Información organizativa e de planificación

01-ORGANOS DA SOCIEDADE

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

 ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 87,84%
 Xunta de Galicia (Consellería de Facenda): 08,50%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 01,94%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 01,06%
 Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 00,17%
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 00,49%

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

 PRESIDENTE

 Heriberto García Porto

 VOCAIS

 María Angeles Domínguez Franjo

 Ricardo Valencia Hentschel

 Eduardo Sobrino Rodríguez   

 Daviz Cabaño Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma

 Luis Cerviño Pernas como persoa física representante do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

 SECRETARIO Ángel Rodríguez González (non é membro do Consello de Administración).   

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE: Heriberto García Porto

VOCAIS: Ricardo Valencia Hentshel, María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO Ángel Rodríguez González

XERENTE

 Jorge Carballeira Fernández

COORDINADORES

 Coordinador Unidade Territorial Norte: María Doporto Santos

 Coordinador Unidade Territorial Sur: Argimiro Marnotes Fernández

ESTATUTOS

Estatutos

PODERES XERENTE E COORDINADORES

 Poder Xerente

 Poder Coordinador Unidade Norte

 Poder Coordinador Unidade Sur

 Poder Presidente do Consello de Administracción

 

02-RESPONSABLE DA TRANSPARENCIA

Área Xurídica

Localización: Polígono de Fontiñas-Area Central Local 25z Primer Andar 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 881 999 108

Mail: transparencia@xesturgalicia.com

Horario de atención o público: de 09 a 14 horas de luns a venres

 


04.4-Cadro de persoal


Cadro de persoal

Información sobre as relacións coa cidadaníaInformación de relevancia xurídica

Información en materia de personalInformación económica
Contas anuaisPeriodo medio de pago a proveedores

 

PERIODO MEDIO DE PAGO ULTIMOS 12 MESES

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

PERIODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD

XANEIRO-2017 -21.86 -12.29 -12.66
FEBREIRO-2017 -20.23 21.02 2.94
MARZO-2017 -21.44 -2.99 -9.98
Orzamentos
Informacion patrimonial
Contratación pública

