ANUNCIO RELATIVO A CARENCIA DE PAGAMENTOS DO CANON DAS PARCELAS PROPIEDADE DE XESTUR, S.A., XA ADXUDICADAS EN DEREITO DE SUPERFICIE, PARA FACILITAR A RECUPERACION DAS EMPRESAS INSTALADAS, COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19


ANUNCIO RELATIVO A CARENCIA DE PAGAMENTOS DO CANON DAS PARCELAS PROPIEDADE DE XESTUR, S.A., XA ADXUDICADAS EN DEREITO DE SUPERFICIE,  PARA FACILITAR A RECUPERACION DAS EMPRESAS INSTALADAS, COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID 19