Información organizativa e de planificación

01-ORGANOS DA SOCIEDADE

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

 ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 51.53%
 Xunta de Galicia (Consellería de Facenda): 47.29%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 0.63%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 0.34%
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 0.16%
Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 0.05%
   

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

 PRESIDENTE

 Heriberto García Porto

 VOCAIS

 María Angeles Domínguez Franjo

 Ricardo Valencia Hentschel

 Encarnación Rivas Díaz  

 Daviz Cabaño Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma

 Juan Cividanes Roger como persoa física representante do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

 SECRETARIO Ángel Rodríguez González (non é membro do Consello de Administración).   

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE: Heriberto García Porto

VOCAIS: Ricardo Valencia Hentshel, María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO Ángel Rodríguez González

COMISIÓN EXECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE: Heriberto García Porto

VOCAIS: Ricardo Valencia Hentschel, María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO: Ángel Rodríguez González

Regulamento da Comisión Executiva Permanente

 

XERENTE

María Doporto Santos

COORDINADORES

 Coordinador Unidade Territorial Norte: Manuel Angel López Real

 Coordinador Unidade Territorial Sur: Argimiro Marnotes Fernández

 

ESTATUTOS

Estatutos

PODERES XERENTE E COORDINADORES

 Poder Xerente

 Poder Coordinador Unidade Sur

Poder Coordinador Unidade Norte

 Poder Presidente do Consello de Administracción

 

02-RESPONSABLE DA TRANSPARENCIA

Xerencia

Localización: Polígono de Fontiñas-Area Central Local 25z Primer Andar 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 881 999 108

Mail: transparencia@xesturgalicia.com

Horario de atención o público: de 09 a 14 horas de luns a venres

 


04.4-Cadro de persoal


Cadro de persoal

Información sobre as relacións coa cidadanía

1-Solo empresarial en venda

 * Resolución do concurso público de venda (concurso 23-01-2017)

 *  Resolución do concurso público de venda (concurso 30-01-2018)

* Adxudicación directa de parcelas (consello 22-06-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 23-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello do 31-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 25-09-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 31/10/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 14/11/2018)

* Adxudicacion directa de parcelas (comisión executiva do 19/12/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello administración do 17/01/2019)

*Resolución do Concurso Público de Venda de parcelas convocado polo Consello de Administración de data 05/02/2019

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Resolución do Concurso Público de parcela (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 06-06-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 31-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-10-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 18-10-2019) 

*Adudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 19-11-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 27-12-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 17-01-2020)

*Resolución do Concurso Publico de Venda de Parcelas Convocado polo Consello de Adminsitracion de data 05/02/2020

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión executiva do 30-07-2020)

*Adxudicación de parcelas solo residencial (Consello administración do 15-10-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 30-10-2020)

 

  * Parcelas disponibles

  * Bases e obrigas de venda

  * Modelo solicitude

2-Solo empresarial-dereito superficie

  * Parcelas disponibles

  * Modelo solicitude

  * Bases dereito superficie

 

3-Contactos

4-Plans e proxectos de parques empresariais

5-Solo residencial

5.1-Actuacións

5.2-Solo disponible

5.3-Vivendas protección autonomica

5.4-Vivendas en aluguer

6-Rehabilitación

 

Documentos relacionados

 

Información de relevancia xurídica

Información en materia de personalInformación económica
Contas anuaisPeriodo medio de pago a proveedores

 

