Información organizativa e de planificación

01-ORGANOS DA SOCIEDADE

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

 ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 51.53%
Secretaria Xeral e do Patrimonio 47.29%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 0.63%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 0.34%
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 0.16%
Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 0.05%
   

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

 PRESIDENTE

 Heriberto García Porto

 VOCAIS

 María Angeles Domínguez Franjo

 Ricardo Valencia Hentschel

 Encarnación Rivas Díaz  

 David Cabañó Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma

 Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

 SECRETARIO Ángel Rodríguez González (non é membro do Consello de Administración).   

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE: Heriberto García Porto

VOCAIS: Ricardo Valencia Hentshel, María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO Ángel Rodríguez González

COMISIÓN EXECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE: Heriberto García Porto

VOCAIS: Ricardo Valencia Hentschel, María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO: Ángel Rodríguez González

Regulamento da Comisión Executiva Permanente

 

XERENTE

María Doporto Santos

COORDINADORES

 Coordinador Unidade Territorial Norte: Manuel Angel López Real

 Coordinador Unidade Territorial Sur: Argimiro Marnotes Fernández

 

ESTATUTOS

Estatutos

PODERES XERENTE E COORDINADORES

 Poder Xerente

 Poder Coordinador Unidade Sur

Poder Coordinador Unidade Norte

 Poder Presidente do Consello de Administracción

 

02-RESPONSABLE DA TRANSPARENCIA

Xerencia

Localización: Polígono de Fontiñas-Area Central Local 25z Primer Andar 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 881 999 108

Mail: transparencia@xesturgalicia.com

Horario de atención o público: de 09 a 14 horas de luns a venres

 


04.4-Cadro de persoal


Cadro de persoal

Información sobre as relacións coa cidadanía

1-Solo empresarial en venda

 * Resolución do concurso público de venda (concurso 23-01-2017)

 *  Resolución do concurso público de venda (concurso 30-01-2018)

* Adxudicación directa de parcelas (consello 22-06-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 23-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello do 31-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 25-09-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 31/10/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 14/11/2018)

* Adxudicacion directa de parcelas (comisión executiva do 19/12/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello administración do 17/01/2019)

*Resolución do Concurso Público de Venda de parcelas convocado polo Consello de Administración de data 05/02/2019

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Resolución do Concurso Público de parcela (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 06-06-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 31-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-10-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 18-10-2019) 

*Adudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 19-11-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 27-12-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 17-01-2020)

*Resolución do Concurso Publico de Venda de Parcelas Convocado polo Consello de Adminsitracion de data 05/02/2020

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión executiva do 30-07-2020)

*Adxudicación de parcelas solo residencial (Consello administración do 15-10-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 30-10-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 17-12-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 22-12-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial - parque empresarial de CARBALLO (Comision executiva do 12-02-2021)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial - parque empresarial de PEREIRO DE AGUIAR (Comision executiva do 12-02-2021)

  * Parcelas disponibles

  * Bases e obrigas de venda

  * Modelo solicitude

2-Solo empresarial-dereito superficie

  * Parcelas disponibles

  * Modelo solicitude

  * Bases dereito superficie

 

3-Contactos

4-Plans e proxectos de parques empresariais

5-Solo residencial

5.1-Actuacións

5.2-Solo disponible

5.3-Vivendas protección autonomica

5.4-Vivendas en aluguer

6-Rehabilitación

 

Documentos relacionados

 

Información de relevancia xurídica

Información en materia de personalInformación económica
Contas anuaisPeriodo medio de pago a proveedores

 

RATIO OPERACIONES PAGADAS (PMP del último mes de referencia) en días

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

PERIODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD

DECEMBRO-2019 6.37 1.43 4.36
       
       
Orzamentos
Informacion patrimonial
Contratación públicaConvenios de colaboraciónEncomendas de xestión


Encomendas

Data Número Descripción En vigor Arquivo
06/03/2019250Instrución Renda Básica de Emancipación 2019SI Ver documento
27/12/2018251Resolución do 27/12/2018 pola que se prorroga a vixencia da resolución do 27/03/2009 polo que se lle encarga a xestur a redación e tramitación da modificación puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia en VIgo.SI Ver documento
26/12/2018247Resolucion da Axencia Galega de Infraestructuras pola quie se encomenda a Xestur Galicia a realización de traballos técnicos, de data 18 de decembro de 2018SI Ver documento
27/07/2018245Resolución do 27 de xullo de 2018 pola que se modifica e prorroga a encomenda á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A para a realización dos traballos de difusión das Areas de Rehabilitación Integral (ARI) e de Información e Apoio Técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago. EXPEDIENTE: EXP01-18 SI Ver documento
22/11/2017241Encomenda de xestión para a tramitación e xestión do alleamento de bens inmobles que lle sexan adxudicados ao IGAPE en procedementos xudiciais.SI Ver documento
28/08/2017238Resolución de 28 de agosto de 2017 pola que se encomenda á sociaedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A a posta en marcha e difusión do observatorio do solo empresarial de galicia e a elaboración de determinados contidos do mesmoSI Ver documento
12/06/2017235Resolucion para a realización de traballos técnicos para a Conselleria de Infraestruturas e VivendaSI Ver documento
Subvencións
Información sobre ordenación do territorio e ambiente
Información sobre as relacións co parlamento de Galicia