Información organizativa e de planificación

01-ORGANOS DA SOCIEDADE

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

 ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 91,97%
 Xunta de Galicia (Consellería de Facenda): 5,62%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 1,28%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 0,70%
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 0,32%
Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 0,11%
   

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

 PRESIDENTE

 Heriberto García Porto

 VOCAIS

 María Angeles Domínguez Franjo

 Ricardo Valencia Hentschel

 Eduardo Sobrino Rodríguez   

 Daviz Cabaño Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma

 Juan Cividanes Roger como persoa física representante do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

 SECRETARIO Ángel Rodríguez González (non é membro do Consello de Administración).   

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE: Heriberto García Porto

VOCAIS: Ricardo Valencia Hentshel, María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO Ángel Rodríguez González

COMISIÓN EXECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE: Heriberto García Porto

VOCAIS: Ricardo Valencia Hentschel, María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO: Ángel Rodríguez González

Regulamento da Comisión Executiva Permanente

 

XERENTE

María Doporto Santos

COORDINADORES

 Coordinador Unidade Territorial Norte:

 Coordinador Unidade Territorial Sur: Argimiro Marnotes Fernández

 

ESTATUTOS

Estatutos

PODERES XERENTE E COORDINADORES

 Poder Xerente

 Poder Coordinador Unidade Sur

 Poder Presidente do Consello de Administracción

 

02-RESPONSABLE DA TRANSPARENCIA

Xerencia

Localización: Polígono de Fontiñas-Area Central Local 25z Primer Andar 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 881 999 108

Mail: transparencia@xesturgalicia.com

Horario de atención o público: de 09 a 14 horas de luns a venres

 


04.4-Cadro de persoal


Cadro de persoal

Información sobre as relacións coa cidadaníaInformación de relevancia xurídica

Información en materia de personalInformación económica
Contas anuaisPeriodo medio de pago a proveedores

 

PERIODO MEDIO DE PAGO ULTIMOS 12 MESES

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

PERIODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD

XANEIRO-2018 -13,76 12,99 -2,93
FEBREIRO-2018      
MARZO-2018      
Orzamentos
Informacion patrimonial
Contratación pública