RATIO OPERACIONES PAGADAS (PMP del último mes de referencia) en días

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

PERIODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD

DECEMBRO-2019 6.37 1.43 4.36
       
       
Orzamentos
Informacion patrimonial
Contratación pública

Data Obxecto Duración Importe Licitación Importe Adxudicación Nº Licitadores Adxudicatorio Arquivo
18/11/2020SERVICIOS PROFESIONAIS DUN PROCURADOR, FINCA Nº 13 PROXECTO EXPROPIACION 2ª FASE P.E.0,00 €800,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
18/11/2020SERVICIOS PROFESIONAIS DUN PROCURADOR, FINCA Nº 12 PROXECTO DE EXPROPIACION 2ª FASE P.E. 0,00 €800,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
28/10/2020ASISTENCIA LETRADA XULGADO DO SOCIAL DE VIGO E DE SE LO CASO ANTE O TSXG SALA DO SOCIAL0,00 €1.000,00 €1FERRO RIVADULLA ABOGADOS, S.L -
22/10/2020CONTRATACION PANEL PLUMA PRESENTACION VALDECORVOS1 mes0,00 €65,95 €1VISUAL GRAPHIPCS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L. -
18/09/2020SERVIZOS PROFESIONAIS DUN ABOGADO PARA INTERPOSICION RECURSO DE APELACIÓN SENTENZA XULGADO 1ª INSTANCIA Nº 9 DE VIGO P.O.791/20190,00 €900,00 €1SOTO VEIGA JOSE MIGUEL -
18/09/2020SERVIZOS PROFESIONAIS DUN PROCURADOR PARA INTERPOSICIÓN RECURSO DE APELACION SENTENZA XULGADO 1ª INSTANVCIA Nº9 DE VIGO P.O.791/2019 0,00 €150,00 €1TOUCEDO REY FRANCISCO JAVIER -
21/08/2020 DESBROCE EN ESPAZOS PULICOS DO P.E. A SIONLLA5 MESES0,00 €26.777,57 €1COREGAL PARQUES E XARDINS, S.L. -
19/08/2020APERTURA PROXECTANTE EN XANELAS DAS OFICINAS DE SANTIAGO3 meses0,00 €17.379,45 €1INASUS, S.L. -
18/08/2020DESBROCE PARCELA Nº 44 P.E. SIGUEIRO 1 SEMANA0,00 €260,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
12/08/2020DESBROCE E LIMPEZA DAS PARCELAS LIBRES SITAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE A VEIGADAÑA EN MOS.1 MES0,00 €5.310,00 €1TEODORO FERNANDEZ PAMPILLÓN -
06/08/2020DESBROCE TERREOS PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA.20 DIAS0,00 €580,00 €1XARCEMOAGRO SLU -
06/08/2020 DESBROCE DE TERREOS PARA A AMPLIACION DO PARQUE EMPRESARIAL DE MUIMENTA.20 DIAS0,00 €1.925,00 €1XARCEMOAGRO SLU -
06/08/2020 DESBROCE PARQUE EMPRESARIAL A TRABE EN CEDEIRA20 DIAS0,00 €1.090,00 €1ELECTRO AGRO NEDA, S.L. -
31/07/2020DESBROCE NO P-E. DE VIVEIRO NA PARCELAS PENDENTES DE VENDA.10 DIAS0,00 €750,00 €1FORESTAL NASEIRO S.L. -
30/07/2020SERVIZO DE LIMPEZA DAS OFICINAS DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA EN VIGO (LOTE 3)24 MESES0,00 €8.706,72 €1MAGA LIMPIEZAS, S.L. -
30/07/2020SERVIZO DE LIMPEZA DAS OFICINAS DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A EN A CORUÑA. LOTE 124 MESES0,00 €7.581,73 €1MAGA LIMPIEZAS, S.L. -
29/07/2020PINTURA DESPACHO OFICINAS XESTUR EN SANTIAGO.1 dia0,00 €90,00 €1PINTURAS LORIGA CB -
28/07/2020 PINTURA PISO SALVADOR MADARIAGA 83-1º A NA CORUÑA7 dias0,00 €631,51 €1PINTURAS LORIGA CB -
28/07/2020SERVIZO DE SOPORTE TECNICO PARA O MANTEMENTO DA REDE INFORMATICA DAS OFICINAS DE XESTUR S.A EN A CORUÑA (LOTE 1)24 MESES0,00 €5.653,44 €1EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S. L. -
28/07/2020SERVIZO DE SOPORTE TECNICO PARA O MANTEMENTO DA REDE INFORMATICA DAS OFICINAS DE XESTUR S.A DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (LOTE 2)24 MESES0,00 €8.697,60 €1EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S. L. -
28/07/2020SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA O MANTEMENTO DA REDE INFORMATICA DAS OFICINAS DE XESTUR S.A DE VIGO (LOTE 5)24 MESES0,00 €3.913,92 €1EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S. L. -
28/07/2020SERVIZO DE SOPORTE TÉCNICO PARA O MANTEMENTO DA REDE INFORMÁTICA DE XESTUR S.A EN LUGO (LOTE 3)24 MESES0,00 €2.520,00 €1DUNID, S.L -
21/07/2020DESBROCE PARQUE EMPRESARIAL DE ORTIGUEIRA. 20 DIAS0,00 €1.050,00 €1ELECTRO AGRO NEDA, S.L. -
21/07/2020DESBROCE PARCELA 79, PARQUE EMPRESARIAL DE ORDES15 DIAS0,00 €300,00 €1DARRIBA FRANQUEIRA ATILANO -
16/07/2020LIBRO COMPLIANCE EN EL SECTOR PBLICO PARA ANGEL RODRIGUEZ1 dia0,00 €70,93 €1ESPASA CALPE S.A. -
13/07/2020LIMPEZA MANUAL E MECANICA DAS PARCELAS LIBRES DO P.E. SILLEDA AREA 33.1 MES0,00 €700,00 €1TRAYFOR DEZA S.L. -
29/06/2020CONTRATACION SEGURO SEAT IBIZA1 AÑO560,60 €560,60 €1ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
26/06/2020SUMINISTRO EQUIPO DE PROTECCION DEL SERVIDOR Y TELEFONIA OFICINA VIGO.1 dia0,00 €119,84 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. -
26/06/2020TRABALLOS REHABILITACION E MODIFICACION DO MOBILIARIO EXISTENTE DE XESTUR POLA DEFENSA DO COVID-191 SEMANA1.450,00 €1.450,00 €1ANGEL BREY S.L. -
23/06/2020LIMPEZA E DESBROCE PARCELAS LIBRES PARQUE EMPRESARIAL LALIN AMPLIACION.1 MES0,00 €920,00 €1VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS, S.L. -
18/06/2020CONTROL ARQUEOLOGIC SOBRE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE B DEL PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO-ACTECA (A CORUÑA)1 AÑO410,00 €410,00 €1DESENROLO E OBRAS DE ARQUEOLOXIA.S.C. -
03/06/2020SEGURO MULTIRIESGO OFICINA MARUJA MALLO 1-1º-VIGO9 MESES0,00 €280,26 €1CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
03/06/2020SUBMINISTRO 5 LICENZAS ACROBAT DC 2020 DIGITAL10 DIAS0,00 €250,00 €1SG INFORMATICA Y OCIO OURENSE SLU -
03/06/2020SUBMINISTRO DE 1 LICENZA PRSUPUESTA.10 DIAS0,00 €82,65 €1INSTITUTO TECNOLOGICO DE GALICIA -
03/06/2020RENOVACION PINTURA E LIMPEZA PARAMENTOS VERTICAIS E TEITOS NAS OFICINAS DE XESTUR EN VIGO.3 DIAS0,00 €736,74 €1PINTURAS LORIGA CB -
28/05/2020DESINFECCION E HIXIENIZACION DIARIA NA OFICINA DE XESTUR EN VIGO; ASI COMO SUBMINISTRO E REPOSICION DO MATEIRAL NECESARIO. (MEDIDAS PREVENTIVAS PROTOCOLO INCORPORACION AO TRABALLLO EMPREGADOS PUBLICOS-COVID-19).6 MESES0,00 €3.529,44 €1MAGA LIMPIEZAS, S.L. -
25/05/2020ADQUISICION TELEFONOS MOVILES, ORDENADORES PORTATILES E LECTORES DE TARXETAS, MOTIVADO POLA SITUACION DO CORONAVIRUS.10 dias0,00 €1.857,52 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
25/05/2020RENOVACION ALUGUER 3 LICENCIAS AUTOCAD LT.1 ANO0,00 €1.185,00 €1NKE CAD Systems S.L. -
21/05/2020CONSULTORIA DE GABINETE DE PRENSA, PREPARACIONS DE BOLETINS DE NOTICIAS E SECCION NOVAS DA WEB DO OBSERVATORIO DE SOLO EMPRESARIAL DE GALICIA.8 MESES0,00 €8.500,00 €1FRAGA DAS LERIAS COMUNICACION S.L. -
13/05/2020ASISTENCIA TECNICA TRAMITACIÓN AMBIENTAL AVALIACION IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA P.U. POLIGONO 2 DO P.S. DO P.E. DE XINZO DE LIMIA15 dias0,00 €2.195,00 €1SICCA FORMACION Y CONSULTORIA -
16/04/2020REDACCION PROYECTO ELECTRICO DE LA ACOMETIDA A LA SUBESTACION DE A SIONLLA - LAT TAMBRE-FINSA II2 SEMANAS1.850,00 €1.850,00 €1SERTOGAL, S.L. -
16/04/2020CAMBIO CALDERA DE GAS EN VIVIENDA DE SALVADOR MADARIAGA 83 - 1º B DE A CORUÑA2 DIAS1.300,00 €1.300,00 €1SERMAN SILLAN, S.L -
16/04/2020ADAPTACION DEL PROYECTO CONEXIÓN EXTERIOR DEL SANEAMIENTO DEL PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO-ACTECA (A CORUÑA) E INTEGRACION DEL PROYECTO DE RENOVACION DEL COLECTOR INTERCEPTOR DE SABON1 MES5.890,00 €5.890,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
15/04/2020ADAPTACION EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL TELETRABAJO MOTIVADO POR LA SITUACION DE CORONAVIRUS10 DIAS257,00 €257,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
03/04/2020REDACCION ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL PLAN ESPECIAL DE LA AMPLIACION DEL P.E. DE CASTRO RIBERAS DE LEA (LUGO)20 DIAS900,00 €900,00 €1ALFONSO BOTANA S.L. -
03/04/2020ADAPTACION A LA NTPUG DEL PLAN ESPECIAL DE LA AMPLIACION DEL P.E. DE CASTRO RIBERAS DE LEA (LUGO).I MES950,00 €950,00 €1ALFONSO BOTANA S.L. -
03/04/2020ADAPTACION A LA NTPUG DE LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 3 DEL PROYECTO SECTORIAL DEL P.E. AS GANDARAS (LUGO)1 MES950,00 €950,00 €1ALFONSO BOTANA S.L. -
31/03/2020REDACCION E TRAMITACION EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE BENS E DEREITOS AFECTADOS PARA A EXECUCIÓN DO PROYECTO DE CONEXION EXTERIOR DE SANEAIENTO DO P.E. ARTEIXO4 SEMANAS7.900,00 €7.900,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
23/03/2020ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE Y AMOJONAMIENTO DE LAS PARCELAS DE LA FASE I DEL PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO-ACTECA (A CORUÑA)2 MESES32.626,69 €32.626,69 €1VOLADURAS Y TRANSPORTES BLANCO SLU -
12/03/2020LEVANTAMENTO DE PLANIMETRIA E INFORMES DE VALIDACION GRAFICA CATASTARAL AOS EFECTOS DE REGULARIZAR A ACTUAL CARTOGRAFIA CATASTRAL Á EXPROPIACION DO P.E. PEREIRO DE AGUIAR.20 DIAS0,00 €1.580,00 €1DAPARTE VILLAR MAGIN -
10/03/2020COLOCACION DE MOLLONS SEGUN REPLANTEO REALIZADO NAS PARCELAS 3,10,11,14,16,17 Y 20 EN EL P.E. DE COVAS EN NEGREIRA (A CORUÑA)1 DIA209,00 €209,00 €1VAL CEBEY ALBERTO MANUEL -
06/03/2020ASISTENCIA ELABORACION PROXECTO SECTORIAL DA AMPLIACION PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI. FASE III9 meses12.500,00 €12.500,00 €1ALVAREZ AROSA, ROQUE -
21/02/2020SUBMINISTRO 6 LICENCIAS CYPE INGENIERIOS10 DIAS606,90 €606,90 €1CYPE INGENIEROS, S.A -
18/02/2020TRASLADO ARCHIVADORES NA OFICINA DE RONDA DE NELLE 12 -BIS DE A CORUÑA1 DIA128,85 €128,85 €1EMPREGO SOCIAL S.L.U CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO -
18/02/2020REPARACION E LIMPEZA E SUBMNISTRO DE TONER IMPRESORA OKI B500 EN SANTIAGO DE COMPOSTELA15 DIAS361,90 €361,90 €1LA TECLA SANTIAGO S.L. -
14/02/2020TELEFONIA FIXA E INTERNET OFICINA RONDA DE NELLE A CORUÑA0,00 €3.270,00 €1TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. -
10/02/2020ELIMINACION MALEZA EN PACELA Nº 24 DEL P.E. DE BOIRO15 dias2.485,00 €2.485,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
06/02/2020ANUNCIO CONCURSO VENDA DE PARCELAS PARQUES EMPRESARIAIS PROPIEDADE DE XESTUR CON PREZOS BONIFICADOS.1 DIA0,00 €6.557,40 €1GALICIA MEDIA, S.L -
05/02/2020COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DEL PROYECTO DE ACDTO. VIAL 10 TRAMO 0+310 -0+330 ZONA VERDE Y MEDIDAS CORRECTORAS AGUAS PLUVIALES DEL PARQUE EMPRESARIAL DE A PONTENOVA (LUGO)OBRAS900,00 €900,00 €1SEGURINCO S.L. -
04/02/2020PRESTACION DOS SERVIZOS PROFESIONAIS DUN AVOGADO COLEXIADO PARA DEFENSA XUDICIAL DE XESTUR ANTE O XULGADO DE 1ª INSTANCIA DE OURENSE NO P.O. 592/2019 FRONTE A DEMANDA DA COMUN. PROPIETARIOS RAFAEL DIESTE POR RESPONSB. DE DANOS POR DEFECTOR NAS CUBERTAS DE EDIFICACION REALIZADAS POR XESTUR.0,00 €14.990,00 €1NOGUEIRA, GONZALEZ Y SANCHEZ-BRUNETE, S.C.P. -
04/02/2020CONTROL CALIDAD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO ACDTO. VIAL 10 TRAMO 0+310 - 0+330 ZONA VERDE Y MEDIDAS CORRECTORAS AGUAS PLUVIALES PARQUE EMPRESARIAL A PONTENOVA (LUGO)OBRAS933,00 €933,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
04/02/2020PRESTACION DOS SERVICIOS PROFESIONAIS DUN PROCURADOR COLEXIADO NOS XULGADOS DE OURENSE, CON OCASION DA REPRESENTACION PROCESAL DE XESTUR ANTE O XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE OURENSE, NO P.O. 592/2019 FRONTE A DEMANDA DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DE RAFAEL DIESTE POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DERIVADA DOS DANOS OCASIONADOS POR DEFECTOS NAS CUBERTAS DA EDIFICACION REALIZADAS POR XESTUR.0,00 €1.054,47 €1PEREZ UCHA MARIA LUISA -
04/02/2020ASESORAMENTO TECNICO AO LETRADO ENCARGADO DA CONSTESTACION DA DEMANDA, EMISION DE INFORME PERICIAL E RATIFICACIÓN DO MESMO NO XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº1 DE OURENSE NO P.O. 592/2019 POR RESPONSABILIDADE CONTRACTUAL DERIVADA DOS DANOS OCASIONADOS POR DEFECTOS NAS CUBERTAS DA EDIFICACION REALIZADAS POR XESTUR.0,00 €3.100,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
03/02/2020PATENTAR O NOME DO OBSERVATORIO DO SOLO EMPRESARIAL DE GALICIA1 0,00 €1.575,00 €1GALLAECIA PATENTES Y MARCAS, S.L. -
31/01/2020TRABALLOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACION E MARKETING, GABINETE DE PRENSA E RELACIONS COS MEDIOS E WEB PARA A PROMOCION DO CONCURSO DE ADXUDICACION EN VENDA OU DEREITO DE SUPERFICIE DE PARCELAS DE USO RESIDENCIAL.1 MES0,00 €5.500,00 €1FRAGA DAS LERIAS COMUNICACION S.L. -
31/01/2020DESBROCE Y LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE LAS ZONAS AJARDINADAS EN VIALES Y LIMPIEZA DE ALCORNOQUES EN EL PARQUE EMPRESARIAL A SIONLLA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA1 MES6.000,00 €6.000,00 €1MIDON OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. -
31/01/2020CONTRATACION DE UN ARQUITECTO COLEGIADO PARA EMISION DE INFORME PERICIAL PARA PO 1141/2019-IN DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 6 DE A CORUÑA POR DEMANDA DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN MESON DA AGUGA DE OLEIROS1 ANO1.800,00 €1.800,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
28/01/2020CONTRATACION PROCURADOR COLEGIADO EN LOS JUZGADOS DE A CORUÑA PARA LA REPRESENTACION PROCESAL DE XESTUR ANTE EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 6 DE A CORUÑA EN EL P.O. 1141/2019-IN FRENTE A LA DEMANDA INTERPUESTA A XESTUR POR PARTES DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIARES EN LA URBANIZACION MESON DA AUGA DE OLEIROS1 ANO2.031,50 €2.031,50 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
21/01/2020DESPLAZAMIENTO APOYO HORMIGON PARQUE EMPRESARIAL A PONTENOVA2 MESES1.412,99 €1.412,99 €1ELECTRICIDAD BLANCO VILLAR, S.L.U. -
17/01/2020ASISTENCIA LETRADA EXTERNA PO 820/2019 JUZGADO SOCIAL Nº 2 DE LUGO. DEMANDANTE DELIA RAMIREZ GARCIA1 ANO3.400,00 €3.400,00 €1FERRO RIVADULLA ABOGADOS, S.L -
16/01/2020ELABORACION ESTUDIO DE TRAFICO EN EL ENLACE DEL NUEVO ACCESO AL PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO (A CORUÑA)3 SEMANAS3.750,00 €3.750,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
14/01/2020ESTUDIO GEOTECNICO AMPLIACION PARQUE EMPRESARIAL O CORGO1 MES3.654,00 €3.336,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
14/01/2020LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AMPLIACION PARQUE EMPRESARIAL O CORGO (LUGO)2 MESES3.985,00 €3.985,00 €1GONZALO RODRIGUEZ JUAN IGNACIO -
14/01/2020PROSPECCION ARQUEOLOGICA AMPLIACION PARQUE EMPRSARIAL O CORGO (LUGO)2 MESES900,00 €900,00 €1PyA ARQUEOLOGOS, S.L. -
14/01/2020ESTUDIO GEOTECNICO PARQUE EMPRESARIAL DE MEIRA FASE II (LUGO)1 MES 2.923,00 €2.923,00 €1CYE CONTROL Y ESTUDIOS,S.L. -
08/01/2020SUBMINISTRO EN ARRENDAMENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E MANTEMENTO E SUBMINISTRO DOS CORRESPONDENTES CONSUMIBLES PARA A OFICINA DE XESTUR EN OURENSE.1 ANO0,00 €1.842,00 €1SISTEMAS DE OFICINA DE OURENSE, S.L. -
30/12/2019ESTUDIO TECNICO COMPLEMENTARIO AUTORIZACION OBRAS AMPLIACION DEL PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS - VIAL D, GLORIETA 6 Y VIAL C1-C2. ASFALTADO CAMINO DE SERVICIO PARALELO N-640 - CONEXION CALLE RAFAEL CADORNIGA CARRO CON RONDA NORTE. CARRETERA N-6401 MES2.000,00 €2.000,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
30/12/2019INTERRUPTOR ELECTRICO PUERTA ENTRADA, CAMBIAR LAMPARAS Y BOMBILLAS Y CABLERA REACTANCIA FOCOS EN OFICINA XESTUR EN A CORUÑA1 DIA0,00 €114,00 €1ARFRAN ELECTRICIDAD S.L. -
27/12/2019PUBLICACION ANUNCIO CORRECCION DE ERROS NO PREGO DE BASES DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL.1 DÍA0,00 €2.824,00 €1GALICIA MEDIA, S.L -
19/12/2019CAMBIO RADIADOR EN VIVIENDA SITUADA EN RUA SALVADOR MADARIAGA Nº 85 - 2ºB DE A CORUÑA1 SEMANA132,00 €132,00 €1SUAREZ PRADO LIDIA -
17/12/2019SERVIZO DE LIMPEZA DAS OFICINAS DE XESTUR NA RUA VALENTE DO CASAR, 2 EN OURENSE1 año0,00 €4.421,13 €1LIMPIEZAS INTEGRALES RAMIRO, S.L. -
13/12/2019SERVIZO DE LIMPEZA DAS OFICINAS DE XESTUR EN VIGO. 0,00 €1.751,42 €1MAGA LIMPIEZAS, S.L. -
13/12/2019SERVIZO LIMPEZA OFICINAS XESTUR EN A CORUÑA.3 MESES - SUSPENSIÓN TEMPORAL POR ESTADO ALARMA3 + PRORRO0,00 €0,00 €1MAGA LIMPIEZAS, S.L. -
12/12/2019MANTENEMENTO IMPRESORA CANON IRC2880IEU E SUBMINISTRO DOS CORRESPONDENTES CONSUMIBLES PARA A OFICINA DE XESTUR EN VIGO.1 ANO0,00 €1.348,42 €1CANON ESPAÑA S.A.U. -
12/12/2019MANTEMENTO IMPRESORA CANON IRC3080IEU E SUBMINISTRO DOS CORRESPONDENTES CONSUMIBLES PARA A OFICINA DE XESTUR EN VIGO.1 ANO0,00 €1.438,50 €1CANON ESPAÑA S.A.U. -
05/12/2019PUBLICACION POXA OFERTA PUBLICA DE VENDA DE INMOBLES PROPIEDADE DO IGAPE.1 DIA0,00 €1.140,00 €1GALICIA MEDIA, S.L -
05/12/2019CONTRATACION PERITO ADMINISTRACION EN EXPROPIACION PROXECTO SECTORIAL P.E. LALIN-2000 4ª FASE2 MESES0,00 €14.900,00 €1EIDO INGENIEROS, S.A -