Data Obxecto Duración Importe Licitación Importe Adxudicación Nº Licitadores Adxudicatorio Arquivo
24/04/2017TRABALLOS TECNICOS PARA ELECTRIFICACION AMPLIACION P.E. AS GANDARASOBRAS9.000,00 €6.390,00 €4NORVENTO INGENIERIA, SLU -
24/04/2017MEDICION PARCELAS J02, J04, J06 E J08 DO P.E. MORAS1 DÍA250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
21/04/2017REDACCION E TRAMITACION PROXECTO VOADURAS EXCAVACION PARCELA K3 DO P.E. ARTEIXO4 SEMANAS2.850,00 €2.850,00 €1LOMBER INGENIEROS S.L. -
03/04/2017TARXETA MEMORIA MICRO SD 128GB KINGSTON TELEFONO XERENTE1 DÍA55,00 €55,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
21/03/2017ELABORACION PLANOS PARCELA 161 DO PARQUE EMPRESARIAL MORÁS10 DIAS60,00 €60,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
17/03/2017MANTEMENTO PROGRAMA KELUX FICHAXE PERSOAL XESTUR1 ANO345,00 €345,00 €1GALIMATICA, S.L. -
17/03/2017RETIRADA E XESTION DOS RESIDUOS DA PARCELA 70 DO P.E. XINZO DE LIMIA2 semanas350,00 €350,00 €1RESIDECA S.C. -
20/02/2017REBACHEO TRAMO VIAL EN DESVIO ESTRADA DP-0512 DE ARTEIXO2 SEMANAS0,00 €600,00 €1MANUEL RIVAS BOQUETE SL -
10/01/2017ADQUISICION NEVERA PARA VIVENDA RÚA MURILLO Nº31 SEMANA300,00 €0,00 €2ELECTRODOMESTICOS GATO -
04/11/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NO P.E. MOS1 DÍA320,00 €320,00 €1PUNTO NORTE SL -
03/11/2016SUMINISTRO DE SOBRES VENTANILLA E BOLSAS CON LOGO XESTUR15 días0,00 €301,00 €1COOPERATIVA GRAFICA GALEGA (COGRAF) -
28/10/2016CONTROL CALIDADE PARA D.O. DO PROXECTO URBANIZ RESERVA VIARIA RI-2 1 SEMANA405,00 €315,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.(INVECO) -
17/10/2016MODIFICACION CALCULO MUROS ESCOLLERA PARCELA Z-14 OFIMATICO4 DÍAS900,00 €900,00 €1DESEÑOS ESTRUTURIAS E VIARIOS, S.L. -
03/10/2016REPLANTEO E AMOLLOAMENTO P28-QUITEIRO 4B DA MODIF PUNTUAL AMPLIACION P.E. MUIMENTA15 días800,00 €800,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA (INGENIERA CIVIL) ACOTA -
03/10/2016REPLANTEO E COLOCACIÓN DE DOUS FITOS DE SINALIZACION NA PARCELA 70E DO P.E. XINZO DE LIMIA2 SEMANAS300,00 €300,00 €1SERTOGAL, S.L. -
03/10/2016DESBROCE PARCELAS P10, P11, P12, P14, P16 E P17 DO PARQUE RESIDENCIAL DE VALDECORVOS (Pontevedra)2 semanas0,00 €1.600,00 €3OTERO FORESTAL, S.L. -
30/09/2016TAXACIÓN- INFORME DE VALORACIÓN DA PARCELA Z-14.3 DO PARQUE OFIMATICO15 DÍAS1.500,00 €1.375,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A (TINSA) -
30/09/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NOS P.E. ORTIGUEIRA E P.E. A SIONLLA1 DÍA0,00 €508,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
26/09/2016SUSTITUCION DE MARCO E TAPA NA BEIRARRÚA DA PARCELA T DO P.E. AS GÁNDARAS1 DÍA149,00 €149,00 €1CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
22/09/2016LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACION DE PLANOS PARA PLAN ESPECIAL P.E. CASTRO RIBERAS DE LEA-LUGO1 MES500,00 €450,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA (INGENIERA CIVIL) ACOTA -
22/09/2016MODIFICACION CARTOGRAFIA CATASTRAL POR SEGREGACION PARCELA D4b01a DO P.E. A SIONLLA10 DÍAS150,00 €150,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
21/09/2016COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA URBANIZACION RESERVA VIARIA RI-1 NO P.E. O CORGOOBRAS1.000,00 €795,00 €4KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
15/09/2016PUBLICACION ANUNCIO ALUGUER VIVENDAS SALVADOR DE MADARIAGA E ARGUELLES PROPIEDADE DE XESTUR1 DIA1.008,00 €1.008,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
14/09/2016EXECUCION DE ACOMETIDAS Á PARCELA SEGREGADA E1 DO P.E. CARBALLO1 MES11.637,00 €10.628,00 €2CARREIRA XXI CONSTRUCCION Y REHABILITACION, S.L -
06/09/2016CAMBIOS NA ROTULACION DOS CARTEIS DE VENDA DO P.E. AS GANDARAS (LUGO)1 MES500,00 €399,00 €1STICK PUBLICIDAD S.L.U. -
02/09/2016ESTUDO XEOTECNICO DO PLAN ESPECIAL P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA1 mes4.000,00 €2.890,00 €4INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.(INVECO) -
02/09/2016PROSPECCION ARQUEOLÓXICA INTENSIVA DO PLAN ESPECIAL DO P.E. CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA1 mes1.500,00 €590,00 €5PyA ARQUEOLOGOS, SL -