Data Obxecto Duración Importe Licitación Importe Adxudicación Nº Licitadores Adxudicatorio Arquivo
31/10/2018DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS NO P.E. PONTECESO7 DÍAS450,00 €450,00 €1POSE SOUTO ANTONIO -
12/07/2018DESBROCE PARCELAS DO BERTON PROPIEDADE DE XESTUR GALICIADOUS MESES5.490,00 €5.490,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
12/07/2018REDACCION INFORME FIN DE OBRA PARA RECEPCION OBRAS URBANIZACION DO PARQUE EMPRESARIAL DE TOURO1 SEMANA750,00 €750,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
12/07/2018REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICIONADO OFICINA A CORUÑA1 SEMANA0,00 €366,00 €1AIRCORUÑA,S.L. -
12/07/2018ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCION DO PROXECTO DE EXPLANACION DE PARCELAS NO PARQUE DE ARTEIXO6 MESES4.930,00 €4.930,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
11/07/2018PUBLICACION RESOLUCION DO 26 DE XUÑO NO DIARIO EL PROGRESO1 DÍA408,00 €408,00 €1PUNTO NORTE S.L. -
05/07/2018REPARACIONS NO PAVIMENTO PARA OBTENCION LICENZA 1ª OCUPACION RÚA MIÑO 161 DÍA2.120,00 €510,00 €1CONSTRUCCIONES PIORNEDO, S.L. -
02/07/2018DESBROCE E LIMPEZA DA PARCELA COMERCIAL DE MESON DA AUGA-OLEIROS1 SEMANA90,00 €90,00 €1JARDINCELAS, S.L. -
27/06/2018DESBROCE E LIMPEZA DAS PARCELAS LIBRES DO P.E. ARBO 22 SEMANAS0,00 €700,00 €1GESTION INTEGRAL DE VIÑEDOS, S.L. -
22/06/2018LIMPEZA E DESBROCE DAS PARCELAS LIBRES DO P.E. LALÍN2 SEMANAS150,00 €150,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
22/06/2018LIMPEZA E DESBROCE PARCELAS LIBRES DO P.E. SILLEDA2 SEMANAS650,00 €650,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
22/06/2018LIMPEZA E DESBROCE PARCELAS LIBRES P.E. MOS1 MES5.000,00 €5.000,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
18/06/2018REPARACION INSTALACION GAS PARA ADECUACION A NORMATIVA ACTUAL EN 3 VIVENDAS DE FERROL15 DÍAS650,00 €650,00 €1SERMAN SILLAN, S.L -
18/06/2018ESTUDO E REALIZACION PROPOSTAS CUBICACIONS MOVEMENTO TERRAS NAS PLATAFORMAS DA 2ª FASE4 días550,00 €550,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
07/06/2018REPARACION RODAPE MADEIRA E CAMBIO CILINDRO PORTA NA VIVENDA A3 2º DA RÚA MAGDALENA Nº162 SEMANAS0,00 €128,00 €1LOIS BELLAS JOSE -
06/06/2018PERITO NA EXPROPIACION AMPLIACION POLIGONO 2 P.E. XINZO DE LIMIA2 MESES14.500,00 €14.500,00 €1EIDO INGENIEROS, S.A -
06/06/2018RECALCULO MUROS ESCOLLERA MODIFICADO 1 URBANIZACION INTERIOR PARCELA Z-145 DIAS900,00 €900,00 €1DESEÑOS ESTRUTURIAS E VIARIOS, S.L. -
01/06/2018DELEGADO PROTECCION DATOS 1 ANO900,00 €900,00 €1AYS INNOVA S.L. -
30/05/2018APOIO TÉCNICO NA REDACCION DO PLAN ESPECIAL DE CASTRO DE REI12 MESES5.200,00 €5.200,00 €1ALFONSO BOTANA S.L. -
30/05/2018LIMPEZA E ROZA DE TERREOS DE XESTUR NO P.E. MEIRA10 DÍAS580,00 €580,00 €1XARCEMOAGRO SLU -
30/05/2018LIMPEZA E ROZA DOS TERREOS DE XESTUR NO P.E. ARZÚA10 DÍAS320,00 €320,00 €1GAREA SANCHEZ JOSE LUIS -
23/05/2018REPARACION PLAQUETA TRASTEROS PORTAL 79-5ºC SALVADOR DE MADARIAGA2 semanas280,00 €280,00 €1INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
23/05/2018LIMPEZA PARCELAS 95, 96 E 56 DO P.E. MELIDE10 DÍAS380,00 €380,00 €1GAREA SANCHEZ JOSE LUIS -
21/05/2018OBRA CIVIL EXTENSION REDE ELECTRICA ATA PARCELA E1-F1 DA SEGUNDA FASE DA C.T. SAN CIBRAO DAS VIÑAS1 MES39.200,00 €39.200,00 €1INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS JESUS RODRIGUEZ, S.A -
14/05/2018DESBROCE E LIMPEZA PARCELA 79 DO P.E. ORDES10 DÍAS600,00 €600,00 €1DARRIBA FRANQUEIRA ATILANO -
14/05/2018DIRECCION FACULTATIVA E COORD S. E S. PARA REDE DISTRIBUCION PARCELA E1-F1 1 mes900,00 €900,00 €1GONZALEZ PINTO ANGEL MANUEL -
07/05/2018DESBROCE 18.721 M2 PARCELAS INDIVIDUAIS NO P.E. VILAMARIN (OURENSE)1 SEMANA0,00 €1.650,00 €1EXCAVACIONES P.PROL, S.L -
02/05/2018ESTUDO MURO MAMPOSTERIA NO P.E. MOS0,00 €0,00 €1G.O.C, S.A -
02/05/2018ESTUDO TÉCNICO DO ESTADO DO MURO DE MAMPOSTERIA ENTRE AS PARCELAS B15-B17 E B8 DO P.E. MOS3 semanas2.870,00 €2.870,00 €1G.O.C, S.A -
02/05/2018REPARACION MADEIRA PISOS A4-1ºD E A3 DE RUA MAGDALENA Nº16 EN ORTIGUEIRA3 SEMANAS388,00 €388,00 €1LOIS BELLAS JOSE -
26/04/2018DESBROCE DE PARCELA C2-B DO P.E. AS PONTES12 DÍAS250,00 €250,00 €1FERNANDEZ FONTAO LUIS -
25/04/2018ASESORAMENTO XURIDICO LABORAL E DEFENSA EN XUIZO POR RECLAMACION CATEGORÍA TRABALLADORA1 ANO2.800,00 €2.800,00 €1FERRO RIVADULLA ABOGADOS, S.L -
20/04/2018REPARACION CRISTALEIRAS NAVE DO CAMPIÑO PROPIEDADE DE XESTUR1 MES1.513,00 €1.513,00 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
17/04/2018SERVIZO DE PREVENCION ALLEO E VIXILANCIA DA SAUDE2 anos + 227.300,00 €9.570,00 €6GEROSALUD, S.L. -
10/04/2018INFORME SOBRE AMPLIACION CAPITAL 2 meses1.100,00 €1.100,00 €1LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. -
15/03/2018LIMPEZA DE BIOMASA DAS PARCELAS DO POLIGONO 4 NA PARROQUIA DE CARIÑO3 MESES3.490,00 €3.490,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
09/03/2018ESTUDO DE RECOÑECEMENTO XEOTECNICO PARCELAS LIBRES DO P.E. MOS8 SEMANAS12.000,00 €11.600,00 €3ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA SA -
09/03/2018ESTUDO DE RECOÑECEMENTO XEOTECNICO DAS PARCELAS LIBRES DO P.E. A REIGOSA8 SEMANAS10.500,00 €9.750,00 €3ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA SA -
09/03/2018SUBMINISTRO CARTEIS E APOIOS PARA O P.E. CARBALLO15 DÍAS0,00 €504,00 €1ROTULACIONES Y SERIGRAFIA DESSIN S.L. -
09/03/2018ASISTENCIA TÉCNICA VOLADURAS OBRAS EXPLANACION K03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 DO P.E. ARTEIXO8 SEMANAS10.000,00 €6.200,00 €3ZIFRA INGENIERIA, S.L. -
08/03/2018VIXIANCIA OBRA MODIFICADO 1 DA URBANIZACIÓN INTERIOR DA PARCELA Z-14 DO PARQUE OFIMATICO 3 MESES0,00 €1.200,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
02/03/2018MEDICION MOVEMENTO TERRAS NAS PARCELAS J DO P.E. ARTEIXO4 DÍAS370,00 €370,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
02/03/2018CONTROL E SEGUEMENTO TRABALLOS SUBSANACION PARCELA Z-14 OFIMATICO5 JORNADAS600,00 €500,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