02/12/2019LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AMPLIACION P.E. PALAS DE REI1 MES2.900,00 €2.900,00 €1GANDULLO CANDAL, MIGUEL ANGEL -
02/12/2019CONTRATACION LETRADO EXTERNO PO 105/2018 JUZGADO 1º INSTANCIA Nº 5 DE SANTIAGO. ASUNTO DEMANDA ELECTRICA LOS MOLINOS, S.L.1 AÑO7.000,00 €7.000,00 €1ARZUA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL -
29/11/2019REPARACION POR DAÑOS DE AGUA DE LA FACHADA DE LAS OFICINAS DE XESTUR SITAS EN RONDA DE NELLE Nº 12-BIS DE A CORUÑA15 DIAS1.730,00 €1.730,00 €1MANUEL BELLO RAMA S.L -
28/11/2019ESTUDIO GEOTECNICO AMPLIACION P.E. DE PALAS DE REI1 MES2.854,25 €2.854,25 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
28/11/2019INFORME ANALISIS DE SITUACION DE PARTIDA EN CUANTO A CONDICIONANTES DEL TERRENO DEL AMBITO QUE SE PRETENDE DESENVOLVER EN LA ACTUACION DELIMITADA E IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE AREA 15024031 - PI EN EL LAGO DE MEIRAMA1 SEMANA1.250,00 €1.250,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
26/11/2019REVISION HIDRAULICA DEL NUEVO DEPOSITO Y ADAPTACION DE LOS PROYECTOS DE CONEXIONES EXTERIORES Y ABASTECIMIENTO3 SEMANAS14.620,20 €14.620,20 €1NOVOTEC CONSULTORES, S.A. -
25/11/2019ADQUISICION DUN NOVO DISCO DURO SSD PARA O EQUIPO PORTATIL A UTILIZAR NAS LICITACIONS ELECTRONICAS.1 DIA94,05 €94,05 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
25/11/2019REPLANTEO PARCELA 70D Xinzo de Limia 15 dias0,00 €270,00 €1DAPARTE VILLAR MAGIN -
22/11/2019REDACCION PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES PARQUE EMPRESARIAL SIONLLA2 SEMANAS4.500,00 €4.500,00 €1IPRENOR -
19/11/2019DESBROCE PARCELA 44 DEL PARQUE EMPRESARIAL DE SIGÜEIRO1 SEMANA1.154,00 €1.154,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
15/11/2019DESCROBE PARCELA 278 P.E. TELLA EN PONTECESO1 SEMANA120,00 €120,00 €1GONZALEZ RAMILO DIEGO -
15/11/2019APERTURA GABIAS PARCELA D-71 DIA0,00 €410,00 €1LOUREIRO VILLAR, JAIME -
12/11/2019DISCO DURO SSD WD 500 GB SATA ORDENADOR DELIA RAMIREZ10 DIAS70,25 €70,25 €1DUNID, S.L -
11/11/2019REPLANTEO E AMOJONAMIENTO DA PARCELA P-6A Y P6B DE A REIGOSA.1 SEMANA0,00 €500,00 €1GEOIDE INGENIERIA S.L. -
08/11/2019REPARACION DE BAÑO POR DAÑOS DE AGUA EN RUA RASTRO Nº 17 DEL BARRIO DE ARGÜELLES DE FERROL1 MES1.620,00 €1.620,00 €1INPUT SERVICIOS GENERALES S.L. -
06/11/2019CONTRATACION ASISTENCIA EXTERNA LETRADO ASESOR JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE LUGO AUTOS 775/2019.0,00 €3.400,00 €1FERRO RIVADULLA ABOGADOS, S.L -
05/11/2019SUBMINISTRACION E INSTALACION DE 2 MODULOS DE MEMORIA Y 2 SOPORTES DE MONITORES10 DIAS159,00 €159,00 €1DUNID, S.L -
22/10/2019RENOVACION LICENZAS ANTIVIRUS E LICENZA OFFICE 20191 ano802,00 €802,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
18/10/2019REPLANTEO PARCELA 47 DEL P.E. DE ORDES 2º Y 3º FASE15 DIAS385,00 €385,00 €1TUBIO PIÑEIRO, ROSA ANA -
14/10/2019SUBMINISTRACION, INSTALACION E POSTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION NAS OFICINAS DE XESTUR NA CORUÑA.1 MES0,00 €14.981,00 €1ECOCLIMA APLICACIONES, S.L. -
14/10/2019ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE POSIBLE OPTIMIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL PROYECTO DE FASE 4 DEL P.E. DE LALIN1 SEMANA800,00 €800,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
14/10/2019SEGUIMIENTO GEOTECNICO SOSTENIMIENTO DEL TALUD EJE 0 DEL PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO2,5 MESES3.060,00 €3.060,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
03/10/2019LIMPIEZA DE BALSAS DE PLUVIALES EN EL P. E. A SIONLLA1 MES11.479,93 €11.479,93 €1INGEYSOLUCON, S.L. -
02/10/2019REDACCION DE ANEXO CORRESPONDENTE AO PROXECTO COMUN DE TELECOMUNICACIONS DAS 121 VPA DE SANTA MARTA EN PEREIRO DE AGUIAR, CONSISTENTE NA INCORPORACION AS VIVENDAS DE CONVERSORES OPTICOS.5 DIAS820,00 €820,00 €1LETME SOLUCIONES, S.L -
02/10/2019INFORME PERICIAL CALCULO CUANTIA EN APLICACION DE LA SENTENCIA 588/2016 JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº 3 DE OURENSE1 mes0,00 €1.500,00 €1LARIÑO NOIA, FELIPE -
05/09/2019IMPRESORA ETIQUETAS REXISTRO ENTRADAS E SALIDAS OFICINA DE LUGO4 DIAS0,00 €110,00 €1DUNID, S.L -
29/08/2019REPARACION VIDEOPORTERO EN OFICINAS XESTUR EN RONDA DE NELLE 12- A CORUÑA1 mes0,00 €75,00 €1ARFRAN ELECTRICIDAD S.L. -
23/08/2019DESBROCE PARCELAS 18, 29, 35, 55, 48 E 49 DA 1ª FASE DO P.E. VILAMARIN100,00 €984,00 €1BELLO GARCIA MANUEL -
22/08/2019COMPRA MOVIL SMARTPHONE XIAOMI D2T MI 8 LITE10 DIAS0,00 €147,92 €1ALCAMPO, S.A.U. -
21/08/2019DESBROCE E LIMPEZA MECANICA E MANUAO PARCELA 1 E DESBROCE DE TRES FRANXAS NA PARCELA 24, AMBAS NA FASE II DO P.E. DE ESPIÑEIRA EN BOIRO.15 dias0,00 €655,00 €1SERMANGLOBAL S.L. -
21/08/2019DESBROCE E LIMPEZA MECANICA E MANUAL NAS PARCELAS M1a02q E H2b04 NO P.E. DE A SIONLLA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).15 DIAS0,00 €425,00 €1AGRO-FORESTAL VILARES S.L. -
08/08/2019SONDEO ARQUEOLOXICO VALORATIVOS NA FASE II DO P.E. DE MEIRA.2 DIAS0,00 €1.920,00 €1PyA ARQUEOLOGOS, S.L. -
07/08/2019LIMPEZA E DESBROCE PARCELAS LIBRES 2ª FASE P.E. DE ARBO.1 mes0,00 €650,00 €1GESTION INTEGRAL DE VIÑEDOS, S.L. -
07/08/2019 REPLANTEO E AMOJONAMENTO DAS PARCELAS DE EQUIPAMENTO COMERCIAL E SOCIAL NO P.E. LALIN AMPLIACION0,00 €500,00 €1VILARIÑO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS, S.L. -
01/08/2019DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DA ELECTRIFICACION E ALUMEADO PUBLICO DA FASE I DO P.E. DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO.3 MESES0,00 €10.000,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
24/07/2019LIMPEZA E DESBROCE PARCELAS LIBRES P.E. A REIGOSA1 MES0,00 €7.600,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
23/07/2019COLOCAR E REFORZAR TAPA PERSIANA DO 1º C, REPOÑER PERSIANA DO 2º C E REFORZAR CAIXA DA PERSIANA DO 2º B DAS VIVENDAS PROPIEDADE DE XESTUR NA RUA MAGDALENA EN SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA.2 SEMANAS0,00 €460,00 €1LOIS BELLAS JOSE -
22/07/2019HONORARIOS PROCURADOR IMPUGNACION XUDICIAL ACORDOS ADOPTADOS XUNTA XERAL ORDINARIA DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS MARUJA MALLO 1 CON DATA 30/04/2019.0,00 €260,00 €1TOUCEDO REY FRANCISCO JAVIER -
18/07/2019COLOCACION STORES NA SEGUNDA PLANTA DAS OFICINAS DE XESTUR NA CORUÑA.1 MES0,00 €460,20 €1JM SERVICIOS S.C -
18/07/2019ELABORACIONDO DOCUMENTO DE PLANEAMENTO DA MODIFICACION PUNTUAL DO PXOU DE PONTEVEDRA NO AMBITO DO SOLO RESIDENCIAL DE VALDECORVOS6 meses0,00 €9.000,00 €1FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
17/07/2019DESBROCE PARCELA COMERCIAL PROPIEDADE DE XESTUR SITUADA NA URBANIZACION MESON DA AUGA EN OLEIROS.2 SEMANAS0,00 €100,00 €1JARDINCELAS, S.L. -
17/07/2019REPLANTEO DE PARCELA DE EQUIPAMENTO COMERCIAL E DA PARCELA 6 DO PE DE NEGREIRA15 dias300,00 €300,00 €1TUBIO PIÑEIRO, ROSA ANA -
16/07/2019ADQUISICION TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S510 DIAS523,00 €523,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
15/07/2019INFORME PLAN SECTORIZACION E ESTUDIO DE ALTERNATIVAS AO PROXECTO DE URBANIZACION DA 4ª FASE DO PARQUE EMPRESARIAL LALIN 20000,00 €6.500,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
12/07/2019ADQUISICION SMARTPHONE XIAOMI F7A REDMI NOTE 710 dias147,92 €147,92 €1ALCAMPO, S.A.U. -
12/07/2019COMPRA OFFICE 365, DISCO DURO KINGSTON SSD, LATIGUILLO CABLE UTP E UN CABLE DVI PARA AS OFICINAS DE XESTUR EN SANTIAGO.10 DIAS0,00 €464,40 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
12/07/2019ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO LENOVO THINKCENTRE M720t - TORRE - CORE i5 8400 2.8 GHz - 8GB - 256 GB - CONEXION DOS MONITORES - 2º DISCO INTERNO10 dias710,00 €710,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
11/07/2019LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PARCELA DA SUBESTACION DO PE DE A SIONLLA1 semana300,00 €300,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
08/07/2019SERVIZOS DE DEFENSA XURIDICA ANTE O TSXG E OS XULGADOS DOI CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO DE LUGO NOS INCIDENTES DE EXECUCION DE SENTENCIA E RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, EXPROPIACION P.E. AS GANDARAS (LUGO)0,00 €9.600,00 €1DELFA LOSA ABOGADOS, S.L.P. -
08/07/2019SERVIZOS PROFESIONAIS PROCURADOR ANTE O XULGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LUGO NO PROCEDEMENTO ABREVIADO 148/2019 PROXECTO EXPROPIACION AS GANDARAS-LUGO.0,00 €400,00 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
05/07/2019COLOCACION ESTORES NA PRIMEIRA PLANTA DAS OFICINAS DE XESTUR NA CORUÑA.1 MES0,00 €1.152,48 €1JM SERVICIOS S.C -
05/07/2019LIMPEZA E DESBROCE DAS PARCELAS PROPIEDADE DE XESTUR GALICIA, S.A., NA URBANIZACION N1-N2 EN GARABOLOS (LUGO).10 DIAS0,00 €883,00 €1TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. -
05/07/2019SUSTITUCION PANTALLA COMPLETA SAMSUNG GALAXY J6 DO COMERCIAL DE XESTUR NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.10 DIAS0,00 €80,99 €1AREA INFORMATICA GALEGA S.L.U. -
02/07/2019DESBROCE PARCELAS PROPIEDADE DE XESTION DO SOLO DE GALICIA, SITUADAS NO P.R. O BERTON EN FERROL.2 SEMANAS0,00 €5.640,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
28/06/2019SERVIZOS POSTAIS, TELEGRAFICOS E DE PAQUETARIA NA ADMON XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA E OUTRAS ENTIDADES INSTRUMENTAIS240,00 €24.737,00 €1SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. -
27/06/2019SERVIZOS PROFESIONAIS PROCURADOR EN REPRESENTACION DE XESTUR ANTE O XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO Nº 1 DE LUGO NO PROCEDEMENTO ABREVIADO 148/2019 INTERPOSTO POLO TITULAR DA FINCA Nº 131 DO PROXECTO DE EXPROPIACION DE AS GANDARAS (LUGO).0,00 €400,00 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
19/06/2019VIXILANCIA AMBIENTAL DAS OBRAS DE CONEXIONS EXTERIORES DOS SERVIZOS DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO - ACTECA6 meses12.000,00 €12.000,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
19/06/2019VIXILANCIA DAS OBRAS DE CONEXIONS EXTERIORES DOS SERVIZOS DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO - ACTECA6 meses15.000,00 €14.975,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
19/06/2019CONTROL TOPOGRAFICO DAS OBRAS DE CONEXIONS EXTERIORES DOS SERVIZOS DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO - ACTECA6 meses15.000,00 €14.950,00 €1GONZALO RODRIGUEZ JUAN IGNACIO -
19/06/2019TECNICO ADXUNTO AO DIRECTOR FACULTATIVO DAS OBRAS DE CONEXIONS EXTERIORES DOS SERVIZOS DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO6 meses15.000,00 €14.900,00 €1DIAZ ANLLO XULIO -
19/06/2019COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE DURANTE AS OBRAS DE CONEXIONS EXTERIORES DOS SERVIZOS DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO6 meses9.000,00 €9.000,00 €1SEGURINCO S.L. -
18/06/2019ELABORACION DOS DOCUMENTOS DA SEPARATA DO PROXECTO DE URBANIZACION DA AMPLIACION 1ª DO PE DE AS GANDARAS1 SEMANA2.500,00 €2.500,00 €1PISON VILLALBA PATRICIA -
18/06/2019EMISION CERTIFICADO ENERXETICO DA VIVENDA C2C DO Nº 9 DE RAFAEL DIESTE15 DIAS0,00 €262,76 €1DAPARTE VILLAR MAGIN -
18/06/2019TASACION DAS NAVES SITAS NO P.E. DE O CAMPIÑO, NA RUA MAMOAS, 9 EN PONTEVEDRA, PROPIEDADE DE XESTURGALICIA, .S.A.10 DIAS0,00 €600,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U -
13/06/2019MEDICION GEORREFERENCIADA DA PARCELA 6 DO PE DE NEGREIRA15 DIAS265,00 €265,00 €1TUBIO PIÑEIRO, ROSA ANA -
12/06/2019REPARACION MECANISMOS PERSIANAS VIVIENDAS A2 Y A3 PLANTA SEGUNDA DA RUA MAGDALENA 10-16 EN SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA, PROPIEDADE DE XESTUR.14 DIAS0,00 €0,00 €1POLO RIVERA MANUEL -
10/06/2019DESBROCE E LIMPEZA DA PARCELA 79 DO PE DE ORDES15 dias300,00 €300,00 €1DARRIBA FRANQUEIRA ATILANO -
07/06/2019CONTRATOS SERVIZOS PROCURADOR EJECUCION DEFINITIVA 7023/20190,00 €200,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
07/06/2019CONTRATO SERVIZOS PROCURADOR EJECUCION DEFINITIVA 7024/20190,00 €200,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
05/06/2019ELABORACION INFORME CORRECCION ERROS NAS ORDENANZAS DA MODIF. DO PXOU DE PONTEVEDRA PARA O S.R. DE VALDECORVOS E SEGUIMENTO E TRAMITE DO MESMO.15 DIAS0,00 €2.100,00 €1ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A. -
05/06/2019CAMBIO FUSOR E TAMBOR IMPRESORA SAMSUNG M3875 DAS OFICINAS DE XESTUR EN SANTIAGO.10 DIAS0,00 €391,16 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
05/06/2019MANTEMENTO ANUAL DO PROGRAMA DE CONTROL DE PRESENCIA KELUX1 ANO345,00 €345,00 €1GALIMATICA, S.L. -
04/06/2019PROCURADOR EN PROCEDEMENTO DERIVADO DO P.O. 7201/2019 RELATIVO A FINCA Nº 150,00 €200,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
04/06/2019CONTRATO SERVIZOS PROCURADOR EN PROCEDEMENTO DERIVADO DO 7277/2015 RELATIVO A FINCA Nº 250,00 €200,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
28/05/2019ALQUILER 3 LICENCIAS AUTOCAD LT10 dias0,00 €1.177,50 €1NKE CAD Systems S.L. -
28/05/2019LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO POLIGONO Nº 2 DO PROXECTO SECTORIAL DO P.E. DE XINZO DE LIMIA.1 mes0,00 €400,00 €1GALITOPO, S.L. -
27/05/2019INFORME PERICIAL COMO PRUEBA NA DEMANDA CONTRA HIDROELECTRICA DE SILEDA S.L.1 mes0,00 €2.500,00 €1AHORRO ENERGETICO ENERTRA, S. L. -
27/05/2019CONTRATOS SERVZOS PROCURADOR NO PROCEDEMENTO DE EXECUCION DE XUROS PO 7752/2012 E ACUMULADOS 7789/2012 E 7162/20150,00 €200,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
24/05/2019CONSULTORIA DE COMUNICACION E MARKETING, GABINETE DE PRENSA E RELACIONS COS MEDIOS E WEB PARA A PROMOCION DA ACTUACION PARQUE EMPRESARIAL DE MORAS7 meses13.950,00 €13.950,00 €1FRAGA DAS LERIAS COMUNICACION S.L. -
22/05/2019CONTRATO SERVICIOS PROCURADOR NO PROCEDEMENTO DE EXECUCION DEFINITIVA Nº 760/20190,00 €200,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
22/05/2019CONTRATO SERVIZOS PROCURADOR NO PROCEDEMENTO DE EXECUCION DE XUROS PO 7132/20190,00 €100,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
22/05/2019CONTRATO SERVIZOS PROCURADOR NO PROCEDEMENTO DE EXECUCION DEFINITIVA PO 7012/20190,00 €100,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
14/05/2019LIMPEZA DAS OFICINAS DE XESTUR EN OURENSE ATA O 31/12/2019.7,5 MESES3.158,00 €3.158,00 €1LIMPIEZAS INTEGRALES RAMIRO, S.L. -
13/05/2019INSTALACION ELEMENTO PROTECCION PARA EVITAR ENTRADA DE AUGA NA VIVENDA PROPIEDADE DE XESTUR NA RUA MURILLO, 1 DE FERROL.2 MESES0,00 €1.327,27 €1INDUSTRIAS METALICAS RIAS ALTAS S.L. -
07/05/2019SUBSTITUCION TERMOSTATO CALEFACION OFICINA DE VIGO1 DIA93,20 €93,20 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
07/05/2019REPARACION CISTERNA OFICINAS XESTUR EN VIGO1 DIA67,50 €67,50 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
03/05/2019MOVIL SMARTPHONE SAMSIUNG PARA COORDINADOR ZONA SUR10 DIAS147,11 €147,11 €1ALCAMPO, S.A.U. -
02/05/2019LIMPEZA PISO EN SALVADOR DE MADARIAGA, 79 - 4º A, PROPIEDADE DE XESTUR.2 DIAS0,00 €95,00 €1GONZALFERCA SERVICE S.L. -
02/05/2019LIMPEZA, PINTADO DE FACHADA E PECHE DAS PORTAS DOS BAIXOS PROPIEDADE DE XESTUR EN RAFAEL DIESTE.10 dias600,00 €900,00 €1DECABO ALVAREZ ALBERTO -
25/04/2019COORDINACION SEG E SAUDE DAS OBRAS DO PROXECTO DE EXPLANACION DAS PARCELAS K-01, E-01, E-02, J-02, J-08 E J-104 meses3.000,00 €3.000,00 €1SEGURINCO S.L. -
25/04/2019LIMPEZA E VACIADO DO SUMIDEIRO DA TERRAZA DA RUA MAGDALENA 10-16 EN SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA.1 SEMANA60,00 €60,00 €1POLO RIVERA MANUEL -
22/04/2019ADQUISICION DE 250 CARPETAS IMPRESION A DUAS TINTAS SEN SOBRE, IMPRESION DE 250 CARPETAS A DUAS TINTAS CON SOBRE E SOBRES TAMAÑO 25X35,3 IMPRESOS A UNHA TINTA10 días369,33 €369,33 €1GRAFICAS INTEGRALES COGAMI, S.L.U. -
22/04/2019EXPLANACION PARCELAS K01,E1,E2,J2,J8 E J10 DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO4 +2,52.147.742,65 €2.025.128,57 €1EXTRACO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A -
22/04/2019CONTROL DE CALIDADE OBRAS EXPLANACION PARCELAS K01,E1,E2,J2,J8 E J10 DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO4 meses58.881,02 €30.880,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
22/04/2019Inicial4 Meses2.147.742,65 €1.649.036,00 €1EXTRACO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A -