02/09/2016IMPERMEABILIZACION TERRAZA RÚA MURILLO 3J DEL BARRIO DE ARGUELLES(FERROL)2 SEMANAS430,00 €430,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
02/09/2016SELADO GRIETAS ESCALEIRAS SUPERIORES EN RÚA RASTRO 7-BAIXO E (FERROL)2 SEMANAS85,00 €85,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
02/08/2016TOPOGRAFICOS DELIMITACION LINDES PARCELAS 13 E 14 DO P.E. BOIRO1 MES350,00 €300,00 €1TUBIO PIÑEIRO, ROSA ANA (AGRITEC TOPOGRAFIA) -
02/08/2016DESBROCES NAS GLORIETAS E MEDIANAS DO P.E. A SIONLLA1 MES1.800,00 €1.800,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
01/08/2016SEGURO FOGAR PARA 46 VIVENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)12 meses10.000,00 €4.968,00 €3GENERALI SEGUROS -
22/07/2016DESBROCE E ACCESO PARA A RETIRADA DO MONOPOSTE PUBLICITARIO DO PARQUE OFIMATICO1 SEMANA300,00 €240,00 €1ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. -
15/07/2016LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ESTADO ACTUAL PARCELAS 54 A 58 E 67 A 71 DO P.E. BARREIROS2 DIAS 470,00 €470,00 €1KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
15/07/2016REPLANTEO E AMOLLOAMENTO NOVA PARCELACION P. B5 E P. B6 DO P.E. AS GANDARAS1 SEMANA180,00 €180,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA (INGENIERA CIVIL) ACOTA -
14/07/2016LIMPEZA PARCELA 11 DA RÚA F DO P.E. LALIN 20006 DIAS0,00 €1.350,00 €6OTERO FORESTAL, S.L. -
14/07/2016SUBSTITUCION TRAMO TUBERIA ABASTECEMENTO NAS PARCELAS T DO P.E. AS GANDARAS15 DIAS 4.986,00 €4.986,00 €1CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
12/07/2016TRABALLOS REMATE ALUMINIO VIVENDAS 4-D2 E 4-I3 SITAS NA RÚA ESTRADA XERAL DE ORTIGUEIRA2 SEMANAS190,00 €190,00 €1CARPINTERIA DE ALUMINIO JOSE S.L -
11/07/2016LIMPEZA PARCELAS URBANIZACION O BERTON (FERROL)15 DÍAS18.000,00 €7.000,00 €3JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
08/07/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA DE PARCELAS NO P.E. CERVO E P.E. A SIONLLA1 DÍA1.140,00 €1.140,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
04/07/2016SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL TÉCNICOS XESTUR12 MESES0,00 €2.850,00 €5MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
21/06/2016ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCION SEPARATA ESTRADA DP-0512 DO P.E. ARTEIXO6 MESES3.200,00 €2.900,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
21/06/2016ACTUACION NOS ALCORQUES DO P.E. A SIONLLA6.000,00 €5.098,88 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
21/06/2016SUMINISTRO 3 EQUIPOS E MATERIAL INFORMATICO PARA A OFICINA DE VIGO DE XESTUR1 SEMANA1.634,18 €1.634,18 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. - (D.G.I.) -
21/06/2016DESBROCE E RECOLLIDA DE ESCOMBROS NO P.E. CARBALLO4 MESES9.000,00 €7.948,00 €1PEREIRO MATO, JOSE RAMON (SERVICIOS FORESTALES) -
20/06/2016MARCADO E AMOLLOAMENTO DA PARCELA N4a01b DO P.E. A SIONLLA1 MES250,00 €60,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
20/06/2016CONTRATO SEGURO AUTO SEAT IBIZA 4734-HXY1 ANO2.000,00 €686,25 €3ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
16/06/2016LIMPEZA DAS BALSAS DE DECANTACION DAS AUGAS PLUVIAIS DO P.E. A SIONLLA5 MESES6.000,00 €4.623,00 €1INGEYSOLUCON, S.L. -
15/06/2016REPARACION MAQUINA BOMBA DE CALOR DA OFICINA DE XESTUR EN A CORUÑA2 SEMANAS600,00 €570,00 €1AIRCORUÑA,S.L. -
01/06/2016TARXETAS IDENTIFICATIVAS CON SOPORTES PARA O PERSOAL DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA1 mes547,00 €547,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES, S.L -
01/06/2016MODIFICACION PARCELARIO CATASTRAL DERIVADO DA SEGREGACION DA PARCELA 111 DO P.E. MELIDE1 DÍA150,00 €120,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
27/05/2016PINTADO VIVENDAS D2-I2-I3 DA RÚA XERAL FRANCO 55 DE ORTIGUEIRA15 DÍAS250,00 €245,00 €1ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
27/05/2016MODIFICACION CARTOGRAFIA CATASTRAL (RGA) DERIVADA DA SEGREGACION PARCELA 70 P.E. XINZO DE LIMIA5 DÍAS500,00 €500,00 €1SERTOP SCL -
02/05/2016DESBROCE PARCELAS 47,79,83 E 84 E RETIRADA RESIDUOS PARCELAS 83 E 84 DO P.E. DE ORDES2 MESES15.000,00 €12.900,00 €0JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