19/02/2018CUBICACION MOVEMENTO DE TERRAS NA PARCELA K-1 DO P.E. ARTEIXO1 DIA200,00 €200,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
09/02/2018SUBMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NA OFICINA DE A CORUÑA15 DÍAS2.269,00 €2.269,00 €1GALIMATICA, S.L. -
08/02/2018PUBLICACION DE ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL1 DIA3.390,00 €3.390,00 €1PUNTO NORTE S.L. -
08/02/2018PEGATINAS PARA ACTUALIZACION DE ROLL UPS DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO10 días320,00 €320,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
08/02/2018REALIZACION DE FICHAS DE PARCELAS A EJECUTAR EN LA FASE I DEL PE DE MORAS (ARTEIXO)1 SEMANA910,00 €910,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
05/02/2018TRABALLOS DE TALA DE ÁRBORES COMPLEMENTARIOS A DESBROCE A SIONLLA C-16611 SEMANA900,00 €900,00 €1JAVI-LUZ ELECTRICIDAD SL -
01/02/2018SEGURO AUTO MATRICULA 7729CDP1 AÑO600,00 €600,00 €3ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
19/01/2018DESBROCE E LIMPEZA DA AREA EMPRESARIAL DE PONTECALDELAS1 SEMANA2.500,00 €2.500,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
19/01/2018REPARACION DE PORTA EN VIVENDA SITUADA NA C/ RASTRO, 7 - E, EN ARGÜELLES (FERROL)1 SEMANA0,00 €100,00 €1INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
17/01/2018REALIZACION DE TRABALLOS DE ENCAIXE DE PERIMETRO, REPLANTEO DE LIMITES E OUTROS NO PE DE MEIRA15 DIAS1.195,00 €1.195,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA -
09/01/2018INFORME JURIDICO ADMINISTRATIVO SOBRE ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO PARA BONIFICACION IS3 MESES3.600,00 €3.600,00 €1LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. -
28/12/2017ASESORAMENTO E COORDINACION ACTUACIONS DIFUSION DOS PROGRAMAS AXUDAS ARI 201831/12/20180,00 €0,00 €1VILA PERNAS, MIGUEL -
22/12/2017SEGURO RC EMPRESA ANUALIDADE 20181 ANO0,00 €10.615,00 €1MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
22/12/2017AUDITORIA CONTAS ANUAIS XESTUR 2017-2018-20193 anos37.500,00 €17.400,00 €3AUDITGAL, S.A. -
18/12/2017REPARACION HUMIDADE E PINTURA EN TRASTEIRO 15 DA VIVENDA BLOQUE A BAIXO B15 DÍAS240,00 €240,00 €1INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
18/12/2017INFORMES XEOTÉCNICOS PARCELAS C1A C1B e C1C 3,5 semana0,00 €12.360,00 €3GALAICONTROL S.L. -
14/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL FARODEVIGO.ES15 DIAS AP4.000,00 €4.000,00 €1FARO DE VIGO, S.A.U. -
14/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL LAOPINIONCORUNA.ES15 DÍAS2.000,00 €2.000,00 €1LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U. -
14/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL ELCORREOGALLEGO.ES15 DIAS AP3.000,00 €2.400,00 €1EDITORIAL COMPOSTELA, S.A -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL LAREGION.ES15 DÍAS4.000,00 €4.000,00 €1LA REGION, S.A.. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL ATLÁNTICO.NET15 DIAS2.000,00 €2.000,00 €1RIAS BAIXAS COMUNICACION S.A. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NOS XORNAIS ELPROGRESO.ES E DIARIODEPONTEVEDRA.ES15 DÍAS AP7.000,00 €7.000,00 €1SAR COMUNICACIONS XXI, S.L. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO XORNAIS ELIDEALGALLEGO.COM DIARIODEFERROL.COM DIARIODEAROUSA.COM18 DIAS AP2.000,00 €2.000,00 €1EDITORIAL LA CAPITAL S.L.U. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO EN XORNAL DIXITAL LAVOZDEGALICIA.COM15 DÍAS4.000,00 €4.000,00 €1LA VOZ DE GALICIA, S.A -
12/12/2017CONSERVACION E MANTEMENTO DAS VIVENDAS DA RUA MAGDALENA 10-16 DE SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA1 MES1.420,00 €1.420,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
11/12/2017ACTUALIZACION WEB ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO280,00 €280,00 €1SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION SL -
05/12/2017INFORME PERICIAL DEFICIENCIAS VIVENDAS RUA ANIDO 38 BLOQUE D20 DIAS3.400,00 €3.400,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
04/12/2017CONTROL DE CALIDADE OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCIÓN VIAL EIXE 0 DO P.E. ARTEIXOOBRA81.255,00 €29.301,00 €6GALAICONTROL S.L. -
28/11/2017COORDINACION SEG. E SAUDE OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO O PARQUE ARTEIXO4 MESES6.000,00 €2.000,00 €1DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION,S.L. -
28/11/2017VIXIANCIA OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 PARQUE ARTEIXO4 MESES9.000,00 €9.000,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
28/11/2017CONTROL XEOMETRICO OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 PARQUE ARTEIXO4 MESES9.000,00 €9.000,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
28/11/2017VIXIANCIA AMBIENTAL OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 PARQUE ARTEIXO4 MESES9.000,00 €8.990,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
28/11/2017CONTROL CALIDADE OBRAS MODIF Nº1 P.U. INTERIOR PARCELA Z-14 PARQUE OFIMATICO3 MESES14.000,00 €8.510,00 €4GALAICONTROL S.L. -
28/11/2017REDACCION PROXECTO CONEXION EXTERIOR ABASTECEMENTO DO P.E. ARTEIXO45.000,00 €42.750,00 €3NOVOTEC CONSULTORES, S.A. -
28/11/2017REDACCION PROXECTO CONEXION EXTERIOR SANEAMENTO DO P.E. ARTEIXO47.000,00 €35.250,00 €3EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
23/11/2017CONTROL TOPOGRAFICO OBRAS MODIF N1 P.U. INTERIOR PARCELA Z-14. PARQUE OFIMATICO3 MESES2.000,00 €2.000,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
20/11/2017ASISTENCIA TECNICA PROXECTAMENTO DETERMINACIONS DA MODIFICACION DO PROXECTO SECTORIAL DO P.E. MORAS12 MESES18.000,00 €17.950,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
14/11/2017COORD SEGURIDADE E SAUDE MODIF Nº1 URBANIZACION INTERIOR PARCELA Z-143 MESES1.650,00 €1.640,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
13/11/2017ASISTENCIA LETRADA EXTERNA RECLAMACION XUDICIAL ORZAMENTO SUBMINISTRO ELÉCTRICO P.E. SILLEDA12 MESES12.000,00 €12.000,00 €1PAZOS GONZALEZ, MIGUEL -
03/11/2017PROGRAMACION DE XESTA EN LOCAL PARA EFECTUAR PAGOS EXPROPIACION24 DIAS0,00 €684,00 €1SG INFORMATICA Y OCIO OURENSE SLU -