15/04/2019ASISTENCIA TECNICA PARA A ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DO PROXECTO DE URBANIZACION DO POLIGONO Nº 2 DO PROXECTO SECTORIAL DO P.E. DE XINZO DE LIMIA.3 meses14.950,00 €14.950,00 €1DIAGRAMA INGENIERIA GALICIA, S.L -
12/04/2019AMPLIACION DE MEMORA RAM DO ORDENADOR PORTATIL DE MARIA DOPORTO10 dias158,00 €158,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
12/04/2019ADQUISICION DE MONITOR PHILIPS 21.5" 10 dias85,00 €85,00 €1DUNID, S.L -
12/04/2019ESCANEADO DE PROXECTO DE CONEXION EXTERIOR DE AUGAS PLUVIAIS.1 SEMANA36,78 €36,78 €1ALONSO PUGA MARIA BELEN -
11/04/2019DUAS PLACAS PARA 6 MODULOS ESTREITOS DE BTICINO, MODELO LIVING LIGHT PARA OFICINAS DA RONDA DE NELLE, 12 A CORUÑA. 1 DIA0,00 €215,76 €1ARFRAN ELECTRICIDAD S.L. -
11/04/2019ELABORACION DUN ESTUDO XEOMECANICO DE ESTABILIDADE DE TALUD 1 MES2.900,00 €2.900,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
11/04/2019CONTROL CALIDADE OBRAS CONEXIONS EXTERIORES DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO-ACTECAOBRAS28.053,85 €14.157,80 €1CYE CONTROL Y ESTUDIOS,S.L. -
10/04/2019REPARACION DANOS VIVENDAS PROPIEDADE DE XESTUR EN RUA MAGDALENA, 10-16 EN SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA.2 SEMANAS0,00 €262,50 €1POLO RIVERA MANUEL -
08/04/2019PINTAR PISO RUA SALVADOR DE MADARIAGA, 79 - 4º A, PROPIEDADE DE XESTUR.3 SEMANAS0,00 €666,00 €1PINTURAS LORIGA CB -
04/04/2019SERVIZOS PROFESIONAIS PROCURADOR CONCILIACION E DEMANDA A INTERPOÑER NO XULGADO DE LUGO SOLICITANDO A RSOLUCION DE VENTA POR INCUMPRIMENTO OBRIGA DE EDIFICAR DO COMPRADOR J.C. TOMÉ GONZALEZ NA PARCELA B6.1 DO P.E. AS GANDARAS.1 ANO1.411,04 €1.411,04 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
04/04/2019SERVIZOS PROFESIONAIS PROCURADOR CONCILIACION E DEMANDA A INTERPOÑER NO XULGADO DE BARREIROS SOLICITANDO A RESOLUCION DE VENTA POR INCUMPRIMIENTO OBRIGA DE EDIFICAR DO COMPRADOR 2DINVGEST DA PARCELA Nº 15 E RECLAMACION POR FALTA POR FALTA DE PAGO DO COMPRADOR MULTIMEDIA FREE I+D+I S.L. DA PARCELA 20.1 ANO982,20 €982,20 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
04/04/2019SERVIZOS PROFESIONAIS PROCURADOR CONCILIACION E DEMANDA A INTERPOÑER NO XULGADO DE VIVEIRO POR FALTA DE PAGO DE ELECTROMECANICOS VIVEIRO S.A. EN RELACION OS GASTOS POR OBRAS DE URBANIZAION DO P.E. DE VIVEIRO1 ANO1.251,05 €1.251,05 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
04/04/2019SERVIZOS PROFESIONAIS PROCURADOR CONCILIACION XULGADO DE PAZ DE SILLEDA E DEMANDA XUDICIAL (DE SE-LO CASO) A INTERPOÑER NO XULGADO DE LALIN SOLICITANDO A RESOLUCION DA VETA POR INCUMPRIMENTO DA OBRIGA DE EDIFICAR DE GUMADEZA S.L. DA POARCELA 4-1-A DO P.E. SILLEDA.1 ANO0,00 €1.011,07 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
03/04/2019SERVICIOS PROFESIONAIS PROCURADOR CONCILIACION E DEMANDAS A INTERPOÑER NO XULGADO DE VILALBA SOLICITANDO A RESOLUCION DE VENTA POR INCUMPRIMENTO OBRIGAS EDIFICATORIAS DO COMPRADOR VIFRAUTO S.L. DA 8 PARCELAS NO P.E. DE VILALBA.1 AÑO3.405,30 €3.405,30 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
02/04/2019PROXECTO PARA DELIMITACION, CARACTERIZACION E REPARCELACION DO PE DE A PONTENOVA6 dias2.750,00 €2.750,00 €1XELDA EIDO RURAL S.L.U. -
02/04/2019ASISTENCIA TECNICA PARA PROSPECCION ARQUEOLOXICA INTENSIVA NA FASE II DO PE DE MEIRA3 MESES590,00 €590,00 €1PyA ARQUEOLOGOS, S.L. -
01/04/2019SEGURO AUTO HYUNDAI i30 MATRICULA 9456HDW ANUALIDADE 20191 AÑO380,00 €379,98 €1REALE SEGUROS GENERALES S.A. -
27/03/2019SERVIZOS PROFESIONAIS DUN PROCURADOR NOS RECURSOS DE AMAPARO ANTE O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA AS SENTENZAS DO TSXG1 AÑO11.264,00 €11.264,00 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
25/03/2019SELLADO E INSTALACION DE PEZA DE ZINC PARA EVITAR ENTRADA DE AUGA NA VIVENDA DA RUA RASTRO, 7 EN FERROL1 dia49,50 €49,50 €1VILADOFER S.L. -
25/03/2019INSTALACION DE XANELA DE ALUMNIO POR FILTRACION DE AUGA DO PATIO EXTERIOR NA VIVIENDA DA RUA RASTRO, 7 DE ARGUELLES EN FERROL.1 MES0,00 €423,93 €1INDUSTRIAS METALICAS RIAS ALTAS S.L. -
20/03/2019OFFICE 2016 PRO PLUS 32/64 LICENCIA ELECTRONICA10 DIAS328,00 €328,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
18/03/2019ASISTENCIA XUNTA XERAL PROPIETARIOS MARUJA MALLO 1-1º CO OBXETO DE DAR CONTA SENTENZA NO XUIZO VERBAL 89/2018.1 DIA0,00 €29,72 €1TOUCEDO REY FRANCISCO JAVIER -
14/03/2019OBRA REPARACION DA SINALIZACION DO P.E. DE A SIONLLA2 MESES0,00 €14.529,00 €1INGEYSOLUCON, S.L. -
13/03/2019DESMONTE E TRASLADO A TALLER DE MESADO DE MOSTRADOR DA OFICINA DE XESTUR NA CORUÑA.15 dias177,00 €177,00 €1VILAR MARTINEZ ANGEL M. -
13/03/2019SUBSANACION 1 M2 PARQUET DO PASILLO POR UNHA FUGA DA BAÑEIRA DA VIVENDA DA RÚA ANIDO, 32 BAIXO B, DA URB. MESON DA AUGA.1 SEMANA205,00 €205,00 €1VILAR MARTINEZ ANGEL M. -
12/03/2019SERVIZOS PROFESIONAIS DUN PROCURADOR COLEXIADO NA DEMANDA INTERPOSTA POR DOUS PROPIETARIOS DE VIVENDAS UNIFAMILIARES VPO NA RÚA ANIDO 26 E 49 DE MESON DE AUGA EN OLEIUROS NO XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 9 DE A CORUÑA, P.O. 1071/2018.1 ANO1.777,88 €1.777,88 €1IGLESIAS FERREIRO FERNANDO -
12/03/2019SUBMINISTRO CARPETAS OFICINA XESTUR EN LUGO E CARPETAS E SOBRES OFICINA XESTUR NA CORUÑA.15 DIAS0,00 €337,22 €1GRAFICAS INTEGRALES COGAMI, S.L.U. -
12/03/2019TRABALLOS ELABORACION E TRAMITACION DA MODIFICACION DO PROXECTO ELECTRICO DO P.E. DE ARTEIXO PARA A EXTENSION DE REDE NA FASE A.9 MESES0,00 €13.074,03 €1UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A -
12/03/2019SUMINISTRO CARPETAS CON LOGOTIPO PARA OFICINA DE LUGO E A CORUÑA15 DIAS337,22 €337,22 €1GRAFICAS INTEGRALES COGAMI, S.L.U. -
11/03/2019INSTALACION DE SETA DE STOP ACCESIBLE DESDE PUERTA DEL FOSO PARA ASCENSOR EN LAS OFICINAS DE XESTUR EN RONDA DE NELLE 12 BIS (A CORUÑA)1 DIA0,00 €95,50 €1ASCENSORES ENOR, S.L. -
11/03/2019INTERRUPTORES ELECTRICOS E DUAS PLACAS DE MODULOS ESTREITOS DE BTICINO, PARA AS OFICINAS DE XESTUR NA CORUÑA.1 DIA0,00 €0,00 €1ARFRAN ELECTRICIDAD S.L. -
08/03/2019ADQUISICION ORDENADOR PORTATIL, MONITOR 24 + LOGITEC INALAMBRICO PARA COORDINADOR ZONA NORTE.7 DIAS1.117,00 €1.117,00 €1GALIMATICA, S.L. -
06/03/2019OBRA ADAPTACION REDE TELECOMUNICACION E DO RITU DAS 121 VPA DE PEREIRO DE AGUIAR AS PRESCRICIÓNS DO AUTO XUDICIAL DITADO O 16 DE XANEIRO DE 2019 POLA AUDIENCIA PROVINCAL DE OURENSE.1MES39.830,00 €39.830,00 €1CONEXIONES Y MONTAJES ALLARTEL SL -
04/03/2019REALIZACION INFORME TECNICO PERICIAL DEMANDA VIVENDAS Nº 26 E 49 DA RÚA ANIUDO DE MESON DA AUGA DE OLEIROS1año1.800,00 €1.800,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
04/03/2019SERVIZOS PROFESIONAIS DUN PROCURADOR NA DEMANDA DE ELEMOL S.L. NO XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE PONTEVEDRA, P.O. 472/2018.1 año535,00 €535,00 €1GIMENEZ CAMPOS MARIA JOSE -
28/02/2019INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA, SALVADOR DE MADARIAGA Nº 79-3º B 1 DIA40,00 €40,00 €1VILAR MARTINEZ ANGEL M. -
26/02/2019LIMPEZA CAMPÁ EXTRACTORA SALVADOR DE MADARIAGA 79 - 3º C.1 DIA26,00 €26,00 €1LIMPIEZAS CORUÑA S.L. -
25/02/2019LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS PARCELAS 21 A 33 SITAS NO P.E. ARBO II, REPLANTEO DAS PARCELAS DE EQUIPAMENTO COMERCIAL E SOCIAL DO P.E. ARBO I, E ELABORACION DOS RGAS PARCELAS.7 DIAS1.950,00 €1.950,00 €1GEOIDE INGENIERIA S.L. -
25/02/2019SEGURO COMUNIDADE PARA ZONAS COMUNS DOS EDIFICIOS DO BARRIO DE ARGUELLES799,60 €799,60 €1GENERALI ESPAÑA S.A. de Seguros y Reaseguros -
22/02/2019SEGURO AUTO HYUNDAI SANTA FE ANUALIDADE 20191 AÑO619,00 €439,99 €1REALE SEGUROS GENERALES S.A. -
19/02/2019SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL NAVES O CAMPIÑO9 meses 22405,01 €405,01 €1GENERALI ESPAÑA S.A. de Seguros y Reaseguros -
19/02/2019ASISTENCIA TECNICA PARA A VIXIANCIA AMBIENTAL E XESTION DE RESIDUOS DAS OBRAS DE EXPLANACION DAS PARCELAS K-01, E-01, E-02, J-02, J-08 E J-104 meses3.000,00 €3.000,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
19/02/2019ASISTENCIA TECNICA PARA VIXIANCIA DAS OBRAS DE EXPLANACION DAS PARCELAS K-01, E-01, E-02, J-02, J08 E J-104 meses OB6.000,00 €5.950,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
19/02/2019ASISTENCIA TECNICA COMO TECNICO ADXUNTO AO DIRECTOR FACULTATIVO DAS OBRAS DE EXPLANACION DAS PARCELAS K-01, E-01, E-02, J-02, J-08 E J-10OBRAS 46.000,00 €5.900,00 €1DIAZ ANLLO XULIO -
19/02/2019ASISTENCIA TECNICA PARA CONTROL TOPOGRAFICO DAS OBRAS DE EXPLANACION DAS PARCELAS K-01, E-01, E-02, J-02, J-08 E J-10 4 meses6.000,00 €5.950,00 €1GONZALO RODRIGUEZ JUAN IGNACIO -
19/02/2019ASISTENCIA TECNICA PARA VIDEOINSPECCION DE COLECTORES DAS ACOMETIDAS DE DIAMETRO 315 MM NA PARCELA Z-141 dia600,00 €600,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
19/02/2019ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION DA CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA DO PROXECTO DE URBANIZACION DO PE DE AS GANDARAS6 meses15.000,00 €14.960,00 €1PEREZ VAZQUEZ, AGUSTIN -
18/02/2019DESBROCE DE ZONAS VERDES EN VIAIS E LIMPEZA DE ALCORQUES NO P.E. DE A SIONLLA1 mes6.000,00 €6.000,00 €1MIDON OBRAS Y SERVICIOS S.L.U. -
15/02/2019SUBSTITUCION CALDEIRA NAS DEPENDENCIAS DA OFICINA DE XESTUR EN VIGO.30 DIAS2.022,00 €2.022,00 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
14/02/2019PUBLICACION EN PRENSA DUN ANUNCIO DE CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL DOS PARQUES PROMOVIDOS POR XESTUR, S.A. NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA.1 DIA2.856,00 €2.856,00 €1GALICIA MEDIA, S.L -
14/02/2019ASISTENCIA TECNICA VOADURAS DAS OBRAS DO PROXECTO DE EXPLANACION DAS PARCELAS K-01, E-01, E-02, J-02, J-08 E J-104 meses6.100,00 €6.100,00 €1ZIFRA INGENIERIA, S.L. -
13/02/2019ACTUALIZACION TAXACION PARCELAS Z.44 E Z.46, PARQUE OFIMATICO A CORUÑA8 DIAS0,00 €2.750,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U -
12/02/2019TRABALLOS DE DESBROCE EN PARCELAS DA AMPLIACION DO PE DE AS GANDARAS 5 meses39.985,00 €39.985,00 €1TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. -
05/02/2019ADQUISICION DE 5 LICENZAS OFFICE 365 EMPRESAS 201910 DIAS290,00 €290,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
30/01/2019SUBSANACION CALDEiRA VIVENDA SITUADA EN RUA SALVADOR DE MADARIAGA, 79 - 3º B2 DIAS250,00 €250,00 €1SERMAN SILLAN, S.L -
28/01/2019ELABORACION RGA PARA AGRUPACION PARCELAS C2-C3-C4-C5 NO P.E. MOS2 DIAS180,00 €180,00 €1GEOIDE INGENIERIA S.L. -
25/01/2019ADQUISICION DE FRIGORIFICO E CAMPA EXTRACTORA DE FUMES PARA PISO SITO EN RUA SALVADOR DE MADARIAGA, 79 - 3º B1 SEMANA377,69 €377,69 €1C.C CARREFOUR S.A. -
25/01/2019ADQUISICION DE MONITOR LED 21.5", SOPORTE PARA 2 MONITORES E 2 DISCOS DUROS SSD10 DIAS492,49 €492,50 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
24/01/2019TAXACION DA PARCELA Z.14.3 DO SECTOR S-10 DO PARQUE OFIMATICO DA CORUÑA8 DIAS850,00 €850,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U -
22/01/2019ADQUISICION DE 28 LECTORES DE TARXETAS DIXITAIS10 DIAS252,00 €252,00 €1AREA INFORMATICA GALEGA S.L.U. -
18/01/2019MANTEMENTO E POSTA A PUNTO PERSIANAS EN VIVENDAS SITAS RUA SALVADOR DE MADARIAGA, 79 (3B - 3C) DE A CORUÑA1 DIA60,00 €60,00 €1ESPASANDIN GARCIA JESUS MARTIN -
16/01/2019CONSULTORIA DE COMUNICACION E MARKETING, GABINETE DE PRENSA E RELACIONS COS MEDIOS E WEB CAMPAÑA VENDAS BONIFICADAS 201914.700,00 €14.700,00 €1VILA PERNAS, MIGUEL -
10/01/2019ARRENDAMENTO DE IMPRESORA, MANTEMENTO E SUBMINISTRO CONSUMIBLES OFICINA OURENSE 12 MESES1.651,44 €1.651,44 €3SISTEMAS DE OFICINA DE OURENSE, S.L. -
09/01/2019SUBSANACION VALVULA BAÑEIRA RUA ANIDO, 32 - BAIXO B DA URBANIZACION MESON DA AUGA EN OLEIROS1 DIA50,00 €50,00 €1ESPASANDIN GARCIA JESUS MARTIN -
09/01/2019REPOSICION HITOS AMOJONAMIENTO PARCELAS C4-C5-C6 E RETIRADA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS1 mes1.070,00 €1.070,00 €1TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. -
07/01/2019SEGURO AUTO DACIA SANDERO 2496 KGJ PARA ANUALIDADE 20191 ANO0,00 €530,65 €1REALE SEGUROS GENERALES S.A. -
07/01/2019SEGURO AUTO DACIA SANDERO 2492 KGJ PARA ANUALIDAD 20191 AÑO0,00 €530,65 €1REALE SEGUROS GENERALES S.A. -
27/12/2018INSPECCION DE GAS EN VIVENDA SITA EN SALVADOR DE MADARIAGA EN A CORUÑA 1 dia19,00 €19,00 €1SERMAN SILLAN, S.L -
27/12/2018RETIRADA, XESTION E TRATAMENTO DE PAPEL OFICINA XESTUR CORUÑA1 dia170,00 €170,00 €1UTRAMIC SL -
27/12/2018COMPRA ESTANTERIAS OFICINA XESTUR CORUÑA1 semana1.800,00 €1.800,00 €1JOSE MANUEL CARREGAL SILVA SL -
21/12/2018SINATURA ESCRITURA AMPLIACION CAPITAL4.457,89 €4.991,17 €1PARDO GARCIA, HECTOR RAMIRO -
20/12/2018OBRA DE URBANIZACION ACTUALIZACION FASE I DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO8 + 2,53.895.768,33 €3.404.345,86 €1ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. -
20/12/2018Inicial8 + 2,53.895.768,33 €3.095.187,84 €1ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. -
19/12/2018DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS NO PE DE MUIMENTA20 días3.224,44 €3.224,44 €1J.LODOS FORESTAL S.L. -
19/12/2018SUBSANACION DE FUGA DE AUGA CIRCUITO CALEFACCION OF XESTUR CORUÑA3 dias152,00 €152,00 €1AIRCORUÑA,S.L. -
19/12/2018REALIZACION GABIA LINDE OESTE PARC 94 CON DESMONTE PARCIAL E RETIRADA DE ESCOMBROS40 dias1.450,00 €1.450,00 €1EXCAVACIONES PARADELA S.L. -
18/12/2018REDACCION DOCUMENTO DELIMITACION FASES NO PROXECTO SECTORIAL1 mes0,00 €9.000,00 €1FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
17/12/2018CONTRATACION PROCURADOR PROCEDEMENTO PO190/2018 CONTENCIOSO INTERPOSTO BEGASA1 ANO457,74 €457,74 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
12/12/2018CONTRATACION PROCURADOR TOUCEDO REY PARA DEMANDA XUDICIAL INTERPOSTA POR GALFISH, S.L.U.1 AÑO0,00 €950,00 €1TOUCEDO REY FRANCISCO JAVIER -
12/12/2018CONTRATACION PROCURADOR TOUCEDO REY DEMANDA EMPRESA GALFISH S.L.U.1 ANO0,00 €950,00 €1TOUCEDO REY FRANCISCO JAVIER -
03/12/2018REDACCION PROXECTO REFUNDIDO OBRAS URBANIZACION FASE I129.100,00 €9.100,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
03/12/2018REDACCION MODIF. PUNTUAL NUM 3 PROXECTO SECTORIAL AS GANDARAS11 meses8.000,00 €8.000,00 €1ALFONSO BOTANA S.L. -
03/12/2018PROCURADOR DEMANDA XUDICIAL INTERPOSTA CONTRA BEGASA DEREITOS ACOMETIDA 1 ANO2.600,00 €2.600,00 €1VARELA Y FIGUEROA PROCURADORES S.L.P. -
03/12/2018MEDIDAS CORRECTORAS DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL PARCELAS Z-14.2 E Z-14.31 MES8.671,97 €8.671,97 €1ALVAC,S.A -
03/12/2018REORDENACION ALUMEADO PUBLICO E PINTADO DE PASOS DE PEONS NOS ACESSOS A PARCELA Z-142 SEMANAS23.127,61 €23.127,61 €1UTE PARQUE OFIMATICO SECTOR 10 -
28/11/2018SUBSANACION CIRCUITO CALEFACCION VIVENDA R/MURILLO, 7 DE FERROL. 2 SEMANAS404,70 €404,70 €1SERMAN SILLAN, S.L -
23/11/2018REPARACION CISTERNAS WC E SUBSTITUCION MINUTEIRO LUCES EXTERIORES.2 meses0,00 €250,25 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
22/11/2018COMPRA DOS ORDENADORES OFICINA DE VIGO15 DIAS0,00 €1.175,21 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. -
22/11/2018TASACION NAVE IGAPE10 DIAS0,00 €600,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U -
22/11/2018COMPRA DE ORDENADOR PARA PROGRAMA DE FICHAXE, ACTUALIZACION DO MESMO E LICENZA PARA WINDOWS 102 SEMANAS790,00 €790,00 €1GALIMATICA, S.L. -
22/11/2018ANUNCIO EXPROPIACION PE XINZO DE LIMIA4.587,50 €4.587,50 €1LA REGION, S.A -
16/11/2018INFORME TECNICO PERICIAL PARA DEMANDA XUDICIAL CONTRA BEGASA12 MESES2.500,00 €2.500,00 €1AHORRO ENERGETICO ENERTRA, S. L. -
15/11/2018ELABORACION RGA PARCELAS C21 C7a e C7B do P.E. MOS2 DÍAS100,00 €100,00 €1GEOIDE INGENIERIA S.L. -
15/11/2018INTERPOSICION INCIDENTE DE NULIDADE EN RELACION CO XUSTIPREZO DE FINCA NO PE GANDARAS1 ANO5.000,00 €5.000,00 €1DELFA LOSA ABOGADOS, S.L.P. -
07/11/2018SUBMINISTRO MANÓMETRO CALDEIRA VIVENDA 1C SALVADOR DE MADARIAGA1 SEMANA30,00 €30,00 €1SERMAN SILLAN, S.L -
31/10/2018DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS NO P.E. PONTECESO7 DÍAS450,00 €450,00 €1POSE SOUTO ANTONIO -
25/10/2018MANTEMENTO E CONSERVACION VIVENDAS RUA MAGDALENA 16 DE ORTIGUEIRA1 mes480,00 €480,00 €1FRAGUELA LOUREIRO JOSE LUIS -
25/10/2018SUSTITUCION COMANDO AUGA VIVENDA 1C de SALVADOR DE MADARIAGA3 DIAS93,00 €93,00 €1SERMAN SILLAN, S.L -
22/10/2018PUBLICACION ANUNCIO POXA VENDA DE BENS DO IGAPE1 día1.140,00 €1.140,00 €1GALICIA MEDIA, S.L -
18/10/2018ELABORACION RGA AGRUPACION E SEGREGACION PARCELAS I4a02, I3b01a, I3b01b,I3b01c DO P.E. A SIONLLA1 día85,00 €85,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