02/05/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NOS P.E. O CORGO, A SIONLLA E A REIGOSA4 DIAS1.140,00 €1.140,00 €0PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
28/04/2016REPARACION CISTERNA OFICINA A CORUÑA1 DIA131,00 €131,00 €0ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016POSTA EN FUNCIONAMENTO CALEFACCION RÚA ANIDO 34- BAIXO B. MESON DA AUGA1 DÍA75,00 €75,00 €0ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016COLOCACION TAPAS BOTES SINFONICOS RUA ANIDO Nº34 BAIXO B MESÓN DA AUGA1 DÍA58,00 €58,00 €0ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016REPASO PINTURA POR ENTRADA DE AUGA EN PISO RUA XERAL FRANCO Nº55-1ºE DE ORTIGUEIRA1 semana80,00 €80,00 €0ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
21/04/2016DESEÑO E CREATIVIDADE ANUNCIOS PARA CAMPAÑA PUBLICIDADE DAS AXUDAS ARI CAMIÑO SANTIAGO7 DÍAS 3.500,00 €3.370,00 €0TALLER DE TECNICAS CREATIVAS, S.L -
15/04/2016REPARACION NAVES DO P.E. O CAMPIÑO ALUGADAS POR XESTUR A TRIENXI21 dias9.170,00 €9.170,00 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO (FONCAEXPRESS) -
11/04/2016SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL VIVENDA RÚA VIRXEN DA CERCA 19 DE FERROL12 MESES300,00 €212,30 €0MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
08/04/2016ESCRITO ALEGACIONS AO RECURSO DE ALZADA DE BEGASA CONTRA RESOLUCION DE INDUSTRIA 15 días500,00 €500,00 €0PAZOS GONZALEZ, MIGUEL -
05/04/2016DESEÑO E MANTEMENTO WEB AXUDAS ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO8 meses5.000,00 €4.100,00 €3SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION SL -
05/04/2016DESBROCE NAS PARCELAS LIBRES DO P.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)3 semanas7.500,00 €4.850,63 €0INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL DE GALICIA, S.A. - IMEGA -
05/04/2016REPARACIONS VARIAS NO VIAL DO PARQUE ACTECA3,5 días3.521,00 €3.521,00 €0ALVAC,S.A -
04/04/2016REXISTRO DA MARCA VIVENDAS DO CAMIÑO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO1.000,00 €950,00 €0GALLAECIA PATENTES Y MARCAS, S.L. -
04/04/2016SUBSTITUCION AUTOMATA PARA ASCENSOR OFICINA XESTUR EN A CORUÑA1 mes963,00 €962,70 €0ASCENSORES ENOR, S.A -
04/04/2016SUPERVISION DO ALUMEADO DO P.E. A SIONLLA12 meses17.400,00 €11.820,00 €0JAVI-LUZ ELECTRICIDAD S.L. -
01/04/2016MANTEMENTO INFORMATICO OFICINA DE XESTUR EN LUGO48 MESES17.760,00 €8.880,00 €0DUNID, S.L (Informaticos Lugo) -
18/03/2016INFORME DE VISITA DE INSPECCION E CONTROL DE CANALIZACION DO P.E. FOZ (Lugo)10 días1.050,00 €1.050,00 €0INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.(INVECO) -
18/03/2016MANTEMENTO ANUAL DO PROGRAMA KELUX DE FICHAXE DO PERSOAL DE XESTUR GALICIA12 MESES315,00 €315,00 €0GALIMATICA SOFTWARE,S.L. -
18/03/2016REPARACIONS PUNTUAIS NO P.E. AS GÁNDARAS (LUGO)15 dias2.335,67 €2.335,67 €0CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
18/03/2016MODIFICACION ROTULACION VALLAS N1-N2 GARABOLOS.10 dias300,00 €290,00 €0PIÑEIRO TORRES ISAAC (IMAXE E PUBLICIDADE) -
17/03/2016REPARACION CANALON PARTE TRASEIRA EDIFICIO XERAL FRANCO 55-56 VPP ORTIGUEIRA3 semanas500,00 €350,00 €0ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
17/03/2016RETIRADA MONOPOSTE DO PARQUE OFIMATICO E COLOCACION NO P.E. A SIONLLA CON NOVA ROTULACION3 MESES7.500,00 €4.669,00 €0PIÑEIRO TORRES ISAAC (IMAXE E PUBLICIDADE) -
17/03/2016COMPROBACION REPLANTEO PARCELAS P44-P45-P46-P48 DO P.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)1 día450,00 €450,00 €0INGENIA PROYECTOS TECNICOS, S.L. -
15/03/2016MANTEMENTO INFORMATICO PARA OFICINA DE XESTUR EN VIGO24+24 mese17.900,00 €8.950,00 €0DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. - (D.G.I.) -
03/03/2016LIMPEZA E DESBROCE PARCELA 23 DO P.E. A TELLA-PONTECESO1 MES300,00 €130,00 €0PEREIRO MATO, JOSE RAMÓN -
03/03/2016LIMPEZA E ROZA DE PARCELAS NO P.E. LANDROVE VIVEIRO15 DÍAS1.500,00 €940,00 €0FORESTAL NASEIRO S.L. -
TRABALLOS DESBROCE PARCELA RÚSTICA EN RIBEIRA P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA2 MESES30.516,00 €22.734,42 €4TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. -
Convenios de colaboración


