ANUNCIO DE CELEBRACION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.


ANUNCIO DE CELEBRACION DO ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS DO CONCURSO DE VENDAS DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.