18/10/2018VIXILANCIA OBRAS URBANIZACION FASE I DO P.E. ARTEIXO10,5 MESES14.900,00 €14.900,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
18/10/2018VIXILANCIA AMBIENTAL DAS OBRAS DE URBANIZACION ACTUALIZACION FASE I ARTEIXO10,5 MESES12.998,00 €12.998,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
18/10/2018COORDINACION SEGURIDADE E SAÚDE OBRAS URBANIZACION ACTUALIZACION FASE I P.E. ARTEIXOOBRAS9.900,00 €990,00 €1DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION,S.L. -
18/10/2018TECNICO AXUNTO AO DIRECTOR FACULTATIVO DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN ACTUALIZACION FASE I ARTEIXOOBRAS14.900,00 €14.900,00 €1DIAZ ANLLO XULIO -
18/10/2018CONTROL TOPOGRÁFICO OBRAS URBANIZACION ACTUALIZACION FASE I DO P.E. ARTEIXO10,5 MESE14.950,00 €14.950,00 €1GONZALO RODRIGUEZ JUAN IGNACIO -
18/10/2018SUBMINISTRO E INSTALACION DE DOUS ORDENADORES PARA PERSOAL RBE DA OFICINA DE XESTUR EN SANTIAGO10 DÍAS972,00 €972,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
17/10/2018COMPROBACION DE SUPERFICIE E REPLANTEO CON ESTAQUILLADO DA PARCELA C2B DO P.E. PENAPURREIRA7 DÍAS250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
17/10/2018COMPROBACION DE SUPERFICIE E REPLANTEO CON ESTAQUILLADO DAS PARCELAS J1 E J2 NO P.E. A BERTOA5 DÍAS90,00 €90,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
17/10/2018COMPROBACION DE SUPERFICIE E REPLANTEO CON ESTAQUILLADO P.18 E EQUIPAMENTO SOCIAL E COMERCIAL7 días200,00 €200,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
16/10/2018ELABORACION RGA AGRUPACION E SEGREGACION PARCELAS J3c01f, J3c01g, J3c01h DO P.E. A SIONLLA1 DÍA85,00 €85,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
10/10/2018INSPECCION ASCENSOR OFICINA RONDA DE NELLE1 SEMANA70,00 €70,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
09/10/2018MANTEMENTO E CONSERVACION DE FILTRACION DE AUGA NA VIVENDA RUA ANIDO 32 BAIXO B1 SEMANA139,75 €139,75 €1ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
04/10/2018CARACTERIZACION DE SOLO PARA A SÚA XESTION NO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO1 MES1.860,00 €1.860,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
04/10/2018VALORACION RISCOS PARA A SAUDE HUMANA NA PARCELA K-02 DO PARQUE DE ARTEIXO1 MES4.930,00 €4.930,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
04/10/2018DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS PROPIEDAD DE XESTUR NO P.E. A TRABE15 DÍAS1.000,00 €1.000,00 €1VILLASUSO ORTEGAL,S.L. -
04/10/2018DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS PROPIEDADE DE XESTUR NO P.E. ORTIGUEIRA15 DÍAS950,00 €950,00 €1VILLASUSO ORTEGAL,S.L. -
04/10/2018DESBROCE E LIMPEZA DE TERREOS PROPIEDADE DE XESTUR NO P.E. VIVEIRO15 DÍAS800,00 €800,00 €1FORESTAL NASEIRO S.L. -
04/10/2018REDACCION PROXECTO REFUNDIDO CONEXIONS EXTERIORES DOS SERVIZOS DO P.E. ARTEIXO6 SEMANAS14.800,00 €14.800,00 €1NOVOTEC CONSULTORES, S.A. -
28/09/2018MANTEMENTO REDE INFORMATICA E SOFTWARE DA OFICINA CENTRAL DE SANTIAGO3-12 MESES3.900,00 €3.900,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
28/09/2018ACTUALIZACION WEB ARI CAMIÑO DE SANTIAGO10 SEMANAS6.500,00 €6.500,00 €1SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION SL -
27/09/2018TRATAMENTO CARCOMA NO EDIFICIO RUA MIÑO 16 DA TINERÍA (LUGO)1 SEMANA860,00 €1.010,00 €1PROLIDESMA S.L.U. -
26/09/2018ENSAIOS POSTA EN SERVICIO CABLES MT PARCELAS E1-F1 DA CENTRAL DE TRANSPORTES15 DÍAS795,00 €795,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
26/09/2018INSTALACION BARREIRAS SEGURIDADE EN GLORIETAS ESTRADA DP-0512 O P.E. ARTEIXO1 SEMANA9.147,00 €9.147,00 €1ALVAC,S.A -
25/09/2018INFORME PERICIAL PARA A DEMANDA DE ELEMOL NO P.O. 105-2018 DO XULGADO 1ª INSTANCIA Nº5 DE SANTIAGO15 DIAS1.000,00 €1.000,00 €1AHORRO ENERGETICO ENERTRA, S. L. -
11/09/2018COMPRA FRIGORIFICO PARA VIVENDA RUA SALVADOR DE MADARIAGA 85-1ºA1 SEMANA236,36 €236,36 €1ALCAMPO, S.A.U. -
07/09/2018COMPRA FRIGORIFICO PISO RUA RASTRO 15 DE FERROL1 SEMANA220,66 €220,66 €1GONZALEZ SANTOS Mª LUZ -
07/09/2018PINTURA VIVIENDAS RÚA SALVADOR DE MADARIAGA 79, PISOS 3ºB Y 3ºC1 MES1.332,00 €1.332,00 €1PINTURAS LORIGA CB -
07/09/2018PINTURA E ALQUILER XENERADOR EN VIVENDA RUA RASTRO 15-B DE FERROL1 SEMANA292,25 €292,25 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
06/09/2018PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO DE VENDA DE PARCELA C2B DO P.E. PENAPURREIRA. AS PONTES1.140,00 €1.140,00 €1GALICIA MEDIA, S.L -
31/08/2018SUBMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR CO2 NAS DEPENDENCIAS DA OFICINA DE SANTIAGO10 dias 75,71 €75,71 €1OHL SERVICIOS INGESAN S.A. -
24/08/2018SUBSTITUCION KIT EMBRAGUE E VOLANTE MOTOR VEHICULO HYUNDAI SANTA FE 7729CDP4 DÍAS1.163,02 €1.163,02 €1FINISTERRE MOTOR, S.L -
08/08/2018DESBROCE FINCAS EN LAXOBRE-VILARRODIS EN ARTEIXO15 DIAS180,00 €180,00 €1SUBIELA CEDEIRA, CARLOS M -
31/07/2018REPOSICION ACCESOS RODADOS E PEONIS E MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO NO PARQUE DE ARTEIXO1 mes 39.983,80 €39.688,00 €1CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L -
31/07/2018CAMBIO FECHADURAS CAIXAS DE CORREOS NO PORTAL DAS VIVENDAS RUA MAGDALENA2 días166,15 €166,15 €1DOVALE PEDREIRA ALFREDO -
12/07/2018DESBROCE PARCELAS DO BERTON PROPIEDADE DE XESTUR GALICIADOUS MESES5.490,00 €5.490,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
12/07/2018REDACCION INFORME FIN DE OBRA PARA RECEPCION OBRAS URBANIZACION DO PARQUE EMPRESARIAL DE TOURO1 SEMANA750,00 €750,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
12/07/2018REPARACION MAQUINA AIRE ACONDICIONADO OFICINA A CORUÑA1 SEMANA366,00 €366,00 €1AIRCORUÑA,S.L. -
12/07/2018ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCION DO PROXECTO DE EXPLANACION DE PARCELAS NO PARQUE DE ARTEIXO6 MESES4.930,00 €4.930,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
11/07/2018PUBLICACION RESOLUCION DO 26 DE XUÑO NO DIARIO EL PROGRESO1 DÍA408,00 €408,00 €1PUNTO NORTE S.L. -
05/07/2018LIMPEZA PARCELA 94 DO P.E. MELIDE1 SEMANA950,00 €950,00 €1CORONA BOREAL AGROPECUARIA S.L. -
05/07/2018REPARACIONS NO PAVIMENTO PARA OBTENCION LICENZA 1ª OCUPACION RÚA MIÑO 161 DÍA2.120,00 €510,00 €1CONSTRUCCIONES PIORNEDO, S.L. -
05/07/2018INSTALACION VARANDAS NA OFICINA DE XESTUR EN RONDA DE NELLE 12 BIS A CORUÑA1 semana390,20 €390,20 €1CARPINTERIA METALICA DACRI, S.L. -
03/07/2018ASESORAMENTO E COORDINACION DA DIFUSION E DOTACION CONTIDO OBSERVATORIO SOLO EMPRESARIAL DE GALICIA18 MESES115.700,00 €93.717,00 €3UTE EOSA-INOVA -
02/07/2018DESBROCE E LIMPEZA DA PARCELA COMERCIAL DE MESON DA AUGA-OLEIROS1 SEMANA90,00 €90,00 €1JARDINCELAS, S.L. -
02/07/2018SUPERVISION ALUMEADO PUBLICO DO P.E. A SIONLLA6 MESES5.910,00 €5.910,00 €1JAVI-LUZ ELECTRICIDAD SL -
27/06/2018DESBROCE E LIMPEZA DAS PARCELAS LIBRES DO P.E. ARBO 22 SEMANAS700,00 €700,00 €1GESTION INTEGRAL DE VIÑEDOS, S.L. -
22/06/2018LIMPEZA E DESBROCE DAS PARCELAS LIBRES DO P.E. LALÍN2 SEMANAS150,00 €150,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
22/06/2018LIMPEZA E DESBROCE PARCELAS LIBRES DO P.E. SILLEDA2 SEMANAS650,00 €650,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
22/06/2018LIMPEZA E DESBROCE PARCELAS LIBRES P.E. MOS1 MES5.000,00 €5.000,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
18/06/2018REPARACION INSTALACION GAS PARA ADECUACION A NORMATIVA ACTUAL EN 3 VIVENDAS DE FERROL15 DÍAS650,00 €650,00 €1SERMAN SILLAN, S.L -
18/06/2018ESTUDO E REALIZACION PROPOSTAS CUBICACIONS MOVEMENTO TERRAS NAS PLATAFORMAS DA 2ª FASE4 días550,00 €550,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
07/06/2018REPARACION RODAPE MADEIRA E CAMBIO CILINDRO PORTA NA VIVENDA A3 2º DA RÚA MAGDALENA Nº162 SEMANAS128,00 €128,00 €1LOIS BELLAS JOSE -
07/06/2018LIMPEZA VIVENDAS RUA MURILLO 1 E RUA RASTRO 11-15 DO BARRIO DE ARGUELLES EN FERROL1 MES306,30 €306,30 €1LIMANFER, S.L. -
07/06/2018REPARACION ELÉCTRICA EN VIVENDA SALVADOR DE MADARIAGA 79-4ºC DE A CORUÑA2 días87,51 €87,51 €1AIRCORUÑA,S.L. -
06/06/2018PERITO NA EXPROPIACION AMPLIACION POLIGONO 2 P.E. XINZO DE LIMIA2 MESES14.500,00 €14.500,00 €1EIDO INGENIEROS, S.A -
06/06/2018RECALCULO MUROS ESCOLLERA MODIFICADO 1 URBANIZACION INTERIOR PARCELA Z-145 DIAS900,00 €900,00 €1DESEÑOS ESTRUTURIAS E VIARIOS, S.L. -
01/06/2018DELEGADO PROTECCION DATOS 1 ANO900,00 €900,00 €1AYS INNOVA S.L. -
31/05/2018SEGURO AUTO SEAT IBIZA 4734 HXY12 MESES900,00 €612,97 €3ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
30/05/2018APOIO TÉCNICO NA REDACCION DO PLAN ESPECIAL DE CASTRO DE REI12 MESES5.200,00 €5.200,00 €1ALFONSO BOTANA S.L. -
30/05/2018LIMPEZA E ROZA DE TERREOS DE XESTUR NO P.E. MEIRA10 DÍAS580,00 €580,00 €1XARCEMOAGRO SLU -
30/05/2018LIMPEZA E ROZA DOS TERREOS DE XESTUR NO P.E. ARZÚA10 DÍAS320,00 €320,00 €1GAREA SANCHEZ JOSE LUIS -
23/05/2018REPARACION PLAQUETA TRASTEROS PORTAL 79-5ºC SALVADOR DE MADARIAGA2 semanas280,00 €280,00 €1INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
23/05/2018LIMPEZA PARCELAS 95, 96 E 56 DO P.E. MELIDE10 DÍAS380,00 €380,00 €1GAREA SANCHEZ JOSE LUIS -
21/05/2018TRABALLOS URXENTES PREVIO Á ENTREGA AO USO PUBLICO DOS VIAIS INTERIORES3 MESES39.985,81 €39.985,81 €1ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. -
21/05/2018OBRA CIVIL EXTENSION REDE ELECTRICA ATA PARCELA E1-F1 DA SEGUNDA FASE DA C.T. SAN CIBRAO DAS VIÑAS1 MES39.200,00 €39.200,00 €1INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS JESUS RODRIGUEZ, S.A -
14/05/2018DESBROCE E LIMPEZA PARCELA 79 DO P.E. ORDES10 DÍAS600,00 €600,00 €1DARRIBA FRANQUEIRA ATILANO -
14/05/2018DIRECCION FACULTATIVA E COORD S. E S. PARA REDE DISTRIBUCION PARCELA E1-F1 1 mes900,00 €900,00 €1GONZALEZ PINTO ANGEL MANUEL -
07/05/2018DESBROCE 18.721 M2 PARCELAS INDIVIDUAIS NO P.E. VILAMARIN (OURENSE)1 SEMANA1.650,00 €1.650,00 €1EXCAVACIONES P.PROL, S.L -
02/05/2018ESTUDO MURO MAMPOSTERIA NO P.E. MOS0,00 €0,00 €1G.O.C, S.A -
02/05/2018ESTUDO TÉCNICO DO ESTADO DO MURO DE MAMPOSTERIA ENTRE AS PARCELAS B15-B17 E B8 DO P.E. MOS3 semanas2.870,00 €2.870,00 €1G.O.C, S.A -
02/05/2018TRABALLOS DE REFORZO DA REDE PARA SUBMINISTRO Á PARCELA E1-F1 2 MESES2.059,51 €2.059,51 €1UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A -
26/04/2018DESBROCE DE PARCELA C2-B DO P.E. AS PONTES12 DÍAS250,00 €250,00 €1FERNANDEZ FONTAO LUIS -
26/04/2018SUBMINISTRO 500 CARPETAS CON LOGO XESTUR 15 DÍAS231,20 €231,20 €1GRAFICAS INTEGRALES COGAMI, S.L.U. -
25/04/2018ASESORAMENTO XURIDICO LABORAL E DEFENSA EN XUIZO POR RECLAMACION CATEGORÍA TRABALLADORA1 ANO2.800,00 €2.800,00 €1FERRO RIVADULLA ABOGADOS, S.L -
20/04/2018REPARACION CRISTALEIRAS NAVE DO CAMPIÑO PROPIEDADE DE XESTUR1 MES1.513,00 €1.513,00 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
19/04/2018SEGURO OFICINA PRAZA MARUJA MALLO Nº1 EN VIGO1 ANO358,64 €358,64 €3CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
17/04/2018SERVIZO DE PREVENCION ALLEO E VIXILANCIA DA SAUDE2 anos + 227.300,00 €9.570,00 €6GEROSALUD, S.L. -
16/04/2018SEGURO AUTO HYUNDAI I30 MATRICULA 9456HDW12 MESES489,34 €489,34 €3ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
10/04/2018INFORME SOBRE AMPLIACION CAPITAL 2 meses1.100,00 €1.100,00 €1LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. -
15/03/2018LIMPEZA DE BIOMASA DAS PARCELAS DO POLIGONO 4 NA PARROQUIA DE CARIÑO3 MESES3.490,00 €3.490,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
09/03/2018ESTUDO DE RECOÑECEMENTO XEOTECNICO PARCELAS LIBRES DO P.E. MOS8 SEMANAS12.000,00 €11.600,00 €3ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA SA -
09/03/2018ESTUDO DE RECOÑECEMENTO XEOTECNICO DAS PARCELAS LIBRES DO P.E. A REIGOSA8 SEMANAS10.500,00 €9.750,00 €3ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA SA -
09/03/2018SUBMINISTRO CARTEIS E APOIOS PARA O P.E. CARBALLO15 DÍAS504,00 €504,00 €1ROTULACIONES Y SERIGRAFIA DESSIN S.L. -
09/03/2018ASISTENCIA TÉCNICA VOLADURAS OBRAS EXPLANACION K03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 DO P.E. ARTEIXO4 MESES10.000,00 €6.200,00 €3ZIFRA INGENIERIA, S.L. -
08/03/2018VIXIANCIA OBRA MODIFICADO 1 DA URBANIZACIÓN INTERIOR DA PARCELA Z-14 DO PARQUE OFIMATICO 3 MESES+21.200,00 €1.200,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
02/03/2018MEDICION MOVEMENTO TERRAS NAS PARCELAS J DO P.E. ARTEIXO4 DÍAS370,00 €370,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
02/03/2018CONTROL E SEGUEMENTO TRABALLOS SUBSANACION PARCELA Z-14 OFIMATICO5 JORNADAS600,00 €500,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
19/02/2018CUBICACION MOVEMENTO DE TERRAS NA PARCELA K-1 DO P.E. ARTEIXO1 DIA200,00 €200,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
09/02/2018SUBMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NA OFICINA DE A CORUÑA15 DÍAS2.269,00 €2.269,00 €1GALIMATICA, S.L. -
08/02/2018PUBLICACION DE ANUNCIO DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL1 DIA3.390,00 €3.390,00 €1PUNTO NORTE S.L. -
08/02/2018SUMINISTRO E COLOCACIÓN DE RÓTULO DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A. EN OFICINA A CORUÑA2 MESES2.655,71 €2.655,71 €1PRELO, S.L. -
08/02/2018PEGATINAS PARA ACTUALIZACION DE ROLL UPS DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO10 días320,00 €320,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
08/02/2018REALIZACION DE FICHAS DE PARCELAS A EJECUTAR EN LA FASE I DEL PE DE MORAS (ARTEIXO)1 SEMANA910,00 €910,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
05/02/2018TRABALLOS DE TALA DE ÁRBORES COMPLEMENTARIOS A DESBROCE A SIONLLA C-16611 SEMANA900,00 €900,00 €1JAVI-LUZ ELECTRICIDAD SL -
01/02/2018SEGURO AUTO HYUNDAI SANTA FE MATRICULA 7729CDP1 AÑO604,75 €604,75 €3ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
31/01/2018SUMINISTRO SOBRES CON VENTANA OFICINA LUGO15 DÍAS37,80 €37,80 €1GRAFICAS INTEGRALES COGAMI, S.L.U. -
31/01/2018SUBMINISTRO FOLLETOS INFORMATIVOS E CARTEIS ARI 201815 DIAS1.547,15 €8.050,91 €1GRAFICAS INTEGRALES COGAMI, S.L.U. -
19/01/2018DESBROCE E LIMPEZA DA AREA EMPRESARIAL DE PONTECALDELAS1 SEMANA2.500,00 €2.500,00 €1OTERO FORESTAL, S.L. -
19/01/2018REPARACION DE PORTA EN VIVENDA SITUADA NA C/ RASTRO, 7 - E, EN ARGÜELLES (FERROL)1 SEMANA0,00 €100,00 €1INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
17/01/2018REALIZACION DE TRABALLOS DE ENCAIXE DE PERIMETRO, REPLANTEO DE LIMITES E OUTROS NO PE DE MEIRA15 DIAS1.195,00 €1.195,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA -
09/01/2018INFORME JURIDICO ADMINISTRATIVO SOBRE ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO PARA BONIFICACION IS3 MESES3.600,00 €3.600,00 €1LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. -
08/01/2018SEGURO TODO RIESGO VEHICULO 2492 KGJ1 ANO0,00 €510,52 €3REALE SEGUROS GENERALES S.A. -
08/01/2018SEGURO TODO RIESGO VEHÍCULO 2496 KGJ1 ANO0,00 €510,52 €3REALE SEGUROS GENERALES S.A. -
29/12/2017ASESORAMENTO E COORDINACION ACTUACIONS DIFUSION DOS PROGRAMAS AXUDAS ARI 20181 ANO49.586,77 €49.450,00 €3VILA PERNAS, MIGUEL -
29/12/2017ASISTENCIA TECNICA E COORDINACION SERVIZOS TÉCNICOS MUNICIPAIS ARI CAMIÑOS 20181 ANO49.586,77 €48.600,00 €3DIAZ RIVERA, ANA Mª -
22/12/2017SEGURO RC EMPRESA ANUALIDADE 20181 ANO0,00 €10.615,00 €1MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
22/12/2017AUDITORIA CONTAS ANUAIS XESTUR 2017-2018-20193 anos37.500,00 €17.400,00 €3AUDITGAL, S.A. -
22/12/2017SEGURO RC ADMINISTRADORES E DIRECTIVOS XESTUR ANUALIDADE 20181 ANO0,00 €3.502,95 €1HISCOX INSURANCE COMPANY LTD Sucursal en España -
18/12/2017REPARACION HUMIDADE E PINTURA EN TRASTEIRO 15 DA VIVENDA BLOQUE A BAIXO B15 DÍAS240,00 €240,00 €1INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
18/12/2017INFORMES XEOTÉCNICOS PARCELAS C1A C1B e C1C 3,5 semana0,00 €12.360,00 €3GALAICONTROL S.L. -
14/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL FARODEVIGO.ES15 DIAS AP4.000,00 €4.000,00 €1FARO DE VIGO, S.A.U. -
14/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL LAOPINIONCORUNA.ES15 DÍAS2.000,00 €2.000,00 €1LA OPINION DE LA CORUÑA, S.L.U. -
14/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL ELCORREOGALLEGO.ES15 DIAS AP3.000,00 €2.400,00 €1EDITORIAL COMPOSTELA, S.A -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL LAREGION.ES15 DÍAS4.000,00 €4.000,00 €1LA REGION, S.A.. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NO XORNAL DIXITAL ATLÁNTICO.NET15 DIAS2.000,00 €2.000,00 €1RIAS BAIXAS COMUNICACION S.A. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO NOS XORNAIS ELPROGRESO.ES E DIARIODEPONTEVEDRA.ES15 DÍAS AP7.000,00 €7.000,00 €1SAR COMUNICACIONS XXI, S.L. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO XORNAIS ELIDEALGALLEGO.COM DIARIODEFERROL.COM DIARIODEAROUSA.COM18 DIAS AP2.000,00 €2.000,00 €1EDITORIAL LA CAPITAL S.L.U. -