03/11/2017LIMPEZA DE PARCELA NUMERO 94 DO PE DE MELIDE 2ª FASE15 DIAS0,00 €950,00 €1AGROFORESTALES SAN BENITO S.L. -
02/11/2017ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION E TRAMITACION DA MODIFICACION DO PROXECTO SECTORIAL DE ARTEIXO12 MESES49.000,00 €48.500,00 €3FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
02/11/2017AUDITORIA DAS OBRAS EXECUTADAS DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO1,5 MESES45.000,00 €30.150,00 €4APPLUS NORCONTROL S.L.U -
30/10/2017LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DÚAS VIVENDAS DO BARRIO DE ARGUELLES (FERROL)1 SEMANA200,00 €200,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
25/10/2017INFORME PERICIAL PROCESO EXECUCION OBRAS ICT E RITU DAS VPA DE SANTA MARTA DE MOREIRAS10 DIAS0,00 €1.744,00 €1LETME SOLUCIONES, S.L -
25/10/2017LIMPEZA E DESBROCE DE PARCELAS PENDENTES DE VENDA NO PE DE ORTIGUEIRA9 DIAS0,00 €950,00 €1VILLASUSO ORTEGAL,S.L. -
20/10/2017PEGATINAS PARA FOLLETOS INFORMATIVOS ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO3 DÍAS HÁB0,00 €412,00 €1AGENCIA GRAFICA GALLEGA, S.L. -
20/10/2017REPLANTEO E SINALIZACION DAS PARCELAS 26-27-28 DO PE DE BARREIROS15 DIAS400,00 €400,00 €1RODRIGUEZ PALEO, RAMON -
17/10/2017REHABILITACION PISO SITUADO NA RUA RASTRO 11-G DO BARRIO DE ARGUELLES2 MESES2.856,00 €2.856,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
17/10/2017REPARACION VIVENDA RUA MURILLO Nº1-I NO BARRIO DE ARGUELLES2 MESES1.150,00 €1.150,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
17/10/2017SUMINISTRO E COLOCACION DE ESTANTES NO ARQUIVO DA OFICINA DE VIGO15 DÍAS900,00 €900,00 €1DAVILA XOSE CARLOS -
11/10/2017TRABALLOS DE ESCANEO DO PROXECTO SECTORIAL DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO5 dias400,00 €389,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
02/10/2017CONTROL DE CALIDADE OBRA MELLORA ACCESO AO P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA DENDE ESTRADA LU-115obras1.888,00 €1.870,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
29/09/2017ASISTENCIA LETRADA RECLAMACION BEGASA P.E. AS GANDARAS12 MESES17.000,00 €17.000,00 €1PAZOS GONZALEZ, MIGUEL(ABOGADO) -
28/09/2017COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRA MELLORA ACCESO AO P.E. CASTRO DENDE A ESTRADA LU-115OBRAS795,00 €795,00 €1KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
25/09/2017DESBROCE E LIMPEZA NAS PARCELAS DE XESTUR NA URBANIZACION O BERTÓN (FERROL)3 SEMANAS8.000,00 €7.500,00 €1EXCAVACIONES MIDON, S.L. -
20/09/2017DEFENSA LETRADA NA DEMANDA EXECUTIVA 177/2017 INTERPOSTA POLA COMUNIDADE PROPIETARIOS12 MESES6.325,00 €6.325,00 €1ARCE NOGUEIRAS SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL -
08/09/2017IMPRESION 15000 FOLLETOS INFORMATIVOS AXUDAS ARI CAMIÑO DE SANTIAGO10 DÍAS2.500,00 €1.648,00 €4AGENCIA GRAFICA GALLEGA, S.L. -
08/09/2017ANALISE E CONTRAINFORME PERITO XUDICIAL DEFICIENCIAS VIVENDAS RAFAEL DIESTE10 DÍAS1.500,00 €1.500,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
28/07/2017DESBROCES PARCELAS E LIMPEZA RESIDUOS NO POLIGONO INDUSTRIAL DE BARREIROS0,00 €3.902,00 €1CARFERLO, SL -
28/07/2017REDACCION PROXECTO DESCONTAMINACION SOLOS NA K-2 DE ARTEIXO1,5 MESES8.500,00 €8.500,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
20/07/2017LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CUBICACION DE ACOPIOS DEPOSITADOS NA PARCELA Z-142 DIAS250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
11/07/2017DESBROCE DE PARCELA EN MESON DA AUGA (OLEIROS)2 SEMANAS90,00 €90,00 €1JARDINCELAS, S.L. -
07/07/2017REALIZACION PLANOS GML PARA A SEGREGACION DAS PARCELAS 70E-70D DO P.E. XINZO DE LIMIA1 SEMANA300,00 €300,00 €1MAGIN DAPARTE VILLAR (Arenteiro Ingenieros) -
30/06/2017ADQUISICION IMPRESORA PARA OFICINA RECURSOS HUMANOS 1 SEMANA103,00 €103,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
30/06/2017SUBMINISTRO PROGRAMA MICROSOFT PARA ORDENADOR DE TÉCNICO 1 DÍA0,00 €0,00 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. - (D.G.I.) -
26/06/2017INFORME XURIDICO RELATIVO A ACORDO TRANSACCION COA ENTIDADE FINSA15 DÍAS8.000,00 €8.000,00 €1GOMEZ-ACEBO&POMBO ABOGADOS, S.L.P. -
21/06/2017INFORME TÉCNICO AFECCIÓNS NA PARCELA B4b01 DE FINSA3 SEMANAS3.500,00 €2.500,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
21/06/2017ELABORACION PROPOSTAS NOVAS PLATAFORMAS NO P.E. MORAS E MOVEMENTO TERRAS FASE B AMPLIACION DO PARQUE2 MESES1.000,00 €900,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
16/06/2017SUMINISTRO DE 5 FREGADEIROS PARA AS COCIÑAS VIVENDAS SITAS EN RÚA MAGDALENA N 10-162 SEMANAS240,00 €240,00 €1MARCOMERCIAL 2009, S.L.U. -
14/06/2017LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ENCAIXE SOBRE CARTOGRAFIA CATASTRAL DAS PARCELAS DO P.E. NEGREIRA1 DÍA250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
13/06/2017ADQUISICION DOUS ORDENADORES PARA TÉCNICOSDE XESTUR NA AXI1.772,00 €1.762,00 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. - (D.G.I.) -
08/06/2017LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ESTADO ACTUAL TERREOS E VIAIS PARCELA Z-14 DO PARQUE OFIMÁTICO2 DIAS350,00 €350,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
01/06/2017TRABALLOS DE TOPOGRAFIA EXTERNA NAS OBRAS DE ELECTRIFICACION INTERNA E REMATE DO ALUMEADO PUBLICO3 SEMANAS2.000,00 €1.749,00 €4PEREZ VAZQUEZ, AGUSTIN -
26/05/2017ELABORACION ESTUDO HIDROLÓXICO RETORNO T500 NO P.E. LANDROVE-VIVEIRO2 SEMANAS1.500,00 €1.330,00 €4KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
25/05/2017ASESORAMENTO FISCAL INSPECCION IMPOSTO SOCIEDADES 2013INSPECCION9.000,00 €9.000,00 €1LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. -
23/05/2017SUBMINISTRO SEIS EQUIPOS INFORMATICOS PARA OFICINA DE RONDA DE NELLE A CORUÑA7 DIAS 3.000,00 €3.000,00 €1GALIMATICA, S.L. -
19/05/2017MEDICION ACTUAL DAS PLATAFORMAS K1 E K2 DO P.E. ARTEIXO3 DÍAS1.000,00 €550,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
18/05/2017ADQUISICION DUAS LICENZAS AUTOCAD PARA TÉCNICOS EN OFICINA SANTIAGO12 MESES760,00 €760,00 €1NKE CAD Systems S.L. -
