Solo dispoñible

As parcelas que figuran neste cadro, no que consta, asemade, o prezo das mesmas, non son obxecto de oferta pública de venda neste momento nin, polo tanto, poden ser obxecto de adxudicación directa, dado que deben ser licitadas nunnovo concurso público de venda, cuxa convocatoria e condicións de venda serán  aprobadas, no seu momento, polo Consello de Adminitración de XESTUR, S.A.

V.P. FASE Nº PARCELA SuPERFICIE
V.P. N1-N2 Garabolos FASE 1 A 3.330,00  m²
V.P. N1-N2 Garabolos FASE 1 B2 2.422,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 006 957,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 007 710,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 010 2.243,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 011 2.243,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 013 1.623,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 014 1.935,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 015 1.882,00  m²
V.P. Residencial Ofimatico FASE 1 Z-14.3 2.489,45  m²
V.P. SR Valdecorvos FASE 1 P14 3.201,00  m²
V.P. SR Valdecorvos FASE 1 P17 1.147,00  m²