13/12/2017PUBLICIDADE ARI CAMIÑO SANTIAGO EN XORNAL DIXITAL LAVOZDEGALICIA.COM15 DÍAS4.000,00 €4.000,00 €1LA VOZ DE GALICIA, S.A -
12/12/2017CONSERVACION E MANTEMENTO DAS VIVENDAS DA RUA MAGDALENA 10-16 DE SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA1 MES1.420,00 €1.420,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
11/12/2017ACTUALIZACION WEB ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO280,00 €280,00 €1SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION SL -
05/12/2017INFORME PERICIAL DEFICIENCIAS VIVENDAS RUA ANIDO 38 BLOQUE D20 DIAS3.400,00 €3.400,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
04/12/2017CONTROL DE CALIDADE OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCIÓN VIAL EIXE 0 DO P.E. ARTEIXOOBRA81.255,00 €29.301,00 €6GALAICONTROL S.L. -
28/11/2017COORDINACION SEG. E SAUDE OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO O PARQUE ARTEIXO4 MESES6.000,00 €2.000,00 €1DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION,S.L. -
28/11/2017VIXIANCIA OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 PARQUE ARTEIXO4 MESES9.000,00 €9.000,00 €1AGUSTIN ALONSO, MANUEL -
28/11/2017CONTROL XEOMETRICO OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 PARQUE ARTEIXO4 MESES9.000,00 €9.000,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
28/11/2017VIXIANCIA AMBIENTAL OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCION VIAL EIXO 0 PARQUE ARTEIXO4 MESES9.000,00 €8.990,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
28/11/2017CONTROL CALIDADE OBRAS MODIF Nº1 P.U. INTERIOR PARCELA Z-14 PARQUE OFIMATICO3 MESES14.000,00 €8.510,00 €4GALAICONTROL S.L. -
28/11/2017REDACCION PROXECTO CONEXION EXTERIOR ABASTECEMENTO DO P.E. ARTEIXO45.000,00 €42.750,00 €3NOVOTEC CONSULTORES, S.A. -
28/11/2017REDACCION PROXECTO CONEXION EXTERIOR SANEAMENTO DO P.E. ARTEIXO47.000,00 €35.250,00 €3EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
23/11/2017CONTROL TOPOGRAFICO OBRAS MODIF N1 P.U. INTERIOR PARCELA Z-14. PARQUE OFIMATICO3 MESES2.000,00 €2.000,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
20/11/2017ASISTENCIA TECNICA PROXECTAMENTO DETERMINACIONS DA MODIFICACION DO PROXECTO SECTORIAL DO P.E. MORAS12 MESES18.000,00 €17.950,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
14/11/2017COORD SEGURIDADE E SAUDE MODIF Nº1 URBANIZACION INTERIOR PARCELA Z-143 MESES1.650,00 €1.640,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
13/11/2017ASISTENCIA LETRADA EXTERNA RECLAMACION XUDICIAL ORZAMENTO SUBMINISTRO ELÉCTRICO P.E. SILLEDA12 MESES12.000,00 €12.000,00 €1PAZOS GONZALEZ, MIGUEL -
03/11/2017PROGRAMACION DE XESTA EN LOCAL PARA EFECTUAR PAGOS EXPROPIACION24 DIAS0,00 €684,00 €1SG INFORMATICA Y OCIO OURENSE SLU -
03/11/2017LIMPEZA DE PARCELA NUMERO 94 DO PE DE MELIDE 2ª FASE15 DIAS0,00 €950,00 €1AGROFORESTALES SAN BENITO S.L. -
02/11/2017ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION E TRAMITACION DA MODIFICACION DO PROXECTO SECTORIAL DE ARTEIXO12 MESES49.000,00 €48.500,00 €3FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
02/11/2017AUDITORIA DAS OBRAS EXECUTADAS DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO1,5 MESES45.000,00 €30.150,00 €4APPLUS NORCONTROL S.L.U -
30/10/2017LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DÚAS VIVENDAS DO BARRIO DE ARGUELLES (FERROL)1 SEMANA200,00 €200,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
25/10/2017INFORME PERICIAL PROCESO EXECUCION OBRAS ICT E RITU DAS VPA DE SANTA MARTA DE MOREIRAS10 DIAS0,00 €1.744,00 €1LETME SOLUCIONES, S.L -
25/10/2017LIMPEZA E DESBROCE DE PARCELAS PENDENTES DE VENDA NO PE DE ORTIGUEIRA9 DIAS0,00 €950,00 €1VILLASUSO ORTEGAL,S.L. -
24/10/2017EXECUCION ACOMETIDAS E ACCESOS RODADOS VIARIO PERIMETRAL PARCELAS Z14.1 - Z14.2 - Z14.315 DIAS17.838,53 €16.768,22 €1UTE PARQUE OFIMATICO SECTOR 10 -
24/10/2017TASACION DE LOCAIS COMERCIAS SITOS NA URBANIZACION DE SOLO RESIDENCIAL DE VALDECORVOS7 DIAS0,00 €585,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U -
20/10/2017PEGATINAS PARA FOLLETOS INFORMATIVOS ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO3 DÍAS HÁB0,00 €412,00 €1AGENCIA GRAFICA GALLEGA, S.L. -
20/10/2017REPLANTEO E SINALIZACION DAS PARCELAS 26-27-28 DO PE DE BARREIROS15 DIAS400,00 €400,00 €1RODRIGUEZ PALEO, RAMON -
17/10/2017REHABILITACION PISO SITUADO NA RUA RASTRO 11-G DO BARRIO DE ARGUELLES2 MESES2.856,00 €2.856,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
17/10/2017REPARACION VIVENDA RUA MURILLO Nº1-I NO BARRIO DE ARGUELLES2 MESES1.150,00 €1.150,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
17/10/2017SUMINISTRO E COLOCACION DE ESTANTES NO ARQUIVO DA OFICINA DE VIGO15 DÍAS900,00 €900,00 €1DAVILA XOSE CARLOS -
16/10/2017OBRAS EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCIÓN VIAL EIXE 0 DO PARQUE DE ARTEIXO4 MESES3.724.338,93 €2.778.354,00 €31ALVAC,S.A -
11/10/2017TRABALLOS DE ESCANEO DO PROXECTO SECTORIAL DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO5 dias400,00 €389,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
02/10/2017CONTROL DE CALIDADE OBRA MELLORA ACCESO AO P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA DENDE ESTRADA LU-115obras1.888,00 €1.870,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
29/09/2017ASISTENCIA LETRADA RECLAMACION BEGASA P.E. AS GANDARAS12 MESES17.000,00 €17.000,00 €1PAZOS GONZALEZ, MIGUEL -
28/09/2017COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRA MELLORA ACCESO AO P.E. CASTRO DENDE A ESTRADA LU-115OBRAS795,00 €795,00 €1KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
25/09/2017DESBROCE E LIMPEZA NAS PARCELAS DE XESTUR NA URBANIZACION O BERTÓN (FERROL)3 SEMANAS8.000,00 €7.500,00 €1EXCAVACIONES MIDON, S.L. -
20/09/2017DEFENSA LETRADA NA DEMANDA EXECUTIVA 177/2017 INTERPOSTA POLA COMUNIDADE PROPIETARIOS12 MESES6.325,00 €6.325,00 €1ARCE NOGUEIRAS SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL -
08/09/2017IMPRESION 15000 FOLLETOS INFORMATIVOS AXUDAS ARI CAMIÑO DE SANTIAGO10 DÍAS2.500,00 €1.648,00 €4AGENCIA GRAFICA GALLEGA, S.L. -
08/09/2017ANALISE E CONTRAINFORME PERITO XUDICIAL DEFICIENCIAS VIVENDAS RAFAEL DIESTE10 DÍAS1.500,00 €1.500,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
01/09/2017ADQUISICION DOUS VEHÍCULOS DACIA SANDERO4 MESES18.000,00 €17.933,89 €1M. CAEIRO, S.A. -
28/07/2017DESBROCES PARCELAS E LIMPEZA RESIDUOS NO POLIGONO INDUSTRIAL DE BARREIROS0,00 €3.902,00 €1CARFERLO, SL -
28/07/2017REDACCION PROXECTO DESCONTAMINACION SOLOS NA K-2 DE ARTEIXO1,5 MESES8.500,00 €8.500,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
20/07/2017LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CUBICACION DE ACOPIOS DEPOSITADOS NA PARCELA Z-142 DIAS250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
11/07/2017DESBROCE DE PARCELA EN MESON DA AUGA (OLEIROS)2 SEMANAS90,00 €90,00 €1JARDINCELAS, S.L. -
07/07/2017REALIZACION PLANOS GML PARA A SEGREGACION DAS PARCELAS 70E-70D DO P.E. XINZO DE LIMIA1 SEMANA300,00 €300,00 €1MAGIN DAPARTE VILLAR (Arenteiro Ingenieros) -
30/06/2017ADQUISICION IMPRESORA PARA OFICINA RECURSOS HUMANOS 1 SEMANA103,00 €103,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
30/06/2017SUBMINISTRO PROGRAMA MICROSOFT PARA ORDENADOR DE TÉCNICO 1 DÍA0,00 €0,00 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. - (D.G.I.) -
26/06/2017INFORME XURIDICO RELATIVO A ACORDO TRANSACCION COA ENTIDADE FINSA15 DÍAS8.000,00 €8.000,00 €1GOMEZ-ACEBO&POMBO ABOGADOS, S.L.P. -
21/06/2017INFORME TÉCNICO AFECCIÓNS NA PARCELA B4b01 DE FINSA3 SEMANAS3.500,00 €2.500,00 €1COTECNO SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. -
21/06/2017ELABORACION PROPOSTAS NOVAS PLATAFORMAS NO P.E. MORAS E MOVEMENTO TERRAS FASE B AMPLIACION DO PARQUE2 MESES1.000,00 €900,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
16/06/2017SUMINISTRO DE 5 FREGADEIROS PARA AS COCIÑAS VIVENDAS SITAS EN RÚA MAGDALENA N 10-162 SEMANAS240,00 €240,00 €1MARCOMERCIAL 2009, S.L.U. -
14/06/2017LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ENCAIXE SOBRE CARTOGRAFIA CATASTRAL DAS PARCELAS DO P.E. NEGREIRA1 DÍA250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
13/06/2017ADQUISICION DOUS ORDENADORES PARA TÉCNICOSDE XESTUR NA AXI1.761,98 €1.761,98 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. -
08/06/2017LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ESTADO ACTUAL TERREOS E VIAIS PARCELA Z-14 DO PARQUE OFIMÁTICO2 DIAS350,00 €350,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
01/06/2017TRABALLOS DE TOPOGRAFIA EXTERNA NAS OBRAS DE ELECTRIFICACION INTERNA E REMATE DO ALUMEADO PUBLICO3 SEMANAS2.000,00 €1.749,00 €4PEREZ VAZQUEZ, AGUSTIN -
26/05/2017ELABORACION ESTUDO HIDROLÓXICO RETORNO T500 NO P.E. LANDROVE-VIVEIRO2 SEMANAS1.500,00 €1.330,00 €4KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
25/05/2017ASESORAMENTO FISCAL INSPECCION IMPOSTO SOCIEDADES 2013INSPECCION9.000,00 €9.000,00 €1LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. -
23/05/2017SUBMINISTRO SEIS EQUIPOS INFORMATICOS PARA OFICINA DE RONDA DE NELLE A CORUÑA7 DIAS 3.000,00 €3.000,00 €1GALIMATICA, S.L. -
19/05/2017MEDICION ACTUAL DAS PLATAFORMAS K1 E K2 DO P.E. ARTEIXO3 DÍAS1.000,00 €550,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
18/05/2017ADQUISICION DUAS LICENZAS AUTOCAD PARA TÉCNICOS EN OFICINA SANTIAGO12 MESES760,00 €760,00 €1NKE CAD Systems S.L. -
18/05/2017INFORME VALORACION DETALLADA E ANALISE RISCOS NA PARCELA K-02 DO P.E. ARTEIXO1,5 MESES18.000,00 €17.914,02 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
12/05/2017PUBLICACION ANUNCIO VENDA PARCELA J1 DO P.E. CARBALLO EN VOZ DE GALICIA ED. CARBALLO1 día128,00 €128,00 €1GALICIA MEDIA, S.L -
12/05/2017ASISTENCIA TÉCNICA LIQUIDACION CONVENIO MUNICIPAL E LIBERADOS DO PROXECTO EXPROPIACION DE ARTEIXO12 MESES17.500,00 €17.300,00 €1FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
11/05/2017ELABORACION FICHEIROS GML E RGA DAS PARCELAS 59,161 E 201 DO P.E. MORÁS10 DÍAS100,00 €100,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
05/05/2017ACONDICIONAMENTO ESTRADA DP-0512 DO P.E. ARTEIXO10 meses1.297.537,17 €880.407,47 €28CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L -
04/05/2017SUPERVISION DO ALUMEADO PUBLICO DO P.E. A SIONLLA12 MESES17.400,00 €11.820,00 €3JAVI-LUZ ELECTRICIDAD SL -
03/05/2017CONTROL DE CALIDADE DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO ESTRADA DP-0512 DO PARQUE ACTECA10 MESES24.168,00 €12.567,36 €3GALAICONTROL S.L. -
02/05/2017TRABALLOS TECNICOS PARA ELECTRIFICACION AMPLIACION P.E. AS GANDARASOBRAS9.000,00 €6.390,00 €4NORVENTO INGENIERIA, SLU -
02/05/2017CONTROL DE SOLOS E AUGAS NA PARCELA K-02 2 SEMANAS3.000,00 €1.502,75 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
27/04/2017CAMBIO PECHADURA OFICINA VIGO1 DIA82,00 €82,00 €1DAVILA XOSE CARLOS(RESTAURACIONES Y MONTAJES MOBILIARIO) -
26/04/2017ACTUACIONS DE DEMOLICION DE EDIFICACION POR ORDE DO CONCELLO DE FERROL16.299,00 €16.299,00 €1MURAT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.L. -
25/04/2017INFORME NO PROCEDEMENTO RECLAMACION DO CONCELLO VILAMARIN SOBRE IRREGULARIDADES NA 1ª FASE DO P.E.15 días600,00 €600,00 €1DIEGUEZ DIAZ MIGUEL -
24/04/2017MEDICION PARCELAS J02, J04, J06 E J08 DO P.E. MORAS1 DÍA250,00 €250,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
21/04/2017REDACCION E TRAMITACION PROXECTO VOADURAS EXCAVACION PARCELA K-3 DO P.E. ARTEIXO4 SEMANAS2.850,00 €2.850,00 €1LOMBER INGENIEROS S.L. -
03/04/2017TARXETA MEMORIA MICRO SD 128GB KINGSTON TELEFONO XERENTE1 DÍA55,00 €55,00 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
03/04/2017COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRAS ACONDICIONAMENTO ESTRADA DP-0512 DO P.E. ARTEIXO10 MESES6.000,00 €5.000,00 €1DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION,S.L. -
31/03/2017REPARACION PLAQUETA LEVANTADA DE TRASTEROS VIVIENDAS SALVADOR DE MADARIAGA4 SEMANAS1.856,00 €1.856,00 €2INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MELCOR, S.L. -
31/03/2017SEGURO OFICINA PRAZA MARUJA MALLO Nº1 EN VIGO1 ANO600,00 €354,49 €3CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
29/03/2017SUSCRIPCION BASE DATOS LEFEBVRE1 ANO2.390,00 €2.390,00 €1LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A. -
29/03/2017TRABALLOS NA REDE DE DISTRIBUCION E NOVA EXTENSIÓN DE REDE PARA DAR SUBMINISTRO A PARCELA B51,00 €438,35 €1BARRAS ELECTRICAS GALAICO-ASTURIANAS S.A. -
28/03/2017DESBROCE PERIMETRAL DA PARCELA 56 DO P.E. GUITIRIZ2 DÍAS800,00 €375,00 €1DIAZ SILVA, RUBEN -
23/03/2017ELABORACION PLANOS ACTUALIZACION DATOS CATASTRAIS DAS PARCELAS 59 E 201 DO P.E. MORAS-ARTEIXO10 DIAS60,00 €60,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
23/03/2017INFORME TÉCNICO PARA CONT-ADMIVO PROXECTO EXPROPIACION7 DÍAS575,00 €550,00 €1SANCHEZ NOGUEROL, ADOLFO ANTONIO -
22/03/2017SUBMINISTRO E INSTALACION BATERIA CONTADORES DE AUGA NAS VIVENDAS DA RÚA MURILLO EN FERROL635,00 €635,00 €1ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
21/03/2017ELABORACION PLANOS PARCELA 161 DO PARQUE EMPRESARIAL MORÁS10 DIAS60,00 €60,00 €1BALDOMIR COLLAZO, ELISEO -
21/03/2017ASISTENCIA TÉCNICA DEMOLICION EDIFICACION EDIFICACION NOS TERREOS DO P.E. MORAS2 SEMANAS1.500,00 €1.000,00 €1ACERARQ CORUÑA, S.L. -
21/03/2017INSPECCION SUBSTITUCION TUBOS PLUVIAIS CABECEIRA PARCELAS 33 34 E 35 DO P.E. FOZ5 DÍAS580,00 €580,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
21/03/2017SUBMINISTRO CARPETAS CON LOGOTIPO XESTUR1 MES500,00 €224,20 €4GRAFICAS INTEGRALES COGAMI, S.L.U. -
17/03/2017MANTEMENTO PROGRAMA KELUX FICHAXE PERSOAL XESTUR1 ANO345,00 €345,00 €1GALIMATICA, S.L. -
17/03/2017RETIRADA E XESTION DOS RESIDUOS DA PARCELA 70 DO P.E. XINZO DE LIMIA2 semanas350,00 €350,00 €1RESIDECA S.C. -
10/03/2017Inicial2 MESES26.000,00 €19.890,00 €1ESTUDIOS INIMATEC, S.L.P.U. -
10/03/2017ASISTENCIA TECNICA E CONSULTORIA TRABALLOS TECNICOS ELECTRIFICACION DO P.E. TABOADA2 MESES26.000,00 €19.890,00 €1ESTUDIOS INIMATEC, S.L.P.U. -
08/03/2017INFORME ESTADO ACTUAL OBRAS DE URBANIZACIÓN DO P.E. ARTEIXO2 SEMANAS3.500,00 €2.500,00 €1EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L -
24/02/2017EQUIPAMENTO DE COCIÑAS EN NOVE VIVENDAS DA RUA MAGDALENA 10-16 DE SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA3 MESES20.000,00 €19.377,32 €3COCINAS RODEZA S.L. -
20/02/2017REBACHEO TRAMO VIAL EN DESVIO ESTRADA DP-0512 DE ARTEIXO2 SEMANAS0,00 €600,00 €1MANUEL RIVAS BOQUETE SL -
13/02/2017SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA OFICINA MARUJA MALLO EN VIGO12 MESES4.000,00 €4.000,00 €3XENERA COMPAÑIA ELECTRICA, S.A. -
30/01/2017COORDINACION E ASESORAMENTO TRABALLOS E ACTUACIONS DE DIFUSION DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO31/12/201749.586,00 €49.500,00 €3VILA PERNAS, MIGUEL -
30/01/2017PUBLICACION ANUNCIOS DO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL1 DÍA3.378,00 €3.378,00 €1PUNTO NORTE S.L. (AGENCIA DE PUBLICIDAD) -
17/01/2017REPLANTEO E COLOCACION FITOS PARCELAS 31 E 32 DO P.E. ORTIGUEIRA1 DÍA0,00 €200,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
11/01/2017REPOSICION PECHE PERIMETRAL DO P.E. MORÁS (ARTEIXO10 DIAS0,00 €499,80 €1INGEYSOLUCON, S.L. -
10/01/2017ADQUISICION NEVERA PARA VIVENDA RÚA MURILLO Nº31 SEMANA300,00 €0,00 €2ELECTRODOMESTICOS GATO -
10/01/2017SUBMINISTRO E INSTALACION 4 BISAGRAS DA PORTA DO TENDEDEIRO NO BAIXO D MESON DA AUGA Nº 320,00 €77,00 €1ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
01/01/2017MANTEMENTO IMPRESORA FOTOCOPIADORA IRC-2880 DA OFICINA DE MARUJA MALLO EN VIGO12 MESES6.000,00 €6.000,00 €1CANON ESPAÑA S.A.U. -
01/01/2017MANTEMENTO DE EQUIPO IRC 3080 DA OFICINA DE XESTUR EN VIGO12 meses3.000,00 €3.000,00 €1CANON ESPAÑA S.A.U. -
29/12/2016SERVIZOS POSTAIS E TELEGRAFICOS. ADHESION A CONTRATACION CENTRALIZADA XUNTA GALICIA31/07/201814.250,00 €22.307,50 €1SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. -
23/12/2016SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA1 ANO18.000,00 €8.500,00 €3MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