12/05/2017PUBLICACION ANUNCIO VENDA PARCELA J1 DO P.E. CARBALLO EN VOZ DE GALICIA ED. CARBALLO1 día128,00 €128,00 €1GALICIA MEDIA, S.L -
12/05/2017ASISTENCIA TÉCNICA LIQUIDACION CONVENIO MUNICIPAL E LIBERADOS DO PROXECTO EXPROPIACION DE ARTEIXO12 MESES17.500,00 €17.300,00 €1FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
11/05/2017ELABORACION FICHEIROS GML E RGA DAS PARCELAS 59,161 E 201 DO P.E. MORÁS10 DÍAS100,00 €100,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
05/05/20170,00 €0,00 €1CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L -
04/05/2017SUPERVISION DO ALUMEADO PUBLICO DO P.E. A SIONLLA12 MESES17.400,00 €11.820,00 €3JAVI-LUZ ELECTRICIDAD SL -
02/05/2017TRABALLOS TECNICOS PARA ELECTRIFICACION AMPLIACION P.E. AS GANDARASOBRAS9.000,00 €6.390,00 €4NORVENTO INGENIERIA, SLU -
27/04/2017CAMBIO PECHADURA OFICINA VIGO1 DIA82,00 €82,00 €1DAVILA XOSE CARLOS(RESTAURACIONES Y MONTAJES MOBILIARIO) -
26/04/2017ACTUACIONS DE DEMOLICION DE EDIFICACION POR ORDE DO CONCELLO DE FERROL16.299,00 €16.299,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
25/04/2017INFORME NO PROCEDEMENTO RECLAMACION DO CONCELLO VILAMARIN SOBRE IRREGULARIDADES NA 1ª FASE DO P.E.15 días600,00 €600,00 €1DIEGUEZ DIAZ MIGUEL -
24/04/2017MEDICION PARCELAS J02, J04, J06 E J08 DO P.E. MORAS1 DÍA250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
21/04/2017REDACCION E TRAMITACION PROXECTO VOADURAS EXCAVACION PARCELA K3 DO P.E. ARTEIXO4 SEMANAS2.850,00 €2.850,00 €1LOMBER INGENIEROS S.L. -
03/04/2017TARXETA MEMORIA MICRO SD 128GB KINGSTON TELEFONO XERENTE1 DÍA55,00 €55,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
03/04/2017COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRAS ACONDICIONAMENTO ESTRADA DP-0512 DO P.E. ARTEIXO10 MESES6.000,00 €5.000,00 €1DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION,S.L. -
31/03/2017REPARACION PLAQUETA LEVANTADA DE TRASTEROS VIVIENDAS SALVADOR DE MADARIAGA4 SEMANAS1.856,00 €1.856,00 €2INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
29/03/2017SUSCRIPCION BASE DATOS LEFEBVRE1 ANO2.390,00 €2.390,00 €1LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A. -
28/03/2017DESBROCE PERIMETRAL DA PARCELA 56 DO P.E. GUITIRIZ2 DÍAS800,00 €375,00 €1DIAZ SILVA, RUBEN -
23/03/2017ELABORACION PLANOS ACTUALIZACION DATOS CATASTRAIS DAS PARCELAS 59 E 201 DO P.E. MORAS-ARTEIXO10 DIAS60,00 €60,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
22/03/2017SUBMINISTRO E INSTALACION BATERIA CONTADORES DE AUGA NAS VIVENDAS DA RÚA MURILLO EN FERROL635,00 €635,00 €1ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
21/03/2017ELABORACION PLANOS PARCELA 161 DO PARQUE EMPRESARIAL MORÁS10 DIAS60,00 €60,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
21/03/2017ASISTENCIA TÉCNICA DEMOLICION EDIFICACION EDIFICACION NOS TERREOS DO P.E. MORAS2 SEMANAS1.500,00 €1.000,00 €1ACERARQ CORUÑA, S.L. -
21/03/2017INSPECCION SUBSTITUCION TUBOS PLUVIAIS CABECEIRA PARCELAS 33 34 E 35 DO P.E. FOZ5 DÍAS580,00 €580,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
17/03/2017MANTEMENTO PROGRAMA KELUX FICHAXE PERSOAL XESTUR1 ANO345,00 €345,00 €1GALIMATICA, S.L. -
17/03/2017RETIRADA E XESTION DOS RESIDUOS DA PARCELA 70 DO P.E. XINZO DE LIMIA2 semanas350,00 €350,00 €1RESIDECA S.C. -
10/03/2017Inicial2 MESES26.000,00 €19.890,00 €1ESTUDIOS INIMATEC, S.L.P.U. -
10/03/2017ASISTENCIA TECNICA E CONSULTORIA TRABALLOS TECNICOS ELECTRIFICACION DO P.E. TABOADA2 MESES26.000,00 €19.890,00 €1ESTUDIOS INIMATEC, S.L.P.U. -
08/03/2017INFORME ESTADO ACTUAL OBRAS DE URBANIZACIÓN DO P.E. ARTEIXO2 SEMANAS3.500,00 €2.500,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
20/02/2017REBACHEO TRAMO VIAL EN DESVIO ESTRADA DP-0512 DE ARTEIXO2 SEMANAS0,00 €600,00 €1MANUEL RIVAS BOQUETE SL -
13/02/2017SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA OFICINA MARUJA MALLO EN VIGO12 MESES4.000,00 €4.000,00 €3XENERA COMPAÑIA ELECTRICA, S.A. -
30/01/2017COORDINACION E ASESORAMENTO TRABALLOS E ACTUACIONS DE DIFUSION DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO31/12/201749.586,00 €49.500,00 €3VILA PERNAS, MIGUEL -
30/01/2017PUBLICACION ANUNCIOS DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL1 DÍA3.378,00 €3.378,00 €1PUNTO NORTE S.L. (AGENCIA DE PUBLICIDAD) -
17/01/2017REPLANTEO E COLOCACION FITOS PARCELAS 31 E 32 DO P.E. ORTIGUEIRA1 DÍA0,00 €200,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
10/01/2017ADQUISICION NEVERA PARA VIVENDA RÚA MURILLO Nº31 SEMANA300,00 €0,00 €2ELECTRODOMESTICOS GATO -
01/01/2017MANTEMENTO IMPRESORA FOTOCOPIADORA IRC-2880 DA OFICINA DE MARUJA MALLO EN VIGO12 MESES6.000,00 €6.000,00 €1CANON ESPAÑA S.A. (PONTEVEDRA) -
01/01/2017MANTEMENTO DE EQUIPO IRC 3080 DA OFICINA DE XESTUR EN VIGO12 meses3.000,00 €3.000,00 €1CANON ESPAÑA S.A. (PONTEVEDRA) -
29/12/2016SERVIZOS POSTAIS E TELEGRAFICOS. ADHESION A CONTRATACION CENTRALIZADA XUNTA GALICIA31/07/201814.250,00 €14.250,00 €1SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. -
15/12/2016ESTUDO ALTERNATIVAS PARA CONEXION REDE SANEAMENTO DO PARQUE ACTECA1 MES3.000,00 €2.850,00 €1NOVOTEC CONSULTORES, S.A. -
15/12/2016TRABALLOS TECNICOS PARA DEMOLICION HOTEL NO P.E. A SIONLLA1 SEMANA0,00 €1.300,00 €1ACERARQ CORUÑA, S.L. -
29/11/2016REDACCION MODIF PUNTUAL PXOM OLEIROS PARA CAMBIO USO PARCELAS2 MESES6.000,00 €5.000,00 €1FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
04/11/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NO P.E. MOS1 DÍA320,00 €320,00 €1PUNTO NORTE SL -
03/11/2016SUMINISTRO DE SOBRES VENTANILLA E BOLSAS CON LOGO XESTUR15 días0,00 €301,00 €1COOPERATIVA GRAFICA GALEGA (COGRAF) -
28/10/2016CONTROL CALIDADE PARA D.O. DO PROXECTO URBANIZ RESERVA VIARIA RI-2 1 SEMANA405,00 €315,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.(INVECO) -
28/10/2016REDACCION PROXECTO DE URBANIZACION FASE 1 DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE A PASAXE1 MES17.100,00 €17.100,00 €1IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. -
28/10/2016IMPERMEABILIZACION TERRAZA VIVENDA RÚA MURILLO 3i E LIMPEZA DE CANALÓN (ARGUELLES)2 SEMANAS545,00 €545,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