Convenios

Data Número Descripción En vigor Arquivo
21/09/2016228Convenio colaboración entre o Concello de O COrgo e Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A para a Execución da obra de urbanización da RESERVA VIARIA RI-1 no parque empresarial de O Corgo (Lugo)SI Ver documento
10/08/2016225Protocolo de colaboración para a execucición do Sector de Solo Urbanizable S-10 "PARQUE OFIMATICO" 2016.01-Protocolo de colaboración para a execucición do Sector de Solo Urbanizable S-10 "PARQUE OFIMATICO"SI Ver documento
21/02/2014229Convenio para a asistenca xurídica pola asesoría xurídica da Xunta de Galicia a Xestión do Solo de Galicia-Xestur,S.ASI Ver documento
Encomendas de xestión


Encomendas

Data Número Descripción En vigor Arquivo
24/01/2017232Instrución Renda Básica de Emancipación 2017SI Ver documento
12/01/2017231Resolucion de 23 de decembro de 2016 pola que se acorda prorrogar parcialmente a encomenda de xestión realizada á sociedade de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A para a realización dos traballos de difusión das áreas de Rehabilitacion Integral (ARI) e información e apoio técnico na tramitación dos programas de axudas xestionados polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de SantiagoSI Ver documento
15/12/2016230Resolucion do 01 de decembro de 2016 pola que se modifica a do 27 de marzo de 2009 de redación e tramitacion da modificacion puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia en Vigo.SI Ver documento
05/09/2016224Resolución de 10 de agosto de 2016 pola que se modifica a encomenda de xestión do IGVS á sociedade de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A relativa á realización dos traballos de difusión das áreas de Rehabilitación Integral (ARI) e de información e apoio técnico na tramitación dos programas de axudas xestionados polo IGVS, no ámbito da ARI dos camiños de Santiago.SI Ver documento
11/08/2016226Resolución do 11 de agosto pola que se encarga á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A as obras de subministración eléctrica e electrificación interna do Parque Empresarial de TaboadaSI Ver documento
11/08/2016227Resolución de 11 de agosto de 2016 pola que se encarga á sociedade Xestón do Solo de Galicia-Xestur, S.A a realización da urbanización do polígono D do Parque Empresarial de QuirogaSI Ver documento
19/01/2016213Encomenda de xestión dos traballos de difusión das áreas de Rehabilitación Integral (ARI) e de información e apoio técnico na tramitación dos programas de axuda xestionados polo IGVS, no ámbito da ari dos camiños de Santiago.SI Ver documento
17/04/2015203Encomenda para a tramitación e execución do procedemento de expropiacion de terreos para dous centros de telecomunicacións inlcuidos no plan sectorial de implantación e desemvolvemento das infraestruturas xestionadas por RetegalSI Ver documento
30/07/2014195Encomenda de xestión para a realización de traballos técnicos para Augas de GaliciaSI Ver documento
Subvencións
Información sobre ordenación do territorio e ambiente
Información sobre as relacións co parlamento de Galicia