23/12/2016SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES E DIRECTIVOS 12 MESES18.000,00 €3.502,95 €4HISCOX INSURANCE COMPANY LTD Sucursal en España -
20/12/2016SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS TRABALLADORESMAX 410.000,00 €3.175,92 €3SURNE MUTUA SEGUROS Y PENSIONES -
20/12/2016SEGURO ACCIDENTES DIRECTIVOSMAX 4 ANOS3.600,00 €976,79 €3REALE SEGUROS GENERALES S.A. -
15/12/2016ESTUDO ALTERNATIVAS PARA CONEXION REDE SANEAMENTO DO PARQUE ACTECA1 MES3.000,00 €2.850,00 €1NOVOTEC CONSULTORES, S.A. -
15/12/2016TRABALLOS TECNICOS PARA DEMOLICION HOTEL NO P.E. A SIONLLA1 SEMANA0,00 €1.300,00 €1ACERARQ CORUÑA, S.L. -
15/12/2016ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS PARA OFICINA DE XESTUR EN LUGO15 DÍAS1.600,00 €1.528,00 €1DUNID, S.L -
29/11/2016REDACCION MODIF PUNTUAL PXOM OLEIROS PARA CAMBIO USO PARCELAS2 MESES6.000,00 €5.000,00 €1FERNANDEZ CARBALLADA Y ASOCIADOS, S.L.P. -
17/11/2016TRABALLOS DE TAXACION VALORACION DOS PARQUES EMPRESARIAIS DE XESTUR PARA INFORME AUDITORIA1 MES35.000,00 €33.250,00 €4TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A -
09/11/2016DEFENSA LETRADA EN EJECUCION DE SENTENCIA- P.O. 763/2011- GARAJES RAFAEL DIESTE1 ano2.600,00 €2.600,00 €1NOGUEIRA, GONZALEZ Y SANCHEZ-BRUNETE, S.C.P. -
04/11/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NO P.E. MOS1 DÍA320,00 €320,00 €1PUNTO NORTE S.L. -
03/11/2016SUMINISTRO DE SOBRES VENTANILLA E BOLSAS CON LOGO XESTUR15 días0,00 €301,00 €1COOPERATIVA GRAFICA GALEGA (COGRAF) -
03/11/2016SUBMINISTRO E COLOCACIÓN DE MAMPARA EN OFICINA 2ª PLANTA DO IGVS ALUGADA POR XESTUR1.411,56 €1.411,56 €1CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. -
28/10/2016CONTROL CALIDADE PARA D.O. DO PROXECTO URBANIZ RESERVA VIARIA RI-2 1 SEMANA405,00 €315,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.(INVECO) -
28/10/2016REDACCION PROXECTO DE URBANIZACION FASE 1 DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE A PASAXE1 MES17.100,00 €17.100,00 €1IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. -
28/10/2016IMPERMEABILIZACION TERRAZA VIVENDA RÚA MURILLO 3i E LIMPEZA DE CANALÓN (ARGUELLES)2 SEMANAS545,00 €545,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
27/10/2016COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRAS ELECTRIFICACION INTERNA E REMATE DO ALUMEADO PÚBLICO 3 MESES2.000,00 €2.000,00 €1SENEN PRIETO INGENIERIA, SL -
26/10/2016CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE URBANIZACION DO POLÍGONO D DO PARQUE EMPRESARIAL DE QUIROGA2 MESES5.000,00 €3.205,00 €3INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
26/10/2016REPARACION PAVIMENTO CARRETERA DP-0512 DE ARTEIXO1 MES5.000,00 €2.416,89 €2CARREIRA XXI CONSTRUCCION Y REHABILITACION, S.L -
26/10/2016REPOSICION VALLAS PECHE SEGURIDADE DO PARQUE EMPRESARIAL DE ARTEIXO1 MES10.000,00 €5.341,66 €2INGEYSOLUCON, S.L. -
19/10/2016INFORME PERICIAL DEFICIENCIAS 31 VIVENDAS VPA SANTA MARTA DE MOREIRAS- PEREIRO DE AGUIAR1 MES9.000,00 €8.600,00 €1LARIÑO NOIA, FELIPE -
18/10/2016LIMPEZA FINCAS A REQUIRIMENTO CONCELLO DE ARTEXO2 DÍAS400,00 €182,30 €2JARDINCELAS, S.L. -
17/10/2016MODIFICACION CALCULO MUROS ESCOLLERA PARCELA Z-14 OFIMATICO4 DÍAS900,00 €900,00 €1DESEÑOS ESTRUTURIAS E VIARIOS, S.L. -
17/10/2016PREPARACION E INTERPOSICION RECURSOS CASACION EXPROPIACION P.E. AS GÁNDARAS12 meses17.900,00 €600,00 €1DELFA LOSA ABOGADOS, S.L.P. -
14/10/2016LIMPEZA E ROCE PARCELAS, PINTADO MOLLONS E NUMERACION PARCELAS EN BEIRARRÚAS NO P.E. ORTIGUEIRA15 DÍAS3.200,00 €2.740,62 €2JOSE MANUEL PIÑEIRO LOPEZ, SL -
03/10/2016REPLANTEO E AMOLLOAMENTO P28-QUINTEIRO 4B DA MODIF PUNTUAL AMPLIACION P.E. MUIMENTA15 días800,00 €800,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA -
03/10/2016REPLANTEO E COLOCACIÓN DE DOUS FITOS DE SINALIZACION NA PARCELA 70E DO P.E. XINZO DE LIMIA2 SEMANAS300,00 €300,00 €1SERTOGAL, S.L. -
03/10/2016DESBROCE PARCELAS P10, P11, P12, P14, P16 E P17 DO PARQUE RESIDENCIAL DE VALDECORVOS (Pontevedra)2 semanas0,00 €1.600,00 €3OTERO FORESTAL, S.L. -
30/09/2016TAXACIÓN- INFORME DE VALORACIÓN DA PARCELA Z-14.3 DO PARQUE OFIMATICO15 DÍAS1.500,00 €1.385,00 €1TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U -
30/09/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NOS P.E. ORTIGUEIRA E P.E. A SIONLLA1 DÍA0,00 €508,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
26/09/2016SUSTITUCION DE MARCO E TAPA NA BEIRARRÚA DA PARCELA T DO P.E. AS GÁNDARAS1 DÍA149,00 €149,00 €1CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
22/09/2016LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACION DE PLANOS PARA PLAN ESPECIAL P.E. CASTRO RIBERAS DE LEA-LUGO1 MES500,00 €450,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA -
22/09/2016MODIFICACION CARTOGRAFIA CATASTRAL POR SEGREGACION PARCELA D4b01a DO P.E. A SIONLLA10 DÍAS150,00 €150,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
21/09/2016COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA URBANIZACION RESERVA VIARIA RI-1 NO P.E. O CORGOOBRAS1.000,00 €795,00 €4KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
15/09/2016PUBLICACION ANUNCIO ALUGUER VIVENDAS SALVADOR DE MADARIAGA E ARGUELLES PROPIEDADE DE XESTUR1 DIA1.008,00 €1.008,00 €1PUNTO NORTE S.L. -
14/09/2016EXECUCION DE ACOMETIDAS Á PARCELA SEGREGADA E1 DO P.E. CARBALLO1 MES11.637,00 €10.628,00 €2CARREIRA XXI CONSTRUCCION Y REHABILITACION, S.L -
06/09/2016CAMBIOS NA ROTULACION DOS CARTEIS DE VENDA DO P.E. AS GANDARAS (LUGO)1 MES500,00 €399,00 €1STICK PUBLICIDAD S.L.U. -
02/09/2016ESTUDO XEOTECNICO DO PLAN ESPECIAL P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA1 mes4.000,00 €2.890,00 €4INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
02/09/2016PROSPECCION ARQUEOLÓXICA INTENSIVA DO PLAN ESPECIAL DO P.E. CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA1 mes1.500,00 €590,00 €5PyA ARQUEOLOGOS, S.L. -
02/09/2016IMPERMEABILIZACION TERRAZA RÚA MURILLO 3J DEL BARRIO DE ARGUELLES(FERROL)2 SEMANAS430,00 €430,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
02/09/2016SELADO GRIETAS ESCALEIRAS SUPERIORES EN RÚA RASTRO 7-BAIXO E (FERROL)2 SEMANAS85,00 €85,00 €1ROCA FERNANDEZ, S.L. -
02/08/2016TOPOGRAFICOS DELIMITACION LINDES PARCELAS 13 E 14 DO P.E. BOIRO1 MES350,00 €300,00 €1TUBIO PIÑEIRO, ROSA ANA (AGRITEC TOPOGRAFIA) -
02/08/2016DESBROCES NAS GLORIETAS E MEDIANAS DO P.E. A SIONLLA1 MES1.800,00 €1.800,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
02/08/2016ASISTENCIA TECNICA ELABORACION DOCUMENTOS TRAMITACION AMBIENTAL PLAN ESPECIAL CASTRO RIBEIRAS DE LEA12 MESES1.100,00 €1.100,00 €1FERNANDEZ OTERO, PAULA -
01/08/2016SEGURO FOGAR PARA 46 VIVENDAS EN SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)12 meses10.000,00 €4.983,11 €3GENERALI ESPAÑA S.A. de Seguros y Reaseguros -
22/07/2016DESBROCE E ACCESO PARA A RETIRADA DO MONOPOSTE PUBLICITARIO DO PARQUE OFIMATICO1 SEMANA300,00 €240,00 €1ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. -
15/07/2016LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ESTADO ACTUAL PARCELAS 54 A 58 E 67 A 71 DO P.E. BARREIROS2 DIAS 470,00 €470,00 €1KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
15/07/2016REPLANTEO E AMOLLOAMENTO NOVA PARCELACION P. B5 E P. B6 DO P.E. AS GANDARAS1 SEMANA180,00 €180,00 €1YEPES JIMENEZ, BELINDA -
14/07/2016LIMPEZA PARCELA 11 DA RÚA F DO P.E. LALIN 20006 DIAS0,00 €1.350,00 €6OTERO FORESTAL, S.L. -
14/07/2016SUBSTITUCION TRAMO TUBERIA ABASTECEMENTO NAS PARCELAS T DO P.E. AS GANDARAS15 DIAS 4.986,00 €4.986,00 €1CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
14/07/2016PROCURADORA NO REC CONT-ADM CONTRA RESOLUCION A/2014/299/4 DA CONSELLERIA ECONOMIA E INDUSTRIA. 1 ano5.000,00 €5.000,00 €1LILLO SERRANO, ISABEL -
12/07/2016TRABALLOS REMATE ALUMINIO VIVENDAS 4-D2 E 4-I3 SITAS NA RÚA ESTRADA XERAL DE ORTIGUEIRA2 SEMANAS190,00 €190,00 €1CARPINTERIA DE ALUMINIO JOSE S.L -
11/07/2016LIMPEZA PARCELAS URBANIZACION O BERTON (FERROL)15 DÍAS18.000,00 €7.000,00 €3JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
08/07/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA DE PARCELAS NO P.E. CERVO E P.E. A SIONLLA1 DÍA1.140,00 €1.140,00 €1PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
06/07/2016REVISION ASCENSOR OFICINA RONDA DE NELLE EN A CORUÑA2 SEMANAS0,00 €100,00 €1APPLUS NORCONTROL S.L.U -
05/07/2016DESBROCE E LIMPEZA PARCELA COMERCIAL NA URBANIZACIÓN MESÓN DA AUGA2 SEMANAS90,00 €90,00 €1JARDINCELAS, S.L. -
04/07/2016SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL TÉCNICOS XESTUR12 MESES0,00 €2.850,00 €5MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
01/07/2016MANTEMENTO INFORMÁTICO DA OFICINA DE XESTUR EN A CORUÑA2 ANOS+218.000,00 €16.560,00 €3GALIMATICA, S.L. -
30/06/2016TRABALLOS DESBROCE PARCELA RÚSTICA EN RIBEIRA P.E. CASTRO RIBEIRAS DE LEA2 MESES30.516,00 €22.734,42 €4TRANSFORMACIONES AGRARIAS ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L. -
21/06/2016ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCION SEPARATA ESTRADA DP-0512 DO P.E. ARTEIXO6 MESES3.200,00 €2.900,00 €1SGS TECNOS, S.A. -
21/06/2016ACTUACION NOS ALCORQUES DO P.E. A SIONLLA6.000,00 €5.098,88 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
21/06/2016INFORME VALORACION DEFICIENCIAS SINALADAS ST 205/2014 NA PROMOCION RAFAEL DIESTE1 MES18.000,00 €7.500,00 €1A OUTEIRIÑO A DE PAULA ARQUITECTOS,S.L.P. -
21/06/2016SUMINISTRO 3 EQUIPOS E MATERIAL INFORMATICO PARA A OFICINA DE VIGO DE XESTUR1 SEMANA1.634,00 €1.634,18 €1DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. -
21/06/2016DESBROCE E RECOLLIDA DE ESCOMBROS NO P.E. CARBALLO4 MESES9.000,00 €7.948,00 €1PEREIRO MATO, JOSE RAMON (SERVICIOS FORESTALES) -
20/06/2016MARCADO E AMOLLOAMENTO DA PARCELA N4a01b DO P.E. A SIONLLA1 MES250,00 €60,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
20/06/2016CONTRATO SEGURO AUTO SEAT IBIZA 4734-HXY1 ANO2.000,00 €686,25 €3ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. -
16/06/2016LIMPEZA DAS BALSAS DE DECANTACION DAS AUGAS PLUVIAIS DO P.E. A SIONLLA5 MESES6.000,00 €4.623,00 €1INGEYSOLUCON, S.L. -
15/06/2016REPARACION MAQUINA BOMBA DE CALOR DA OFICINA DE XESTUR EN A CORUÑA2 SEMANAS600,00 €570,00 €1AIRCORUÑA,S.L. -
01/06/2016TARXETAS IDENTIFICATIVAS CON SOPORTES PARA O PERSOAL DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA1 mes547,00 €455,50 €1BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES SL -
01/06/2016MODIFICACION PARCELARIO CATASTRAL DERIVADO DA SEGREGACION DA PARCELA 111 DO P.E. MELIDE1 DÍA150,00 €120,00 €1BALDOMIR COLLAZO ELISEO(TOPOGRAFIA E DELINEACION) -
27/05/2016PINTADO VIVENDAS D2-I2-I3 DA RÚA XERAL FRANCO 55 DE ORTIGUEIRA15 DÍAS250,00 €245,00 €1ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
27/05/2016MODIFICACION CARTOGRAFIA CATASTRAL (RGA) DERIVADA DA SEGREGACION PARCELA 70 P.E. XINZO DE LIMIA5 DÍAS500,00 €500,00 €1SERTOP SCL -
23/05/2016DESEÑO ANUNCIO PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE VENDA DE SOLO EMPRESARIAL DE XESTUR GALICIA2 SEMANAS2.500,00 €1.450,00 €3RP3 VIGO S.L. -
23/05/2016SUMINISTRO E COLOCACION DE VALADO DE SEGURIDADE NA VIVENDA SITA EN RÚA VIRXE DA CERCA 19 DE FERROL12 MESES150,00 €150,00 €1PROSEMA NOROESTE S.L. -
19/05/2016PINTURA VIVENDA SITA EN RÚA MURILLO Nº7 DE ARGUELLES2 SEMANAS1.500,00 €680,00 €2ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
19/05/2016TRABALLOS DELINEACION E TOPOGRAFIA PARA SEPARATA DO PROX. URB. P.E. GÁNDARAS (AMPLIACION 1º)1 MES2.525,00 €2.525,00 €1KENDA URBANISMO INGENIERIA Y TERRITORIO, S.L. -
10/05/2016SUBMINISTRO E INSTALACIÓN VITROCERAMICA E CAMPÁ EXTRACTORA EN VIVENDA RÚA MURILLO Nº5 DE FERROL2 DIAS388,00 €387,50 €1REPARACION GB MONTES SL -
04/05/2016ALUGUER FURGONETA PARA TRASLADO EXPOSICIÓNS ARI CAMIÑO DE SANTIAGO3 MESES3.000,00 €1.710,00 €1ALQUILIA CORUÑA S.L. -
02/05/2016DESBROCE PARCELAS 47,79,83 E 84 E RETIRADA RESIDUOS PARCELAS 83 E 84 DO P.E. DE ORDES2 MESES15.000,00 €12.900,00 €1JOSE MANUEL BASCOY SANCHEZ Y OTRO S. C. -
02/05/2016PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO VENDA PARCELAS NOS P.E. O CORGO, A SIONLLA E A REIGOSA4 DIAS1.140,00 €1.140,00 €0PUNTO NORTE, S.L.(Agencia de Publicidad) -
28/04/2016REPARACION CISTERNA OFICINA A CORUÑA1 DIA131,00 €131,00 €1ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016POSTA EN FUNCIONAMENTO CALEFACCION RÚA ANIDO 34- BAIXO B. MESON DA AUGA1 DÍA75,00 €75,00 €1ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016COLOCACION TAPAS BOTES SINFONICOS RUA ANIDO Nº34 BAIXO B MESÓN DA AUGA1 DÍA58,00 €58,00 €0ALCAR SERVICIOS CORUÑA, S.L. -
28/04/2016REPASO PINTURA POR ENTRADA DE AUGA EN PISO RUA XERAL FRANCO Nº55-1ºE DE ORTIGUEIRA1 semana80,00 €80,00 €0ALVAREZ CORTES MARCOS (Pintura Decoración) -
21/04/2016DESEÑO E CREATIVIDADE ANUNCIOS PARA CAMPAÑA PUBLICIDADE DAS AXUDAS ARI CAMIÑO SANTIAGO7 DÍAS 3.500,00 €3.370,00 €0TALLER DE TECNICAS CREATIVAS, S.L -
15/04/2016REPARACION NAVES DO P.E. O CAMPIÑO ALUGADAS POR XESTUR A TRIENXI21 dias9.170,00 €9.170,00 €1RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISIDRO -
11/04/2016SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL VIVENDA RÚA VIRXEN DA CERCA 19 DE FERROL12 MESES300,00 €212,30 €0MAPFRE ESPAÑA, Compañia de Seguros y Reaseguros S.A. -
08/04/2016ESCRITO ALEGACIONS AO RECURSO DE ALZADA DE BEGASA CONTRA RESOLUCION DE INDUSTRIA 15 días500,00 €500,00 €1PAZOS GONZALEZ, MIGUEL -
05/04/2016DESEÑO E MANTEMENTO WEB AXUDAS ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO8 meses5.000,00 €4.100,00 €3SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION SL -
05/04/2016DESBROCE NAS PARCELAS LIBRES DO P.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)3 semanas7.500,00 €4.850,63 €3INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL DE GALICIA, S.A. - IMEGA -
05/04/2016REPARACIONS VARIAS NO VIAL DO PARQUE ACTECA3,5 días3.521,00 €3.521,00 €1ALVAC,S.A -
04/04/2016REXISTRO DA MARCA VIVENDAS DO CAMIÑO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO1.000,00 €950,00 €1GALLAECIA PATENTES Y MARCAS, S.L. -
04/04/2016SUBSTITUCION AUTOMATA PARA ASCENSOR OFICINA XESTUR EN A CORUÑA1 mes963,00 €962,70 €1ASCENSORES ENOR SA -
04/04/2016SUPERVISION DO ALUMEADO DO P.E. A SIONLLA12 meses17.400,00 €11.820,00 €3JAVI-LUZ ELECTRICIDAD SL -
01/04/2016MANTEMENTO INFORMATICO OFICINA DE XESTUR EN LUGO24+24MESES17.760,00 €8.880,00 €3DUNID, S.L -
18/03/2016INFORME DE VISITA DE INSPECCION E CONTROL DE CANALIZACION DO P.E. FOZ (Lugo)10 días1.050,00 €1.050,00 €1INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L. -
18/03/2016MANTEMENTO ANUAL DO PROGRAMA KELUX DE FICHAXE DO PERSOAL DE XESTUR GALICIA12 MESES315,00 €315,00 €1GALIMATICA, S.L. -
18/03/2016REPARACIONS PUNTUAIS NO P.E. AS GÁNDARAS (LUGO)15 dias2.335,67 €2.335,67 €0CONSTRUCCIONES SANLE LUGO, SL -
18/03/2016MODIFICACION ROTULACION VALLAS N1-N2 GARABOLOS.10 dias300,00 €290,00 €1PIÑEIRO TORRES ISAAC -
17/03/2016REPARACION CANALON PARTE TRASEIRA EDIFICIO XERAL FRANCO 55-56 VPP ORTIGUEIRA3 semanas500,00 €350,00 €2ALVAREZ CORTES MARCOS -
17/03/2016RETIRADA MONOPOSTE DO PARQUE OFIMATICO E COLOCACION NO P.E. A SIONLLA CON NOVA ROTULACION3 MESES7.500,00 €5.485,00 €1PIÑEIRO TORRES ISAAC -
17/03/2016COMPROBACION REPLANTEO PARCELAS P44-P45-P46-P48 DO P.E. A REIGOSA (PONTECALDELAS)1 día450,00 €450,00 €1INGENIA PROYECTOS TECNICOS, S.L. -
15/03/2016MANTEMENTO INFORMATICO PARA OFICINA DE XESTUR EN VIGO24+24 mese17.900,00 €8.950,00 €3DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L.L. -
09/03/2016SELLADO GRIETA EXISTENTE EN FACHADA DO EDIFICIO RÚA XERAL FRANCO 55 DE ORTIGUEIRA1 MES695,00 €100,00 €2ALVAREZ CORTES MARCOS -
03/03/2016LIMPEZA E DESBROCE PARCELA 23 DO P.E. A TELLA-PONTECESO1 MES300,00 €130,00 €1PEREIRO MATO, JOSE RAMON (SERVICIOS FORESTALES) -
03/03/2016LIMPEZA E ROZA DE PARCELAS NO P.E. LANDROVE VIVEIRO15 DÍAS1.500,00 €940,00 €3FORESTAL NASEIRO S.L. -
12/02/2016CONFIGURACION CONTAS CORREO ELECTRONICO ARI CAMIÑOS DE SANTIAGO0,00 €144,00 €1SG INFORMATICA Y OCIO OURENSE SLU -
12/01/2016DESFACER VALADOS E ENTERRAR COTAS NA PARCELA 76 POL. 33 DO P.E. O CORGO0,00 €0,00 €1EXCAVACIONES JUAN PUGA FERNANDEZ -
04/01/2016MEDIDAS URXENTES SEGURIDADE E SAUDE E BALIZAMENTO NO PARQUE ACTECA1 mes49.866,00 €38.371,98 €5ALVAC,S.A -
23/11/0120TRABALLOS PARA REGULARIZAR E ADECUAR O CATASTRO AO PARCELARIO DO PROXECTO SECTORIAL DO P.E.2 MESES0,00 €13.350,00 €1EIDO INGENIEROS, S.A -
Convenios de colaboraciónEncomendas de xestión