27/10/2016COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRAS ELECTRIFICACION INTERNA E REMATE DO ALUMEADO PÚBLICO 3 MESES2.000,00 €2.000,00 €1SENEN PRIETO INGENIERIA, SL -
26/10/2016CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE URBANIZACION DO POLÍGONO D DO PARQUE EMPRESARIAL DE QUIROGA2 MESES5.000,00 €3.205,00 €3INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
19/10/2016INFORME PERICIAL DEFICIENCIAS 31 VIVENDAS VPA SANTA MARTA DE MOREIRAS- PEREIRO DE AGUIAR1 MES9.000,00 €8.600,00 €1LARIÑO NOIA, FELIPE -
17/10/2016MODIFICACION CALCULO MUROS ESCOLLERA PARCELA Z-14 OFIMATICO4 DÍAS900,00 €900,00 €1DESEÑOS ESTRUTURIAS E VIARIOS, S.L. -
03/10/2016REPLANTEO E AMOLLOAMENTO P28-QUITEIRO 4B DA MODIF PUNTUAL AMPLIACION P.E. MUIMENTA15 días800,00 €800,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA (INGENIERA CIVIL) ACOTA -
03/10/2016REPLANTEO E COLOCACIÓN DE DOUS FITOS DE SINALIZACION NA PARCELA 70E DO P.E. XINZO DE LIMIA2 SEMANAS300,00 €300,00 €1SERTOGAL, S.L. -
03/10/2016DESBROCE PARCELAS P10, P11, P12, P14, P16 E P17 DO PARQUE RESIDENCIAL DE VALDECORVOS (Pontevedra)2 semanas0,00 €1.600,00 €3OTERO FORESTAL, S.L. -
30/09/2016TAXACIÓN- INFORME DE VALORACIÓN DA PARCELA Z-14.3 DO PARQUE OFIMATICO15 DÍAS1.500,00 €1.375,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A (TINSA) -
30/09/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NOS P.E. ORTIGUEIRA E P.E. A SIONLLA1 DÍA0,00 €508,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
26/09/2016SUSTITUCION DE MARCO E TAPA NA BEIRARRÚA DA PARCELA T DO P.E. AS GÁNDARAS1 DÍA149,00 €149,00 €1CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
22/09/2016LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACION DE PLANOS PARA PLAN ESPECIAL P.E. CASTRO RIBERAS DE LEA-LUGO1 MES500,00 €450,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA (INGENIERA CIVIL) ACOTA -
22/09/2016MODIFICACION CARTOGRAFIA CATASTRAL POR SEGREGACION PARCELA D4b01a DO P.E. A SIONLLA10 DÍAS150,00 €150,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
21/09/2016COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA URBANIZACION RESERVA VIARIA RI-1 NO P.E. O CORGOOBRAS1.000,00 €795,00 €4KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
15/09/2016PUBLICACION ANUNCIO ALUGUER VIVENDAS SALVADOR DE MADARIAGA E ARGUELLES PROPIEDADE DE XESTUR1 DIA1.008,00 €1.008,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
14/09/2016EXECUCION DE ACOMETIDAS Á PARCELA SEGREGADA E1 DO P.E. CARBALLO1 MES11.637,00 €10.628,00 €2CARREIRA XXI CONSTRUCCION Y REHABILITACION, S.L -
06/09/2016CAMBIOS NA ROTULACION DOS CARTEIS DE VENDA DO P.E. AS GANDARAS (LUGO)1 MES500,00 €399,00 €1STICK PUBLICIDAD S.L.U. -
02/09/2016ESTUDO XEOTECNICO DO PLAN ESPECIAL P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA1 mes4.000,00 €2.890,00 €4INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.(INVECO) -
02/09/2016PROSPECCION ARQUEOLÓXICA INTENSIVA DO PLAN ESPECIAL DO P.E. CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA1 mes1.500,00 €590,00 €5PyA ARQUEOLOGOS, SL -
02/09/2016IMPERMEABILIZACION TERRAZA RÚA MURILLO 3J DEL BARRIO DE ARGUELLES(FERROL)2 SEMANAS430,00 €430,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
02/09/2016SELADO GRIETAS ESCALEIRAS SUPERIORES EN RÚA RASTRO 7-BAIXO E (FERROL)2 SEMANAS85,00 €85,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
02/08/2016TOPOGRAFICOS DELIMITACION LINDES PARCELAS 13 E 14 DO P.E. BOIRO1 MES350,00 €300,00 €1TUBIO PIÑEIRO, ROSA ANA (AGRITEC TOPOGRAFIA) -
02/08/2016DESBROCES NAS GLORIETAS E MEDIANAS DO P.E. A SIONLLA1 MES1.800,00 €1.800,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
01/08/2016SEGURO FOGAR PARA 46 VIVENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)12 meses10.000,00 €4.968,00 €3GENERALI ESPAÑA S.A. de Seguros y Reaseguros -
22/07/2016DESBROCE E ACCESO PARA A RETIRADA DO MONOPOSTE PUBLICITARIO DO PARQUE OFIMATICO1 SEMANA300,00 €240,00 €1ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. -
15/07/2016LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ESTADO ACTUAL PARCELAS 54 A 58 E 67 A 71 DO P.E. BARREIROS2 DIAS 470,00 €470,00 €1KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
15/07/2016REPLANTEO E AMOLLOAMENTO NOVA PARCELACION P. B5 E P. B6 DO P.E. AS GANDARAS1 SEMANA180,00 €180,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA (INGENIERA CIVIL) ACOTA -
14/07/2016LIMPEZA PARCELA 11 DA RÚA F DO P.E. LALIN 20006 DIAS0,00 €1.350,00 €6OTERO FORESTAL, S.L. -
14/07/2016SUBSTITUCION TRAMO TUBERIA ABASTECEMENTO NAS PARCELAS T DO P.E. AS GANDARAS15 DIAS 4.986,00 €4.986,00 €1CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
12/07/2016TRABALLOS REMATE ALUMINIO VIVENDAS 4-D2 E 4-I3 SITAS NA RÚA ESTRADA XERAL DE ORTIGUEIRA2 SEMANAS190,00 €190,00 €1CARPINTERIA DE ALUMINIO JOSE S.L -
11/07/2016LIMPEZA PARCELAS URBANIZACION O BERTON (FERROL)15 DÍAS18.000,00 €7.000,00 €3JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
08/07/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA DE PARCELAS NO P.E. CERVO E P.E. A SIONLLA1 DÍA1.140,00 €1.140,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
04/07/2016SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL TÉCNICOS XESTUR12 MESES0,00 €2.850,00 €5MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
01/07/2016MANTEMENTO INFORMÁTICO DA OFICINA DE XESTUR EN A CORUÑA2 ANOS+218.000,00 €16.560,00 €3GALIMATICA, S.L. -
21/06/2016ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCION SEPARATA ESTRADA DP-0512 DO P.E. ARTEIXO6 MESES3.200,00 €2.900,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
21/06/2016ACTUACION NOS ALCORQUES DO P.E. A SIONLLA6.000,00 €5.098,88 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
21/06/2016INFORME VALORACION DEFICIENCIAS SINALADAS ST 205/2014 NA PROMOCION RAFAEL DIESTE1 MES18.000,00 €7.500,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
21/06/2016SUMINISTRO 3 EQUIPOS E MATERIAL INFORMATICO PARA A OFICINA DE VIGO DE XESTUR1 SEMANA1.634,18 €1.634,18 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. - (D.G.I.) -
