de Ourense: Valente do Casar nº2. C.P. 32003 Ourense. Tlf. 988788683.

1.- Bases de alleamento e obrigacións do comprador

2.- Modelo de solicitude

3.- Listado de parcelas

PARQUE EMPRESARIAL

Nº PARCELA

SUPERFICIE/M2

PREZO

ORTIGUEIRA

38

1.327,00

35.829 €

ORTIGUEIRA

61

1.369,00

41.070 €

ORTIGUEIRA

62

735,00

22.050 €

ORTIGUEIRA

64

1.092,00

29.484 €

ORTIGUEIRA

65

867,00

23.409 €

ORTIGUEIRA

71

983,00

29.490 €

ORTIGUEIRA

84

1.053,00

28.431 €

ORTIGUEIRA

85

857,00

25.710 €

ORTIGUEIRA

86

1.152,00

31.104 €

ORTIGUEIRA

EQ-C

2.001,00

60.030 €

SIONLLA

D4b01a-1

14.000,00

1.127.000 €

SIONLLA

D4b01a-2

8.713,00

701.396,50 €

SIONLLA

D4b01a-3

8.099,00

651.969,50 €

SIONLLA

D4b01a

14.120,00

1.136.660 €

Presentación de proposicións: O prazo de presentación de proposicións para participar no concurso remata o vindeiro 7 de novembro de 2016, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. atas as 14.00 horas do derradiero día do prazo.

Apertura de proposicións: A apertura das proposicións realizarase o día 14 de novembro de 2016 ás 11.30 horas, nas oficinas na Sede Central de Xestur, S.A. no Polígono de Fontiñas. Área Central, Local 25 Z, 1º andar- Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela , a 3 de outubro de 2016

Jorge Carballeira Fernández

Xerente