Encomendas

Data Número Descripción En vigor Arquivo
06/03/2019250Instrución Renda Básica de Emancipación 2019SI Ver documento
27/12/2018251Resolución do 27/12/2018 pola que se prorroga a vixencia da resolución do 27/03/2009 polo que se lle encarga a xestur a redación e tramitación da modificación puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia en VIgo.SI Ver documento
26/12/2018247Resolucion da Axencia Galega de Infraestructuras pola quie se encomenda a Xestur Galicia a realización de traballos técnicos, de data 18 de decembro de 2018SI Ver documento
27/07/2018245Resolución do 27 de xullo de 2018 pola que se modifica e prorroga a encomenda á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A para a realización dos traballos de difusión das Areas de Rehabilitación Integral (ARI) e de Información e Apoio Técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago. EXPEDIENTE: EXP01-18 SI Ver documento
22/11/2017241Encomenda de xestión para a tramitación e xestión do alleamento de bens inmobles que lle sexan adxudicados ao IGAPE en procedementos xudiciais.SI Ver documento
28/08/2017238Resolución de 28 de agosto de 2017 pola que se encomenda á sociaedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A a posta en marcha e difusión do observatorio do solo empresarial de galicia e a elaboración de determinados contidos do mesmoSI Ver documento
12/06/2017235Resolucion para a realización de traballos técnicos para a Conselleria de Infraestruturas e VivendaSI Ver documento
Subvencións
Información sobre ordenación do territorio e ambiente
Información sobre as relacións co parlamento de Galicia