21/06/2016DESBROCE E RECOLLIDA DE ESCOMBROS NO P.E. CARBALLO4 MESES9.000,00 €7.948,00 €1PEREIRO MATO, JOSE RAMON (SERVICIOS FORESTALES) -
20/06/2016MARCADO E AMOLLOAMENTO DA PARCELA N4a01b DO P.E. A SIONLLA1 MES250,00 €60,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
20/06/2016CONTRATO SEGURO AUTO SEAT IBIZA 4734-HXY1 ANO2.000,00 €686,25 €3ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
16/06/2016LIMPEZA DAS BALSAS DE DECANTACION DAS AUGAS PLUVIAIS DO P.E. A SIONLLA5 MESES6.000,00 €4.623,00 €1INGEYSOLUCON, S.L. -
15/06/2016REPARACION MAQUINA BOMBA DE CALOR DA OFICINA DE XESTUR EN A CORUÑA2 SEMANAS600,00 €570,00 €1AIRCORUÑA,S.L. -
01/06/2016TARXETAS IDENTIFICATIVAS CON SOPORTES PARA O PERSOAL DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA1 mes547,00 €547,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES, S.L -
01/06/2016MODIFICACION PARCELARIO CATASTRAL DERIVADO DA SEGREGACION DA PARCELA 111 DO P.E. MELIDE1 DÍA150,00 €120,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
27/05/2016PINTADO VIVENDAS D2-I2-I3 DA RÚA XERAL FRANCO 55 DE ORTIGUEIRA15 DÍAS250,00 €245,00 €1ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
27/05/2016MODIFICACION CARTOGRAFIA CATASTRAL (RGA) DERIVADA DA SEGREGACION PARCELA 70 P.E. XINZO DE LIMIA5 DÍAS500,00 €500,00 €1SERTOP SCL -
04/05/2016ALUGUER FURGONETA PARA TRASLADO EXPOSICIÓNS ARI CAMIÑO DE SANTIAGO3 MESES3.000,00 €1.710,00 €1ALQUILIA CORUÑA S.L. -
02/05/2016DESBROCE PARCELAS 47,79,83 E 84 E RETIRADA RESIDUOS PARCELAS 83 E 84 DO P.E. DE ORDES2 MESES15.000,00 €12.900,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
02/05/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NOS P.E. O CORGO, A SIONLLA E A REIGOSA4 DIAS1.140,00 €1.140,00 €0PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
28/04/2016REPARACION CISTERNA OFICINA A CORUÑA1 DIA131,00 €131,00 €0ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016POSTA EN FUNCIONAMENTO CALEFACCION RÚA ANIDO 34- BAIXO B. MESON DA AUGA1 DÍA75,00 €75,00 €0ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016COLOCACION TAPAS BOTES SINFONICOS RUA ANIDO Nº34 BAIXO B MESÓN DA AUGA1 DÍA58,00 €58,00 €0ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016REPASO PINTURA POR ENTRADA DE AUGA EN PISO RUA XERAL FRANCO Nº55-1ºE DE ORTIGUEIRA1 semana80,00 €80,00 €0ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
21/04/2016DESEÑO E CREATIVIDADE ANUNCIOS PARA CAMPAÑA PUBLICIDADE DAS AXUDAS ARI CAMIÑO SANTIAGO7 DÍAS 3.500,00 €3.370,00 €0TALLER DE TECNICAS CREATIVAS, S.L -
15/04/2016REPARACION NAVES DO P.E. O CAMPIÑO ALUGADAS POR XESTUR A TRIENXI21 dias9.170,00 €9.170,00 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
11/04/2016SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL VIVENDA RÚA VIRXEN DA CERCA 19 DE FERROL12 MESES300,00 €212,30 €0MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
08/04/2016ESCRITO ALEGACIONS AO RECURSO DE ALZADA DE BEGASA CONTRA RESOLUCION DE INDUSTRIA 15 días500,00 €500,00 €0PAZOS GONZALEZ, MIGUEL -
05/04/2016DESEÑO E MANTEMENTO WEB AXUDAS ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO8 meses5.000,00 €4.100,00 €3SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION SL -
05/04/2016DESBROCE NAS PARCELAS LIBRES DO P.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)3 semanas7.500,00 €4.850,63 €0INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL DE GALICIA, S.A. - IMEGA -
05/04/2016REPARACIONS VARIAS NO VIAL DO PARQUE ACTECA3,5 días3.521,00 €3.521,00 €1ALVAC,S.A -
04/04/2016REXISTRO DA MARCA VIVENDAS DO CAMIÑO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO1.000,00 €950,00 €0GALLAECIA PATENTES Y MARCAS, S.L. -
04/04/2016SUBSTITUCION AUTOMATA PARA ASCENSOR OFICINA XESTUR EN A CORUÑA1 mes963,00 €962,70 €0ASCENSORES ENOR, S.A -
04/04/2016SUPERVISION DO ALUMEADO DO P.E. A SIONLLA12 meses17.400,00 €11.820,00 €3JAVI-LUZ ELECTRICIDAD SL -
01/04/2016MANTEMENTO INFORMATICO OFICINA DE XESTUR EN LUGO48 MESES17.760,00 €8.880,00 €0DUNID, S.L (Informaticos Lugo) -
18/03/2016INFORME DE VISITA DE INSPECCION E CONTROL DE CANALIZACION DO P.E. FOZ (Lugo)10 días1.050,00 €1.050,00 €0INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.(INVECO) -
18/03/2016MANTEMENTO ANUAL DO PROGRAMA KELUX DE FICHAXE DO PERSOAL DE XESTUR GALICIA12 MESES315,00 €315,00 €0GALIMATICA SOFTWARE,S.L. -
18/03/2016REPARACIONS PUNTUAIS NO P.E. AS GÁNDARAS (LUGO)15 dias2.335,67 €2.335,67 €0CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
18/03/2016MODIFICACION ROTULACION VALLAS N1-N2 GARABOLOS.10 dias300,00 €290,00 €0PIÑEIRO TORRES ISAAC (IMAXE E PUBLICIDADE) -
17/03/2016REPARACION CANALON PARTE TRASEIRA EDIFICIO XERAL FRANCO 55-56 VPP ORTIGUEIRA3 semanas500,00 €350,00 €0ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
17/03/2016RETIRADA MONOPOSTE DO PARQUE OFIMATICO E COLOCACION NO P.E. A SIONLLA CON NOVA ROTULACION3 MESES7.500,00 €5.485,00 €1PIÑEIRO TORRES ISAAC -
17/03/2016COMPROBACION REPLANTEO PARCELAS P44-P45-P46-P48 DO P.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)1 día450,00 €450,00 €0INGENIA PROYECTOS TECNICOS, S.L. -
15/03/2016MANTEMENTO INFORMATICO PARA OFICINA DE XESTUR EN VIGO24+24 mese17.900,00 €8.950,00 €0DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. - (D.G.I.) -
03/03/2016LIMPEZA E DESBROCE PARCELA 23 DO P.E. A TELLA-PONTECESO1 MES300,00 €130,00 €0PEREIRO MATO, JOSE RAMÓN -
03/03/2016LIMPEZA E ROZA DE PARCELAS NO P.E. LANDROVE VIVEIRO15 DÍAS1.500,00 €940,00 €0FORESTAL NASEIRO S.L. -
12/02/2016CONFIGURACION CONTAS CORREO ELECTRONICO ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO0,00 €144,00 €1SG INFORMATICA Y OCIO OURENSE SLU -
12/01/2016DESFACER VALADOS E ENTERRAR COTAS NA PARCELA 76 POL. 33 DO P.E. O CORGO0,00 €0,00 €1EXCAVACIONES JUAN PUGA FERNANDEZ -
TRABALLOS DESBROCE PARCELA RÚSTICA EN RIBEIRA P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA2 MESES30.516,00 €22.734,42 €4TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. -
Convenios de colaboraciónEncomendas de xestión


