Solo dispoñible

As parcelas que figuran neste cadro, no que consta, asemade, o prezo das mesmas, non son obxecto de oferta pública de venda neste momento nin, polo tanto, poden ser obxecto de adxudicación directa, dado que deben ser licitadas nunnovo concurso público de venda, cuxa convocatoria e condicións de venda serán  aprobadas, no seu momento, polo Consello de Adminitración de XESTUR, S.A., e serán oportunamente publicadas napáxina web de XESTUR, S.A. Os prezos que figuran no cadro son os prezos de saída que correspondían as respectivas parcelas no último concurso de vendas.


Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático
V.P. FASE Nº PARCELA SuPERFICIE
V.P. N1-N2 Garabolos FASE 1 A 3.330,00  m²
V.P. N1-N2 Garabolos FASE 1 B2 2.422,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 006 957,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 007 710,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 010 2.243,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 011 2.243,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 013 1.623,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 014 1.935,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 015 1.882,00  m²
V.P. O Berton FASE 1 017 2.758,00  m²
V.P. Residencial Ofimatico FASE 1 Z-14.3 2.489,45  m²
V.P. SR Valdecorvos FASE 1 P14 3.201,00  m²
V.P. SR Valdecorvos FASE 1 P17 1.147,00  m²