Encomendas

Data Número Descripción En vigor Arquivo
27/07/2018245Resolución do 27 de xullo de 2018 pola que se modifica e prorroga a encomenda á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A para a realización dos traballos de difusión das Areas de Rehabilitación Integral (ARI) e de Información e Apoio Técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago. EXPEDIENTE: EXP01-18 SI Ver documento
20/02/2018244Instrución Renda Básica de Emancipación 2018SI Ver documento
27/12/2017243Resolución del 27/12/2017 pola que se modifica a encomenda de 27/03/2009 polo que se lle encarga a xestur a redación e tramitación da modificación puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia en VIgoSI Ver documento
11/12/2017239Resolución de 15 de novembro de 2017 pola que se acorda encomendar á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A a realización dos traballos de difusión e apoio técnico na tramitación dos programas de axudas das áreas de reahabilitación integral (ARI) dos camiños de Santiago xestionados polo IGVS na anualidade de 2018SI Ver documento
22/11/2017241Encomenda de xestión para a tramitación e xestión do alleamento de bens inmobles que lle sexan adxudicados ao IGAPE en procedementos xudiciaisSI Ver documento
28/08/2017238Resolución de 28 de agosto de 2017 pola que se encomenda á sociaedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A a posta en marcha e difusión do observatorio do solo empresarial de galicia e a elaboración de determinados contidos do mesmoSI Ver documento
30/06/2017236Resolucion da Axencia Galega de Infraestructuras pola quie se encomenda a Xestur Galicia a realización de traballos técnicos, de data 20 de xuño de 2017SI Ver documento
12/06/2017235Resolucion para a realización de traballos técnicos para a Conselleria de Infraestruturas e VivendaSI Ver documento
Subvencións
Información sobre ordenación do territorio e ambiente
Información sobre as relacións co parlamento de Galicia